intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn làm bài tập Project hay Đồ án môn học

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1.142
lượt xem
242
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn làm bài tập Project hay Đồ án môn học ---oOo--1. Phạm vi áp dụng: Hướng dẫn này được áp dụng cho các bài thực hành giữa kỳ (bài tập project) vàv các bài đồ án cộng điểm của các môn học sau: - CTDL 1 & 2 - Lập trình C trên Windows - OOP 2. Yêu cầu chung: - Thường các bài tập Project hay đồ án sẽ được yêu cầu nộp 2 phần chính: Sưu liệu: là phần tài liệu .DOC đi kèm, để mô tả bài tập. Chỉ nộp file. Xem phần [3] để biết nội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn làm bài tập Project hay Đồ án môn học

  1. Hướng dẫn làm bài tập Project hay Đồ án môn học ---oOo--- 1. Phạm vi áp dụng: Hướng dẫn này được áp dụng cho các bài thực hành giữa kỳ (bài tập project) vàv các bài đồ án cộng điểm của các môn học sau: - CTDL 1 & 2 - Lập trình C trên Windows - OOP 2. Yêu cầu chung: - Thường các bài tập Project hay đồ án sẽ được yêu cầu nộp 2 phần chính: Sưu liệu: là phần tài liệu .DOC đi kèm, để mô tả bài tập. Chỉ nộp file. Xem phần [3] để biết nội dung sưu liệu. Chương trình: xem phần [4] để biết cấu trúc đĩa nộp. - Để tránh tình trạng kiện cáo mất bài nộp sau này, yêu cầu thực hiện theo các qui định sau: Lớp trưởng chỉ nộp cho GV 1 đĩa CD duy nhất chứa tất cả bài nộp của các bạn trong lớp. GV sẽ không nhận nộp đĩa mềm vì có thể thất lạc hay hư hỏng. GV sẽ không nhận bất kỳ bài nộp nào qua email, vì bất kỳ lý do gì. GV cũng sẽ không trả lời email gởi nộp bài, và đương nhiên, bài nộp đó coi như không có. 3. Gợi ý viết báo cáo sưu liệu: (không nhất thiết phải có đủ các mục) Phần 1: Mở đầu - Nêu mục tiêu và nội dung của đồ án/project. Phần 2: Mục lục Phần 3: Các cơ sở lý thuyết - Trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến các nội dung mà đồ án sẽ giải quyết. - Phân tích các hướng tiếp cận khác nhau (nếu có) - Chọn ra phương pháp được sử dụng trong đồ án Phần 4: Phân tích và thiết kế chương trình - Các thuật toán quan trọng - Trình bày trên phương diện lý thuyết các thuật toán then chốt trong chương trình. Minh họa bằng lưu đồ. Đánh giá, phân tích. - Thiết kế chi tiết của chương trình: các CTDL, các hàm quan trọng, các giải thuật, các bước thực hiện cài đặt... - Các cấu trúc dữ liệu cần thiết. Nêu mô tả, ý nghĩa từng cấu trúc, các field, lý do chọn lựa CTDL. - Các hàm quan trọng: nêu prototype, ý nghĩa các tham số, kết quả trả về, nội dung của hàm Phần 5: Hướng dẫn & Trợ giúp - Hướng dẫn sử dụng và cài đặt chương trình - Môi trường hoạt động của chương trình: OS, các phần mềm tiện ích, thư viện cần có khác... Phần 6: Đánh giá Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT – DH KHTN Tp.HCM 1/2
  2. - Ưu khuyết điểm của chương trình, đồ án. - Đánh giá kết quả thực hiện: phần nào đã hoàn thành, phần nào chưa ? - Hướng mở rộng của chương trình ? Phần 7: Tài liệu tham khảo - Liệt kê cụ thể các tài liệu tham khảo, tên tác giả, tựa, năm xuất bản, trang nào ? - Liệt kê cụ thể địa chỉ Web-site 4. Cấu trúc đĩa nộp: Mỗi người có 1 thư mục duy nhất, tên thư mục là mã SV. VD. 012123. Trong thư mục có những phần sau đây: o Thư mục con chứa toàn bộ chương trình nguồn của project o Thư mục con chứa file thi hành EXE và các file thư viện (Lib, DLL,…), nếu có. o Thư mục con chứa toàn bộ chương trình cài đặt của project (nếu cần phải setup). o Thư mục con chứa các file Word là sưu liệu của chương trình o Thư mục con chứa các file tài liệu tham khảo (DOC, PDF, HTML, source code…) mà Project có tham khảo, nếu có. Lưu ý: không nộp các file trung gian trong quá trình biên dịch như NCB, OPT, PCH, … 5. Các lưu ý khác: - Nếu chương trình có sử dụng các công cụ khác (không phải thư việc chuẩn của ngôn ngữ) hay cần phải thực hiện các thao tác cài đặt/đăng ký mới chạy được thì bắt buộc phải có chương trình Setup đi kèm. - Chương trình phải được thử nghiệm chạy tốt trên các môi trường Win9x, Win2000, WinXP. - Nên Setup và Test chương trình trên các máy bình thường (không phải máy dùng để develop chương trình) để tránh tình trạng cài đặt thiếu thư viện, Component, ActiveX, … --- Hết --- Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT – DH KHTN Tp.HCM 2/2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2