Hoạch định tài chính

Xem 1-20 trên 4567 kết quả Hoạch định tài chính
 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành tài chính doanh nghiệp - Các phương pháp hoạch định tài chính.

  ppt23p hoangphong12 24-11-2010 337 161   Download

 • CÁC CÁCH TIẾP CẬN VỚI HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH: Công ty không thể ra tất cả các quyết định một cách riêng lẻ. - Cần phải xem xét toàn bộ ảnh hưởng của các quyết định đầu tư và tài trợ. Tiến trình này được gọi là hoạch định tài chính - Kết quả cuối cùng là kế hoạch tài chính - Cần thiết vì các quyết định đầu tư và tài trợ tác động với nhau. Giúp công ty dự tính trước cách phản ứng với những thay đổi trong các điều kiện kinh doanh.

  ppt21p lenga_a6 02-01-2011 317 139   Download

 • Thuyết trình Hoạch định tài chính - Xây dựng báo cáo tài chính dự toán giới thiệu đến bạn khái niệm cơ bản về báo cáo tài chính, cách tiếp cận của nhà quản trị tài chính, quá trình dự toán doanh số, tăng trưởng doanh số dẫn đến chi phí, dự toán các báo cáo tài chính, lập các báo cáo dự toán, đánh giá các dự toán tài chính, tóm tắt dự toán tài chính.

  ppt28p lenga_a6 02-01-2011 315 126   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'hoạch định tài chính năm 2007 tại công ty tnhh việt an', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc45p dinhthao00 10-06-2011 259 120   Download

 • Bài giảng Phân tích và hoạch định tài chính doanh nghiệp của giảng viên TS Ngô Quang Huân trình bày về 2 nội dung chính: phân tích tài chính doanh nghiệp và hoạch định tài chính doanh nghiệp.

  pdf58p four_12 21-03-2014 240 81   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " hoạch định tài chính năm 2007 tại công ty tnhh việt an "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p coxetuanloc 07-01-2013 87 39   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: hoạch định tài chính năm 2007 tại công ty tnhh việt an', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc45p lqtien 22-08-2011 70 20   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 3: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Tầm quan trọng và nội dung hoạch định TCDN, dự báo doanh thu, lập báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến, lập bảng cân đối kế toán dự kiến, lập kế hoạch lưu chuyển tiền.

  pdf33p bautroibinhyen11 25-12-2016 36 13   Download

 • Tài liệu Hoạch định tài chính trình bày các nội dung: các khoản đầu tư và nguồn vốn dự kiến ban đầu, chi phí hoạt động, doanh thu và chi phí dự kiến, đánh giá tài chính.

  doc3p duongxuan92 14-04-2014 67 11   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp do Nguyễn Tuyết Khanh biên soạn có kết cấu nội dung gồm 7 chương, cung cấp các kiến thức về: Phân tích báo cáo tài chính, phân tích cấu trúc vốn, dự báo và hoạch định tài chính, quản trị dự án đầu tư của doanh nghiệp, phân tích tài chính và thẩm định dự án đầu tư, sát nhập và mua lại doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc78p thaidungdb 28-12-2009 1513 970   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Quản trị tài chính - Chương 6: Hoạch định tài chính

  xls6p tronglan 26-09-2010 634 394   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty cho thuê tài chính i - nhn0 & ptnt"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf86p baby_bu 08-07-2010 268 106   Download

 • Giáo trình Quản trị tài chính gồm 6 chương phần 2 với 3 cuối trình bày về hoạch định tài chính, quản trị vốn luân chuyển, ngân sách đầu tư, đặc điểm các loại dự án đầu tư, ngân quỹ dự án đầu tư, dòng dịch chuyển tài chính, phương pháp lập kế hoạch tài chính. Cuối mỗi chương còn có câu hỏi ôn tập, mời các bạn tham khảo.

  pdf139p phuongpham357 21-07-2014 132 78   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp, trình bày các nội dung chính: hoạch định tài chính doanh nghiệp, dự báo doanh thu và các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tăng trưởng kinh doanh và nhu cầu tài trợ. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Tài chính ngân hàng.

  ppt17p bienyeulan 18-04-2014 123 49   Download

 • "Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 1" gồm các chương: Chương 1 – Vai trò, mục tiêu và môi trường của quản trị tài chính, Chương 2 – Giá trị thời gian của tiền tệ, Chương 3 – Phân tích tài chính, Chương 4 – Hoạch định tài chính.

  pdf141p uocvongxua02 19-05-2015 99 48   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: :hoạch định tài chính 2007 tại công ty tnhh việt an', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc45p tiamohd 06-06-2011 168 47   Download

 • Chương 7: Hoạch định tài chính - Dự báo một cách chủ động vị thế tài chính trong tương lai của doanh nghiệp trên cơ sở: Định hướng phát triển và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp. Phân tích các nguồn lực nội tại của doanh nghiệp (hiện tại và tương lai) nhằm nhận dạng điểm mạnh và điểm yếu....

  pdf25p doremon_12 24-12-2013 132 21   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính do ThS. Nguyễn Tấn Minh biên soạn trình bày về những vấn đề căn bản về quản trị tài chính, phân tích các báo cáo tài chính, tài sản tài chính, chi phí sử dụng vốn và cấu trúc vốn tối ưu, quản trị vốn lưu động, hoạch định tài chính. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p dangthingocthuy96 12-01-2017 38 8   Download

 • Nội dung trong chương 1 Hoạch định tài chính nằm trong bài giảng tài chính doanh nghiệp nhằm trình bày về kiểm tra các tác động của chính sách, khai thác các lựa chọn. Phòng ngừa và chuẩn bị cho các tình huống bất thường, đảm bảo tính khả thi và tính nhất quán của kế hoạch tài chính.

  pdf24p navy_12 22-05-2014 37 5   Download

 • Ngân sách ngân quỹ hay dự toán ngân quỹ là báo cáo về luồng nhập quỹ và xuất quỹ kế hoạch công ty. Kế hoạch ngân quỹ được sử dụng để dự toán nhu cầu ngân quỹ ngắn hạn, đặc biệt là sự dư thừa và thiếu hụt ngân quỹ dự đoán. Thặng dư ngân quỹ phải được đầu tư và thâm hụt phải được tài trợ. Ngân sách ngân quỹ rất hữu ích cho việc xác định thời gian nhập quỹ và xuất quỹ trong một thời kỳ nhất định.

  ppt30p lenga_a6 02-01-2011 356 149   Download

Đồng bộ tài khoản