intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
34
lượt xem
8
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động cho vay hộ sản xuất của NHTM; phân tích thực trạng cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc trong thời gian qua; đánh giá hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh qua 4 năm; đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc

L ờ i C á m Ơn<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Để hoàn thành đề tài này, ngoài sự nổ lực của bản<br /> thân, tôi luôn nhân được sự chỉ bảo tận tình của banh<br /> lãnh đạo, các cô chú, anh chị trong Ngân hàng, đặc biệt<br /> là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Việt Đức.<br /> Tôi cũng muốn gửi lời cám ơn đến các thầy cô đã truyền<br /> đạt kiến thức, kinh nghiệm qua quá trình học tập và rèn<br /> luyện ở trường, cám ơn bạn bè và gia đình luôn ủng hộ<br /> và giúp đỡ.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn thầy Nguyễn Việt Đức.<br /> Cám ơn các cô chú, anh chị trong đơn vị thực tập đã tạo<br /> điều kiện cho tôi tiếp xúc với thực tế trong suốt quá<br /> trình thực tập và hoàn thành khóa luận này.<br /> Xin chân thành cảm ơn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD:ThS. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp với đề tài: "Phân tích hiệu quả cho vay hộ sản xuất<br /> tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú<br /> Lộc". Mục tiêu của đề tài là: Phân tích hiệu quả cho vay hộ sản xuất từ đó tìm ra<br /> các mặt hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của nó nhằm đưa ra các giải pháp<br /> <br /> uế<br /> <br /> giúp cho vay hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc có hiệu<br /> quả hơn.<br /> <br /> H<br /> <br /> Đề tài được thực hiện với những nội dung nghiên cứu sau:<br /> <br /> - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tín dụng và hiệu quả cho vay đối với hộ sản<br /> <br /> tế<br /> <br /> xuất tại Ngân hàng thương mại.<br /> <br /> h<br /> <br /> - Hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNo&PTNT<br /> <br /> in<br /> <br /> huyện Phú Lộc<br /> <br /> cK<br /> <br /> + Giới thiệu chung về chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc<br /> + Phân tích thực trạng cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT<br /> huyện Phú Lộc qua 4 năm (2009-2012).<br /> <br /> họ<br /> <br /> + Đánh giá hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT<br /> huyện Phú Lộc<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> - Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Chi nhánh<br /> NHNo&PTNT huyện Phú Lộc.<br /> - Kết luận<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD:ThS. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Sự cần thiết của nghiên cứu .....................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................................2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................................2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................2<br /> <br /> uế<br /> <br /> 6. Kết cấu khóa luận.....................................................................................................3<br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................4<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI<br /> VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.......................................4<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1. Hộ sản xuất............................................................................................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm hộ sản xuất ....................................................................................4<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.2. Đại diện của hộ sản xuất .................................................................................4<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.3. Tài sản chung của hộ sản xuất ........................................................................4<br /> 1.1.4. Trách nhiệm dân sự của hộ sản xuất...............................................................4<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.5. Đặc điểm kinh tế của hộ sản xuất ...................................................................4<br /> 1.1.6. Vai trò của kinh tế hộ sản xuất đối với nền kinh tế ........................................5<br /> 1.2. Tín dụng ngân hàng...............................................................................................6<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng........................................................................6<br /> 1.2.3. Các phương thức cho vay đối với hộ sản xuất................................................6<br /> 1.2.4. Vai trò tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển của kinh tế hộ sản xuất? ....7<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.2.4.1.Tín dụng ngân hàng góp phần hình thành thị trường tài chính nông thôn.....7<br /> 1.2.5.2. Tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn duy trì sản xuất .....................7<br /> 1.2.5.3. Tín dụng ngân hàng góp phần hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn. ....8<br /> 1.2.5.4. Tín dụng ngân hàng kiểm soát đồng tiền và thúc đẩy hộ sản xuất thực<br /> hiện chế độ hoạch toán kinh tế ..............................................................................9<br /> 1.2.5.5. Tín dụng ngân hàng thúc đẩy hộ sản xuất tiếp cận thì trường mở rộng<br /> sản xuất hàng hóa ................................................................................................10<br /> 1.2.5.6. Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy quá trình tập trung sản xuất trên<br /> cơ sở đó góp phần tích cực vào quá trình vận động liên tục của nguồn vốn ......10<br /> 1.2.5.7. Tín dụng ngân hàng có vai trò về mặt chính trị xã hội ..........................11<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD:ThS. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> 1.3. Hiệu quả cho vay hộ sản xuất .............................................................................11<br /> 1.3.1. Khái niệm hiệu quả cho vay .........................................................................11<br /> 1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cho vay đối với hộ sản xuất........................12<br /> 1.3.2.1.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay hộ sản xuất đối với ngân hàng:.......12<br /> 1.3.2.1.1.Chỉ tiêu định tính ..............................................................................12<br /> 1.3.2.1.2.Chỉ tiêu định lượng ...........................................................................13<br /> 1.3.2.2.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay hộ sản xuất đối với hộ sản xuất ......16<br /> 1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiêu quả cho vay của ngân hàng đối<br /> <br /> uế<br /> <br /> với hộ sản xuất ........................................................................................................17<br /> CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI<br /> <br /> H<br /> <br /> NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> HUYỆN PHÚ LỘC......................................................................................................21<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Phú Lộc..........................21<br /> 2.2.Giới thiêu chung về chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT huyện Phú Lộc .........22<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển ................................................................22<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức.....................................................................................23<br /> 2.2.3. Tình hình hoạt động của chi nhánh trong thời gian qua (2008- 2012) .........23<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.2.3.1. Huy động vốn .........................................................................................23<br /> 2.2.3.2.Hoạt động cho vay...................................................................................26<br /> 2.2.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua 4 năm (2009- 2012) 28<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.3. Thực trạng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện<br /> Phú Lộc (2009- 20012) ................................................................................................31<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.3.1. Tình hình thực hiện quy trình tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Phú Lộc..31<br /> 2.3.1.1. Quy định cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ..............................31<br /> 2.3.1.2. Thủ tục và quy trình xét duyệt cho vay..................................................32<br /> <br /> 2.3.2. Phân tích hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh trong thời gian qua<br /> (2009- 2012) ...........................................................................................................33<br /> 2.3.2.1. Tình hình chung về cho vay hộ sản xuất................................................33<br /> 2.3.2.2. Phân tích hiệu quả cho vay hộ sản xuất .................................................36<br /> 2.3.2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay hộ sản xuất đối với ngân hàng.36<br /> 2.3.2.2.1.1. Chỉ tiêu định tính .......................................................................36<br /> 2.3.2.2.1.2. Chỉ tiêu định lượng....................................................................36<br /> 2.3.2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay hộ sản xuất đối với hộ sản xuất: .....60<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD:ThS. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> 2.4. Đánh giá hiệu quả cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và<br /> phát triển nông thôn huyện Phú Lộc những năm qua: ...............................................68<br /> 2.4.1. Kết quả đạt được...........................................................................................68<br /> 2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân trong công tác cho vay hộ sản xuất tại ngân<br /> hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Lộc ....................................70<br /> 2.4.2.1. Những mặt hạn chế, tồn tại ....................................................................70<br /> 2.4.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại..............................................................71<br /> CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT<br /> <br /> uế<br /> <br /> TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN PHÚ LỘC ...........................................73<br /> 3.1. Tăng cường công tác huy động vốn tại địa phương............................................73<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.2. Chủ động tìm kiếm khách hàng. .........................................................................74<br /> 3.3. Tăng cường số lượng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngủ CBTD và có chính<br /> <br /> tế<br /> <br /> sách hợp lý đối với CBTD .........................................................................................75<br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN..................................................................................................77<br /> <br /> h<br /> <br /> 1. Kết luận ..................................................................................................................77<br /> <br /> in<br /> <br /> 2. Những hạn chế, thiếu sót của đề tài .......................................................................77<br /> 3. Hướng phát triển đề tài...........................................................................................78<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> cK<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thủy Lâm - Lớp: K43A TCNH<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2