GIẤY BIÊN NHẬN

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.382
lượt xem
69
download

GIẤY BIÊN NHẬN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: GIẤY BIÊN NHẬN

  1. Mẫu HTXTB - 3 CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐĂNG KÝ KINH DOANH GIẤY BIÊN NHẬN Cơ quan đăng ký kinh doanh:.......................................................................... Địa chỉ trụ sở:................................................................................................... Điện thoại:.......................................................... Fax:...................................... Email:..................................................................Website:............................... Ngày..... tháng..... năm..... đã nhận của ông/bà:................................................. đại diện của hợp tác xã:..................................................................................... Các giấy tờ về việc:............................................................................................ Gồm:................................................................................................................... ............................................................................................................................. Ngày hẹn giải quyết:...../....../.............................................................................. ........, ngày....... tháng....... năm........ CHỨC DANH NGƯỜI KÝ GIẤY BIÊN NHẬN (Người ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản