intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn đơn vị hạch toán theo chế độ hạch toán kế toán phù hợp

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

232
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ quan tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, theo chức năng nghiệm vụ của đơn vị hạch toán tự trang trải, nguồn kinh phí hoạt động thông qua các hợp đồng giao việc và hợp đồng dịch vụ khác. Đơn vị đang kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, hạch toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính. Năm 2010 đơn vị chủ quản yêu cầu đơn vị chúng tôi thực hiện chuyển sổ áp dụng chế độ kế toán hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn đơn vị hạch toán theo chế độ hạch toán kế toán phù hợp

  1. Hướng dẫn đơn vị hạch toán theo chế độ hạch toán kế toán phù hợp Cơ quan tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, theo chức năng nghiệm vụ của đơn vị hạch toán tự trang trải, nguồn kinh phí hoạt động thông qua các hợp đồng giao việc và hợp đồng dịch vụ khác. Đơn vị đang kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, hạch toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính. Năm 2010 đơn vị chủ quản yêu cầu đơn vị chúng tôi thực hiện chuyển sổ áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên theo thống kê các năm gần đây thì hợp đồng giao việc cho đơn vị là rất ít, giá trị nhỏ (năm 2010 là không có hợp đồng nào) và các hợp đồng dịch vụ khác số lượng lớn chiếm đa số. Nếu thực hiện hạch toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC thì phù hợp và thuận tiện hơn. Kính đề nghị Quý Bộ hướng dẫn đơn vị hạch toán theo chế độ hạch toán kế toán phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị. Trả lời:
  2. Căn cứ Điều 2 Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 về việc ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp quy định các đối tượng áp dụng chế độ kế toán sự nghiệp bao gồm: hành chính - Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước nhà nước. - Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Toà án quân sự và Viện kiểm sát quân sự (Trừ các doanh nghiệp thuộc lực l ượng vũ trang nhân dân); - Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (Trừ các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập). Căn cứ Điều 1 Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp quy định đối tượng áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp là: Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước (các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp). Như vậy, trên cơ sở các chế độ kế toán quy định đề nghị độc giả xác định loại hình đơn vị mình để áp dụng chế độ kế toán cho phù hợp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2