intTypePromotion=1

Hoạch định tài chính - Phần 1

Chia sẻ: Le Thi Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
419
lượt xem
143
download

Hoạch định tài chính - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC CÁCH TIẾP CẬN VỚI HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH: Công ty không thể ra tất cả các quyết định một cách riêng lẻ. - Cần phải xem xét toàn bộ ảnh hưởng của các quyết định đầu tư và tài trợ. Tiến trình này được gọi là hoạch định tài chính - Kết quả cuối cùng là kế hoạch tài chính - Cần thiết vì các quyết định đầu tư và tài trợ tác động với nhau. Giúp công ty dự tính trước cách phản ứng với những thay đổi trong các điều kiện kinh doanh. Kế hoạch tài chính giúp thiết lập mục tiêu - Là tiêu chuẩn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạch định tài chính - Phần 1

 1. HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH 1
 2. MỤC TIÊU  Nộidung của hoạch định tài chính  Lập dự toán các báo cáo tài chính  Quá trình lập kế hoạch ngân sách ngân quỹ  Báo cáo nguồn và sử dụng vốn 2
 3. TẠI SAO DỰ ĐOÁN RẤT QUAN TRỌNG? Các sai lầm rất đắt - Nếu sản xuất quá nhiều sản phẩm, hay sản phẩm không có nhu cầu, phải trả chi phí vật liệu, lao động và tồn kho - Nếu sản xuất quá ít một loại sản phẩm sẽ mất doanh số, mất thị phần. 3
 4. NỘI DUNG CỦA HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH 4
 5. CÁC CÁCH TIẾP CẬN VỚI HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH ty không thể ra tất cả các quyết định một cách  Công riêng lẻ. Cần phải xem xét toàn bộ ảnh hưởng của các quyết định - đầu tư và tài trợ  Tiến trình này được gọi là hoạch định tài chính - Kết quả cuối cùng là kế hoạch tài chính - Cần thiết vì các quyết định đầu tư và tài trợ tác động với nhau. công ty dự tính trước cách phản ứng với những  Giúp thay đổi trong các điều kiện kinh doanh  Kế hoạch tài chính giúp thiết lập mục tiêu - Là tiêu chuẩn để đo lường hiệu quả 5
 6. CÁC CÁCH TIẾP CẬN VỚI HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH Lập kế hoạch cần có sự tham gia của ban giám đốc, nếu không, họ sẽ không tin vào kế hoạch! Các kế hoạch tài chính cũng phải được gắn chặt với các kế hoạch kinh doanh - Gắn với các quyết định sản xuất và marketing 6
 7. KHÁI NIỆM HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH Hoạch định tài chính là tiến trình xem xét tổng thể các quyết định đầu tư và tài trợ, Hoạch định là một tiến trình, kết quả biểu thị dưới các kế hoạch tài chính 7
 8. QUAN HỆ GIỮA CÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH DÀI HẠN (3-5 năm) Kế hoạch đầu tư Kế hoạch tài trợ CÁC NGÂN SÁCH (hàng năm) Ngân sách Ngân sách Ngân sách kinh doanh tài chính trang bị NGÂN SÁCH NGÂN QUỸ (hàng tháng) Dự toán thu - Chi Kế hoạch tài trợ ngắn hạn Hệ thống các kế hoạch tài chính trong công ty
 9. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH LÀ GÌ? Chiến lược và kế hoạch chiến lược là nền tảng  Kế hoạch tài chính dài hạn Thời gian từ 5-10 năm - - Tỷ lệ tăng trưởng bền vững và Ví dụ: hệ thống điện phát mất - các yếu tố ảnh hưởng 10 năm để thiết kế, được chấp - Thông số tài chính dự đoán thuận, xây dựng và kiểm tra vận - Ngân sách đầu tư hành  Kế hoạch tài chính ngắn hạn Thời gian dưới một năm - Thường rất chi tiết, cụ thể - - Ngân sách hoạt động Công ty muốn có đủ tiền mặt để - trả các hoá đơn - Ngân sách ngân quỹ Sắp xếp các hợp đồng vay - Quản trị tình hình ngân quỹ - ngắn hạn hiệu quả nhất về mặt chi phí 9
 10. TÁC DỤNG CỦA HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH Đặt ra mục tiêu hiệu quả, làm cơ sở để đánh giá kết quả  của kế hoạch.  Cung cấp các ước lượng và định lượng các nhu cầu vật chất của công ty dưới hình thái tiền tệ.  Kết hợp với các kế hoạch, chương trình khác trên cơ sở cân đối các nguồn thu chi.  Dự kiến các rủi ro tài chính mà công ty gặp phải để đưa ra các biện pháp, giải pháp khắc phục.
 11. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HoẠCH TÀI CHÍNH  Phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh của công ty.  Mục tiêu đặt ra cho lĩnh vực tài chính và chính sách tài chính hiện tại.  Điều kiện sản xuất, bán hàng và cung ứng của công ty.  Các yếu tố tác động bên ngoài. Chiến lược kinh doanh Mục tiêu, chính Điều kiện sản xuất, Các yếu tố tác sách tài chính bán hàng, cung ứng... động bên ngoài hiện tại Kế hoạch tài chính Các căn cứ để xây dựng kế hoạch tài chính
 12. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ Kế hoạch đầu tư và tài trợ biểu hiện tổng hợp các nhu cầu đầu tư và thứ tự ưu tiên khai thác các nguồn vốn qua từng năm tài khóa. Kết cấu của kế hoạch gồm nhu cầu vốn và nguồn vốn.  Nhu cầu vốn: là sự tổng hợp tất cả các nhu cầu đầu tư vào các tài sản của các chương trình kinh doanh, chương trình phát triển dài hạn. Nguồn vốn: bao gồm các nguồn tài trợ dài hạn từ bên trong  và bên ngoài, và nguồn vốn được khai thác theo thứ tự ưu tên.
 13. NGÂN SÁCH KINH DOANH Tóm tắt về các khoản chi của công ty trong một thời kỳ. x Báo cáo mô tả các dòng nhập quỹ và xuất quỹ của công ty x dựa trên: các hoạt động kinh doanh x các hoạt động đầu tư x các hoạt động tài trợ x NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH Đ ẦU T Ư TÀI TRỢ KINH DOANH
 14. DÒNG DỊCH CHUYỂN KINH DOANH Trả cho Thuế chính phủ Ngân quỹ Khoản Tồn kho Khoản Chi phí quản Doanh phải trả phải thu lý, bán hàng số Trả cho nhà Trả cho nhân Khách hàng cung cấp viên,... trả
 15. NGÂN SÁCH KINH DOANH NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH Đ ẦU T Ư TÀI TRỢ KINH DOANH biểu diễn tác động của các giao dịch không thuộc các hoạt động đầu tư và tài trợ. Các ngân quỹ này thường là những ảnh hưởng bằng tiền của các giao dịch tham gia vào hoạt động kinh doanh Nhập quỹ Bán hàng hóa và dịch vụ  Xuất quỹ Trả tiền cho nhà cung cấp  Trả lương cho công nhân  Trả thuế cho chính phủ  Trả các chi phí hoạt động cho các nhà cung cấp khác 
 16. DÒNG DỊCH CHUYỂN ĐẦU TƯ Đầu tư Tài sản Ngân quỹ cố định Thanh lý Trả cho người bán
 17. NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH Đ ẦU T Ư TÀI TRỢ KINH DOANH biểu diễn tác động của hoạt động mua và bán tài sản cố định và nợ hay vốn chủ của các tổ chức khác. Nhập quỹ Bán tài sản cố định (nhà xưởng thiết bị)  Bán các khoản nợ hay chứng khoán của các tổ chức khác.  Xuất quỹ Mua tài sản cố định  Mua nợ hay chứng khoán của các công ty khác 
 18. DÒNG DỊCH CHUYỂN TÀI CHÍNH Các tài sản Giá cổ Ngân quỹ Vốn vay phiếu Cổ phần Vốn vay Cổ đông Vốn gốc Cổ tức Lãi vay
 19. NGÂN SÁCH TÀI TRỢ NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH Đ ẦU T Ư KINH DOANH TÀI CHÍNHÜ biểu diễn tác động của tất cả các giao dịch bằng tiền mặt với các cổ động và các giao dịch vay và trả với các chủ nợ. Nhập quỹ Đi vay  Bán chứng khoán của công ty  Xuất quỹ Trả vốn vay  Mua lại chứng khoán của công ty  Trả cổ tức cho cổ đông 
 20. TiẾN TRÌNH LẬP NGÂN SÁCH NGÂN QUỸ Ngân sách kinh doanh Ngân sách tài chính Ngân sách đầu tư Thu KD Chi KD Đầu tư Bán, th/lý Đầu tư Hoàn TSCĐ TSCĐ tài chính vốn Thu Chi Chi Thu Dự toán Thu Chi Kế hoạch ngân quỹ Báo cáo thu nhập Báo cáo ∆ tiền mặt nguồn và sử Báo cáo luân chuyển tiền tệ dụng vốn luân chuyển Bảng tổng kết ∆ VLC ròng Bảng tổng kết tài sản cuối kỳ tài sản đầu kỳ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2