intTypePromotion=1

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
179
lượt xem
6
download

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

  1. Mẫu HTXMG - 2 CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ĐĂNG KÝ KINH DOANH NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH Số:........... Đăng ký lần đầu: ngày........tháng........năm....... Đăng ký thay đổi lần thứ:.... ngày........tháng........năm........ Đăng ký lại lần thứ:.. ..ngày........tháng........năm........ 1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................... 2. Địa chỉ chi nhánh:......................................................................................... Điện thoại:..................................................... Fax:............................................ Email:..............................................................Website:.................................... 3. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:........................................................ 4. Họ và tên người đứng đầu chi nhánh:..........................................Nam/Nữ..... Sinh ngày:....../....../....... Dân tộc:........................... Quốc tịch:.......................... Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ........................................................ Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:......................................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................ Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................... Chữ ký của người đứng đầu chi nhánh:............................................................... 5. Hoạt động theo ủy quyền (ghi số quyết định Ban quản trị hoặc Nghị quyết đại hội xã viên) của hợp tác xã: (tên hợp tác xã ghi bằng chữ in hoa):.............................. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................... Do: .............................................................. Cấp ngày:....../....../........................ Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................ Điện thoại:.......................................................... Fax:......................................... Email:..................................................................Website:................................... CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH (Người ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên)
  2. 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản