intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Bình Minh

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
66
lượt xem
21
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Bình Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp những vấn đề mang tính lý luận chung liên quan đến ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại; tìm hiểu và trình bày thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Bình Minh;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Bình Minh

TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH<br /> <br /> K<br /> <br /> KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH MINH<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Hoàng Thị Nga<br /> Lớp: K46C.KTKT<br /> Niên khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Huế, 05/2016<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sau gần 4 năm học tại trường Đại học Kinh tế Huế và hơn 3<br /> tháng thực tập tại công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch<br /> vụ Bình Minh với những kiến thức, kinh nghiệm học hỏi được,<br /> tôi đã có thể hoàn thành bài khóa luận của mình. Để hoàn thành<br /> đề tài nghiên cứu “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả<br /> kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ<br /> Bình Minh”, ngoài những nỗ lực của bản thân tôi còn nhận được<br /> sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy cô, quý cơ quan<br /> thực tập, gia đình, bạn bè.<br /> Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường<br /> Đại học Kinh tế Huế, qúy thầy cô khoa Kế toán – Kiểm toán đã<br /> hết lòng truyền dạy kiến thức và đặc biệt là Tiến sĩ Nguyễn Thị<br /> Thanh Huyền đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành<br /> khóa luận này.<br /> Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc Công<br /> ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại dịch vụ Bình<br /> Minh, các anh chị trong phòng Kế toán – Tài chính đã tạo điều<br /> kiện, tận tình chỉ bảo tôi trong thời gian tham gia thực tập và<br /> làm khóa luận.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân và bạn bè<br /> đã luôn động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian qua.<br /> Để hoàn thành tốt đề tài này tôi đã luôn cố gắng, nỗ lực<br /> nhưng do giới hạn thời gian thực tập và năng lực bản thân còn<br /> hạn chế nên đề tài nghiên cứu không tránh khỏi những sai sót.<br /> Kính mong nhận được sự góp ý, chỉ dẫn của quý thầy cô để đề tài<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, ngày 10 tháng 05 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> Hoàng Thị Nga<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> XD<br /> <br /> Xây dựng<br /> <br /> TMDV<br /> <br /> Thương mại dịch vụ<br /> <br /> TMDL<br /> <br /> Thương mại du lịch<br /> <br /> TT<br /> <br /> Thị trấn<br /> <br /> CN<br /> <br /> Chi nhánh<br /> <br /> NH<br /> <br /> Ngân hàng<br /> <br /> NN-PTNT<br /> <br /> Nông nghiệp - Phát triển nông thôn<br /> <br /> QĐ<br /> <br /> Quyết định<br /> <br /> BTC<br /> <br /> Bộ Tài Chính<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> U<br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> TTĐB<br /> <br /> Xuất khẩu<br /> <br /> K<br /> <br /> XK<br /> TNDN<br /> <br /> Ế<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> Tiêu thụ đặc biêt<br /> Bảo vệ môi trường<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> Ngân sách Nhà nước<br /> <br /> TK<br /> <br /> Tài khoản<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> BĐS<br /> <br /> Bất động sản<br /> <br /> CKTM<br /> <br /> Chiết khấu thương mại<br /> <br /> GGHB<br /> <br /> Giảm giá hàng bán<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> BHYT<br /> <br /> Bảo hiểm y tế<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> BVMT<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Nga<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU<br /> <br /> Bảng 2.1 – Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty TNHH XD và TMDV Bình<br /> Minh qua 3 năm 2013 - 2015 ........................................................................................41<br /> Bảng 2.2 – Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty TNHH XD và TMDV<br /> Bình Minh qua 3 năm 2013 - 2015................................................................................44<br /> Bảng 2.3 – Một số mặt hàng của công ty ......................................................................46<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Biểu 2.4 – Hóa đơn GTGT ............................................................................................49<br /> <br /> U<br /> <br /> Biểu 2.5 – Phiếu thu ......................................................................................................50<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Biểu 2.6 – Sổ Cái tài khoản 511 ....................................................................................51<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Biểu 2.7 – Phiếu thu ......................................................................................................54<br /> Biểu 2.8 - Giấy báo Có ..................................................................................................55<br /> <br /> H<br /> <br /> Biểu 2.9 - Sổ Cái tài khoản 515.....................................................................................56<br /> <br /> IN<br /> <br /> Biểu 2.10 – Phiếu thu ....................................................................................................58<br /> Biểu 2.11 - Sổ Cái tài khoản 711...................................................................................59<br /> <br /> K<br /> <br /> Biểu 2.12 – Phiếu chi.....................................................................................................62<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Biểu 2.13 – Phiếu chi.....................................................................................................63<br /> <br /> O<br /> <br /> Biểu 2.14 – Sổ Cái tài khoản 642 ..................................................................................64<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Biểu 2.15 – Phiếu thu Quỹ tín dụng nhân dân Kiến Giang ...........................................66<br /> Biểu 2.16 – Sổ Cái tài khoản 635 ..................................................................................67<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Biểu 2.17 – Sổ Cái tài khoản 811 ..................................................................................69<br /> Biểu 2.18 – Sổ Cái tài khoản 911 ..................................................................................73<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Nga<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ<br /> <br /> Sơ đồ 2.1 - Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động của công ty ....................................35<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sơ đồ 2.2 - Tổ chức bộ máy kế toán..............................................................................37<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Nga<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản