intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

INTERDEPENCES AMONG PROJECTS

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

235
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Projects combinations,Complementarity and substitutability among projects, Replacement of asset

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: INTERDEPENCES AMONG PROJECTS

  1. Fulbright Economics Teaching Program The Appraisal of development expenditures Lecture 4 2005-2006 INTERDEPENCES AMONG PROJECTS CAO HAØO THI 1 INTERDEPENDENCES AMONG PROJECTS Projects combinations Complementarity and substitutability among projects Replacement of asset 2 Cao Hào Thi 1
  2. Fulbright Economics Teaching Program The Appraisal of development expenditures Lecture 4 2005-2006 PROJECTS COMBINATIONS n projects: A, B and C Evaluating 2n combinations ª A ª B ª C ª A,B ª A,C ª B,C ª A,B,C ª Alternative 0 3 COMPLIMENTARITY & SUBSTITUTABILITY 1+1=? 4 Cao Hào Thi 2
  3. Fulbright Economics Teaching Program The Appraisal of development expenditures Lecture 4 2005-2006 COMPLIMENTARITY & SUBSTITUTABILITY, BENEFITS Independent PVBI + PVBII = PVBI + ii Substitute PVBI + PVBII > PVBI + ii Complement PVBI + PVBII < PVBI + ii 5 COMPLIMENTARITY & SUBSTITUTABILITY, COSTS Independent PVCI + PVCII = PVCI + ii Substitute PVCI + PVCII < PVCI + ii Complement PVCI + PVCII > PVCI + ii 6 Cao Hào Thi 3
  4. Fulbright Economics Teaching Program The Appraisal of development expenditures Lecture 4 2005-2006 COMPLIMENTARITY & SUBSTITUTABILITY Benefits Independent Complement Substitute Costs Independent Not Combine Do not interested combine Complement Combine Combine ? Substitute Do not ? Do not combine combine 7 ASSET REPLACEMENT Keep old asset, do not buy new Sell old asset, purchase new Keep old asset, additionally purchase new 8 Cao Hào Thi 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2