intTypePromotion=1
ADSENSE

Hình thức trình bày bài báo cáo thực tập tốt nghiệp

Chia sẻ: Nuoc Mat Tran Gian | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

302
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định về hình thức, nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa giúp các bạn đang làm báo cáo thực tập cuối khóa có cơ sở để trình bày bài cáo cáo của mình theo một chuẩn chung về hình thức trình bày cũng như những nội dung chính. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình thức trình bày bài báo cáo thực tập tốt nghiệp

 1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. 1
 2. Báo cáo thực tập tốt nghiệp .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. LỜI CẢM ƠN .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. 2
 3. Báo cáo thực tập tốt nghiệp .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. NHẬN XÉT (Của nơi thực tập) .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. 3
 4. Báo cáo thực tập tốt nghiệp .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. Lưu ý: có chữ kí người hướng dẫn và đóng dấu mộc nơi thực thực tập (nếu có) NHẬN XÉT (Của GV hướng dẫn) .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. 4
 5. Báo cáo thực tập tốt nghiệp .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. MỤC LỤC Lời nói đầu:........................................................................... Lời cảm ơn:........................................................................... Nhận xét nơi thực tập........................................................... Nhận xét của GV hướng dẫn................................................ PHẦN A: GIỚI HIỆU NƠI THỰC TẬP I. Lịch sử hình thành ........................................................................................ II. Sơ đồ tổ chức ........................................................................................ 5
 6. Báo cáo thực tập tốt nghiệp III. Chức năng, lĩnh vực hoạt động chính của nơi thực  tập ........................................................................................ PHẦN B) NỘI DUNG THỰC TẬP I. Nội dung công việc 1.................................................. C) KẾT LUẬN I. Những kết quả đã đạt được sau quá trình thực tập.. II. Kiến nghị và đề xuất................................................ PHẦN A: GIỚI HIỆU NƠI THỰC TẬP I. Lịch sử hình thành ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ` ................................................................................................ ................................................................................................ 6
 7. Báo cáo thực tập tốt nghiệp ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ II. Sơ đồ tổ chức III. Chức năng, lĩnh vực hoạt động chính của công ty ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ 7
 8. Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN B) NỘI DUNG THỰC TẬP I. Nội dung công việc 1 ...................................................................................................................................... Nhật kí công việc Tuần số 1 Công việc thực hiện Người  Mức độ  Nhận xét của người  Thứ Ngày hướng dẫn hoàn thành hướng dẫn công  việc Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy 8
 9. Báo cáo thực tập tốt nghiệp CN Tuần số 2 Công việc thực hiện Người  Mức độ  Nhận xét của người  Thứ Ngày hướng dẫn hoàn thành hướng dẫn công  việc Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy 9
 10. Báo cáo thực tập tốt nghiệp CN 10
 11. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tuần số 3 Công việc thực hiện Người  Mức độ  Nhận xét của người  Thứ Ngày hướng dẫn hoàn thành hướng dẫn công  việc Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 11
 12. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tuần số 4 Công việc thực hiện Người  Mức độ  Nhận xét của người  Thứ Ngày hướng dẫn hoàn thành hướng dẫn công  việc Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 12
 13. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tuần số 5 Công việc thực hiện Người  Mức độ  Nhận xét của người  Thứ Ngày hướng dẫn hoàn thành hướng dẫn công  việc Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 13
 14. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tuần số 6 Công việc thực hiện Người  Mức độ  Nhận xét của người  Thứ Ngày hướng dẫn hoàn thành hướng dẫn công  việc Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy 14
 15. Báo cáo thực tập tốt nghiệp CN Tuần số 7 Công việc thực hiện Người  Mức độ  Nhận xét của người  Thứ Ngày hướng dẫn hoàn thành hướng dẫn công  việc Hai Ba Tư Năm Sáu 15
 16. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảy CN Tuần số 8 Công việc thực hiện Người  Mức độ  Nhận xét của người  Thứ Ngày hướng dẫn hoàn thành hướng dẫn công  việc Hai Ba Tư Năm 16
 17. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sáu Bảy CN 17
 18. Báo cáo thực tập tốt nghiệp C) KẾT LUẬN I. Những kết quả đã đạt được sau quá trình thực tập ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... II. Kiến nghị và đề xuất .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. 18
 19. Báo cáo thực tập tốt nghiệp .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. Chú ý: hình thức trình bài văn bản: a. File báo cáo phải đánh máy (Font: Times New Roman, sixe 13 b. Trình bài mạch lạc, xúc tích, ngắn gọn,( không quá 30 trang), hình vẽ rõ  rang c. Quyển báo cáo phải đống thành tập 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2