Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp Kế toán doanh nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

51
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam" nhằm tìm hiểu tổ chức bộ máy kế toán của công ty, tìm hiểu về tình hình thực hiện chế độ kế toán hiện hành, chế độ quả lý chính của Công ty TNHH Samdo Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp Kế toán doanh nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam

 1. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 2 Học viện Tài Chính BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ----------- SINH VIÊN: PHẠM THỊ PHƯƠNG LỚP: CQ54/21.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SAMDO VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp Mã số: 21 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. NGUYỄN ĐÀO TÙNG Hà Nội - 2020 Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 2. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 1 Học viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập. Sinh viên thực hiện Phạm Thị Phương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 3 5. Kết cấu chính của luận văn 3 CHƯƠNG 1. 5 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 5 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa. 5 Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 3. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 2 Học viện Tài Chính 1.1.1. Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 5 1.1.1.1. Khái niệm về kinh doanh 5 1.1.1.2. Khái niệm xác định kết quả kinh doanh 5 1.1.1.3. Mối quan hệ giữa bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 5 1.1.2. Yêu cầu quản lý đối với hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 5 1.1.3. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 6 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 7 1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại . 7 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 7 1.2.1.1. Khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhận 8 1.2.1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 9 1.2.1.3. Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 10 1.2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 11 1.2.2.2. Chứng từ và tài khoản và sổ kế toán sử dụng 13 1.2.2.3. Trình tự kế toán 13 1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng 14 1.2.3.1. Nội dung 14 1.2.3.2. Chứng từ, tài khoản và sổ kế toán sử dụng 15 1.2.3.3. Trình tự kế toán 15 1.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 16 1.2.4.1. Nội dung 16 1.2.4.2. Chứng từ, tài khoản và sổ kế toán sử dụng 16 1.2.4.3. Trình tự hạch toán 16 1.2.5. Kế toán chi phí và doanh thu tài chính 17 1.2.5.1. Nội dung 17 Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 4. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 3 Học viện Tài Chính 1.2.5.2. Chứng từ kế toán, tài khoản và sổ kế toán sử dụng. 18 1.2.5.3. Trình tự một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu 18 1.2.6. Kế toán chi phí khác và thu nhập khác 19 1.2.6.1. Nội dung 19 1.2.6.2. Tài khoản sử dụng 19 1.2.6.3. Trình tự hạch toán 19 1.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 21 1.2.7.1. Nội dung 21 1.2.7.2. Chứng từ và Tài khoản sử dụng 21 1.2.7.3. Trình tự kế toán 21 1.2.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 22 1.2.8.1. Nội dung 22 1.2.8.2. Tài khoản sử dụng 22 1.2.8.3. Trình tự hạch toán 23 1.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 24 1.3.1. Hệ thống sổ theo hình thức Nhật Ký Chung 24 1.3.2. Tổ chức kế toán bán hàng trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin (kế toán máy) 24 1.3.2.1. Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin. 24 1.3.2.2. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin 25 1.4. Tổ chức trình bày thông tin bán hàng và xác định kết quả bán hàng trên báo cáo tài chính 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 29 CHƯƠNG 2: 30 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SAMDO VIỆT NAM . 30 Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 5. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 4 Học viện Tài Chính 2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Samdo Việt Nam 30 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 30 2.1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty 30 2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 30 2.1.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty vài năm gần đây 38 2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 38 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty 39 2.1.3.1. Cơ cấu bộ máy quản lý 39 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận 39 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 40 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 40 2.1.4.2. Các chính sách, chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 42 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam 44 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 44 2.2.1.1.Kế toán doanh thu bán hàng 44 2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty 64 2.2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán tại công ty 64 2.2.2.2. Sổ sách kế toán 66 2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng 75 2.2.3.1. Nội dung chi phí bán hàng tại công ty 75 2.2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 75 2.2.2.3. Trình tự kế toán 76 2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 76 2.2.4.1. Nội dung 76 2.2.4.2. Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 76 2.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 79 2.2.5.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 79 Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 6. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 5 Học viện Tài Chính 2.2.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 80 2.2.7.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 80 2.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 83 2.2.8.1. Nội dung 83 2.2.8.2. Tài khoản sử dụng. 83 2.2.8.3. Trình tự kế toán 83 2.3. Nhận xét về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam 86 2.3.1. Những kết quả đạt được trong tổ chức công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 88 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SAMDO VIỆT NAM. 89 3.1. Sự cần thiết của Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam 89 3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam 90 3.3. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam 91 3.4. Nhận xét về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam 92 3.4.1. Ưu điểm 92 3.4.2. Hạn chế 92 3.5. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam. 94 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 7. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 1 Học viện Tài Chính LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát tri ển theo xu h ướng h ội nhập cùng với xu thế toàn cầu hóa và trình độ phát triển ngày càng cao của nền kinh tế thế giới. Mỗi doanh nghiệp là một tế bào, một thành phần quan tr ọng góp ph ần vào sự đi lên của nền kinh tế của một đất nước. Hoạt động kinh doanh c ủa các phần tử này ngày càng trở nên đa dạng phong phú và sôi động đòi hỏi ngày cao ở sự quản lí của pháp luật và các biện pháp kinh tế phù hợp c ủa nhà n ước và m ột trong các công cụ quản lí khoa học hiệu quả hàng đầu chính là kế toán. Cùng với s ự phát tri ển không ngừng của nền kinh tế, kế toán cũng không ngừng phát triển và hoàn thiện về nội dung, phương pháp, cũng như hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của các đối tượng trong xã hội. Với vai trò là công cụ quản lý kinh tế tài chính, kế toán cung c ấp thông tin kinh tế hiện thực, có giá trị pháp lý và độ tin cậy cao, giúp doanh nghi ệp và các đ ối tượng liên quan đánh giá đúng đắn tình hình hoạt động của doanh nghiệp, trên cơ sở đó, nhà quản trị doanh nghiệp sẽ đưa ra các quyết định phù hợp nhất cho s ự t ồn t ại và phát triển của doanh nghiệp. Một trong những thông tin quan trọng về doanh nghiệp mà bất kì đối tượng nào cũng đều quan tâm đó là: doanh nghiệp bán mặt hàng nào, phục v ụ th ị trường nào và đặc biệt kết quả kinh doanh mỗi kì của doanh nghiệp đ ạt bao nhiêu? T ức là doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu lợi nhuận sau khi đã trừ đi những chi phí bỏ ra. Bán hàng là khâu then chốt giúp cho bất kì doanh nghiệp nào k ết thúc chu kì sản xuất kinh doanh, chuyển hóa vốn hàng hóa thành vốn b ằng ti ền, bù đ ắp chi phí bỏ ra, làm ra lợi nhuận để tái sản xuất và mở rộng sản xuất. Do đó, kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh luôn được coi trọng, được mỗi doanh nghiệp quan tâm hoàn thiện không ngừng. Thực tế cho thấy bất cứ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng mong muốn hàng hóa của mình được tiêu thụ và có thể thu được lợi nhuận cao nhất sau khi đã loại trừ các chi phí liên quan. Do đó, quá trình bán hàng không th ể tách r ời Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 8. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 2 Học viện Tài Chính việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh đã trở thành cộng cụ đắc lực trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các thông tin kế toán về hạch toán doanh thu và chi phí giúp các nhà quản trị có m ột cái nhìn chính xác v ề tình hình hoạt động của doanh nghiệp từ đó đưa ra các quyết đ ịnh quản lý phù h ợp nh ằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán này, kết hợp với những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập tại trường và thực tế thu th ập t ừ công tác kế toán tại công ty, với sự hướng dẫn tận tình của TS.Nguyễn Đào Tùng và sự giúp đỡ tận tình của Ban lãnh đạo công ty và các anh ch ị phòng k ế toán, em đã đi sâu nghiên cứu và lựa chọn đề tài “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam ”. 2. Mục đích nghiên cứu - Vận dụng những kiến thức đã được học ở nhà trường vào thực ti ễn nh ằm làm phong phú thêm kiến thức chuyên môn, đồng thời học hỏi kiến thức từ thực t ế trong th ời gian thực tập tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam - Tìm hiểu tình hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty, tìm hiểu v ề tình hình th ực hiện các chế độ kế toán hiện hành, chế độ quản lý tài chính của Công ty TNHH Samdo Việt Nam - Nắm bắt được nội dung cơ bản của công tác kế toán bán hàng và xác đ ịnh k ết qu ả kinh doanh của ngành thương mại nói chung và Công ty TNHH Samdo Việt Nam nói riêng. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ● Đối tượng nghiên cứu - Kếế toán bán hàng và xác định kếết quả kinh doanh t ại Công ty TNHH Samdo Việt Nam ● Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Báo cáo được nghiên cứu tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam - Về thời gian: Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 9. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 3 Học viện Tài Chính Nghiên cứu trong phạm vi Quý IV năm 2019 Công ty TNHH Samdo Việt Nam - Về nội dung: + Thực trạng kế toán của Công ty TNHH Samdo Việt Nam : Tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống các báo cáo, hệ thống sổ sách kế toán sử dụng tại công ty, cách tính giá hàng mua vào để bán… + Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là duy vật biện chứng, kết hợp đồng thời thống kê phân tích, tham khảo tư liệu ở các giáo trình và một số sách báo để tập hợp những vấn đề chung, tiếp cận các số liệu thông tin thực tế thu thập được tại công ty, từ đó đánh giá nhận xét và đề xuất phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam 5. Kết cấu chính của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn của em gồm 3 chương chính Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam Để hoàn thành bài luận văn này, em đã nhận được hướng dẫn tận tình của cô giáo Bùi Thị Thúy và các cán bộ phòng Tài chính - Kế toán của công ty. Dù b ản thân em đã cố gắng hoàn thành tốt nhất bài luận văn xong th ời gian th ực tập có h ạn nên bài viết này không thể tránh được những thiếu sót. Em rất mong nhận đ ược s ự góp ý chỉ bảo của thầy cô và các cán bộ để em c ủng c ố thêm kiến th ức và kh ả năng lý luận. Cuối cùng, em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo h ướng d ẫn tr ực ti ếp- TS.Nguyễn Đào Tùng và các cán bộ phòng Tài chính - Kế toán c ủa Công ty TNHH Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 10. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 4 Học viện Tài Chính Samdo Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn ! Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 11. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 5 Học viện Tài Chính CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa. 1.1.1. Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 1.1.1.1. Khái niệm về kinh doanh . Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất – kinh doanh, đây là quá trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái v ốn tiền tệ hoặc vốn trong thanh toán. Quá trình bán hàng có thể chia thành hai giai đoạn: ● Giai đoạn 1: Căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã kí kết để xuất giao hàng hóa cho khách hàng. ● Giai đoạn 2: Khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán (thông qua các giấy tờ hóa đơn,…). Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu đ ược tiền, đ ủ bù đ ắp các khoản chi phí để sản xuất hoặc có được sẳn phẩm và có lợi nhuận. 1.1.1.2. Khái niệm xác định kết quả kinh doanh Xác định kết quả bán hàng là việc so sánh giữa chi phí đã bỏ ra và doanh thu đã thu về trong kỳ từ hoạt động bán hàng. 1.1.1.3. Mối quan hệ giữa bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Xác định kết quả kinh doanh là căn cứ quan trọng để đ ơn v ị quy ết đ ịnh có tiêu th ụ hàng hóa nữa hay không. Do đó, giữa bán hàng và xác đ ịnh k ết qu ả kinh doanh có mối liên hệ mật thiết. Kết quả kinh doanh là mục đích cuối cùng của doanh nghiệp. 1.1.2. Yêu cầu quản lý đối với hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Nghiệp vụ bán hàng có liên quan đến nhiều khách hàng khác nhau, các phương th ức bán hàng, các thể thức thanh toán. Quản lý nghiệp v ụ bán hàng trong doanh nghi ệp thương mại chính là việc quản lý về số lượng, chất lượng, giá cả hàng hóa, v ề vi ệc Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 12. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 6 Học viện Tài Chính thu hồi tiền hàng và xác định kết quả kinh doanh. Yêu cầu : ● Để quản lý về số lượng đòi hỏi phải thường xuyên phản ánh giám đ ốc tình hình sự vận động của từng loại hàng hóa trong quá trình nhập- xuất- tồn kho c ả v ề số lượng và mặt hàng, phát hiện kịp thời hàng hóa ứ đọng đ ể có biện pháp gi ải quyết nhanh chóng số hàng. ● Về mặt chất lượng, phải làm tốt công tác kiểm tra, phân c ấp m ặt hàng và có chế độ bảo quản riêng đối với từng loại mặt hàng, nhất là các loại mặt hàng dễ h ư hỏng, kịp thời phát hiện các sản phẩm kém phẩm chất. ● Nắm bắt, theo dõi chặt chẽ từng phương thức bán hàng, từng thể thức thanh toán, từng loại hàng hóa và từng khách hàng. Đôn đốc thanh toán, thu h ồi đ ầy đ ủ tiền hàng. ● Tính toán xác định đúng đắn kết quả từng loại hoạt động và thực hiện nghiêm túc cơ chế phân phối lợi nhuận. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà n ước theo quy định. 1.1.3. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại Trong doanh nghiệp, kế toán là công cụ quan trọng để quản lý s ản xu ất và tiêu th ụ; thông qua số liệu kế toán nói riêng đã giúp cho các nhà quản lý công ty đánh giá ● Thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cung c ấp giúp các nhà quản trị doanh nghiệp nắm được tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng v ề loại hình, số lượng, chất lượng, giá cả, thanh toán; kiểm tra tình hình thực hi ện các dự toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác và xác định kết quả kinh doanh của đơn vị. Trên cở sở đó đưa ra nh ững biện pháp định hướng cho hoạt động kinh doanh trong kỳ tiếp theo, . ● Thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cung c ấp giúp các cơ quan Nhà nước kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghĩa v ụ v ới Nhà nước, từ đó đưa ra các chính sách phù hợp nhằm phát triển toàn diện n ền kinh t ế quốc dân. ● Thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cung c ấp là m ối Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 13. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 7 Học viện Tài Chính quan tâm của những người có lợi ích trực tiếp liên quan đ ến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp như các nhà đầu tư, nhà cung cấp, các chủ nợ,… Đó là c ơ s ở đ ể các đối tượng này nắm bắt được tình hình kinh doanh của doanh nghi ệp, k ịp thời đưa ra các quyết định kinh doanh có lợi nhất cho mình. ● Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu và chi phí của từng hoạt động trong doanh nghiệp, đồng thời theo dõi và đôn đốc các khoản phải thu của khách hàng.. ● Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng, kế hoạch l ợi nhuận và phân phối lợi nhuận, kỷ luật thanh toán và hoàn thành nghĩa v ụ v ới Nhà nước. ● Cung cấp thông tin kế toán phục vụ việc lập Báo cáo tài chính và đ ịnh kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình tiêu thụ và xác định kết quả. 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại Bản chất của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ công tác bán hàng và k ết qu ả c ủa ho ạt đ ộng này. Muốn đảm bảo thực hiện và phát huy tốt vai trò c ủa mình, đòi h ỏi k ế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: ● Tiến hành ghi chép đầy đủ, kịp thời khối lượng thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán ra và tiêu thụ nội bộ, tính toán đúng đắn trị giá vốn của hàng xuất bán, chi phí bán hàng và các khoản chi phí khác ● Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, kỷ luật thanh toán và hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước. ● Cung cấp thông tin chính xác, trung thực và đầy đủ tình hình bán hàng, xác định kết quả và phân phối kết quả phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và quản lý doanh nghiệp. 1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại . 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp thương mại Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 14. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 8 Học viện Tài Chính 1.2.1.1. Khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhận ● Khái niêm doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu - Doanh thu theo chuẩn mực kế toán số 14 ban hành theo quyết định 149 ngày 31/12/2001 của Bộ Tài Chính thì: “ Doanh thu là tổng các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ hạch toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.” - Các khoản giảm trừ doanh thu là các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. ● Điều kiện ghi nhận doanh thu Khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau thì sẽ được phép ghi nhận doanh thu trong kỳ: ● Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn li ền v ới quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. ● Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. ● Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. ● Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. ● Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. ● Thời điểm xác định doanh thu ● Đối với phương thức tiêu thụ trực tiếp thì quá trình tiêu thụ được coi là k ết thúc khi hàng hóa đã bàn giao cho khách hàng và đơn v ị bán m ất quy ền s ở h ữu v ề số hàng này. ● Đối với hình thức bán hàng chuyển hàng theo hợp đồng thì s ố hàng này v ẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Khi người mua thanh toán ho ặc ch ấp nh ận thanh toán về số hàng chuyển giao (một phần hoặc toàn bộ) thì hàng mới đ ược coi là tiêu thụ, doanh thu mới được ghi nhận. ● Trường hợp giao hàng gửi đại lý, kí gửi thì do hàng kí gửi vẫn thu ộc quyền Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 15. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 9 Học viện Tài Chính sở hữu của doanh nghiệp, chỉ khi đại lý thông báo bán được hàng hoặc trả tiền hàng mới được coi là tiêu thụ được và ghi nhận doanh thu. ● Nguyên tắc xác định doanh thu * Công thức xác định doanh thu: Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Các khoản giảm trừ về bán hàng bán hàng doanh thu * Nguyên tắc xác định doanh thu: Đối với doanh nghiệp thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chưa có thuế GTGT ● Đối với doanh nghiệp không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT hoặc nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán. ● Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu th ụ đ ặc bi ệt ho ặc thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu). ● Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hoá thì chỉ phản ánh vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế được hưởng, không bao gồm giá trị vật tư, hàng hoá nhận gia công. ● Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo ph ương th ức bán đúng giá hưởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp d ịch v ụ ph ần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng. ● Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh nghi ệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận vào doanh thu ho ạt động tài chính về phần lãi tính trên khoản phải trả nhưng nhưng trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác nhận. 1.2.1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng ● Chứng từ kế toán ● Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu 01 - GTGT - 3LL). ● Hóa đơn bán hàng thông thường (mẫu 02 - GTGT - 3LL). ● Các chứng từ thanh toán (phiếu thu, giấy báo Có, ủy nhiệm chi …). Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 16. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 10 Học viện Tài Chính ● Các chứng từ kế toán liên quan khác (Phiếu nhập kho hàng trả lại,…). ● Tài khoản sử dụng ● TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. ● TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện. ● TK 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp. 1.2.1.3. Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ● Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được mô tả trên Sơ đồ 1.1 Có 2 trường hợp tính doanh thu bán hàng: Doanh nghiệp tách ngay thuế gián thu (thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế XNK,..) thì ghi nhận doanh thu chưa thuế. Và ngược lại, doanh nghiệp chưa tách thuế gián thu ra kh ỏi doanh thu bán hàng thì ghi nhận doanh thu có thuế. ● Trình tự kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch v ụ trong tr ường h ợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 17. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 11 Học viện Tài Chính ● Trình tự kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch v ụ trong tr ường h ợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. 1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại 1.2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ a, Trường hợp mua về bán ngay, không qua kho của doanh nghiệp thương mại. Trường hợp này liên quan đến các phương thức bán buôn hàng hóa v ận Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 18. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 12 Học viện Tài Chính chuyển thẳng: bán hàng giao tay ba (chuyển thẳng trực tiếp), hoặc bán buôn v ận chuyển thẳng (hình thức có chuyển hàng). Trong trường hơp này, giá vốn của hàng bán sẽ chính bằng: Giá mua th ực t ế đích danh của lô hàng mà doanh nghiệp thương mại mua từ nhà cung c ấp c ộng (+) chí trong quá trình mua hàng. b, Trường hợp xuất kho hàng để bán. Chi phí phân bổ Trị giá mua thực tế Trị giá vốn xuất kho = + cho hàng hóa hàng hóa xuất kho xuất bán Trị giá vốn xuất kho được tính theo một trong ba phương pháp: - Phương pháp tính theo giá đích danh: khi xuất kho thành phẩm thì căn c ứ vào số lượng xuất kho thuộc lô nào và giá thành thực tế nhập kho c ủa lô đó đ ể tính giá trị xuất kho. - Phương pháp nhập trước, xuất trước: với giả thiết thành phẩm nào nh ập kho trước thì sẽ xuất trước, thành phẩm nhập kho theo giá nào thì xu ất kho theo giá đó, căn cứ vào số lượng xuất kho để tính thực tế xuất kho. - Phương pháp bình quân gia quyền: Theo phương pháp này trị giá vốn c ủa thành phẩm xuất kho để bán được căn cứ vào số lượng thành phẩm xuất kho và đơn giá bình quân tại thời điểm xuất kho (đơn giá bình quân liên hoàn) ho ặc cu ối kì (đơn giá bình quân gia quyền cả kì). Giá vốn thực tế hàng hóa Số lượng hàng xuất Đơn giá thực = x xuất kho trong kì kho tế bình quân Trong đó: Trị giá thực tế của Trị giá thực tế hàng + Đơn giá thực hàng tồn kho đầu kì nhập kho trong kì = tế bình quân Số lượng hàng tồn kho Số lượng hàng nhập + đầu kì kho trong kì Đơn giá bình quân cả kì được tính một lần vào cuối kì dùng để tính giá v ốn cho tất cả các lần bán hàng trong kì, dù trong kì có nhập kho hàng hóa bao nhiêu lần với đơn giá nhập khác nhau. Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 19. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 13 Học viện Tài Chính Đơn giá bình quân liên hoàn được sử dụng để xác định giá tr ị v ốn th ực t ế c ủa hàng xuất kho cho đến khi có lô hàng mới nhập kho, đ ơn giá bình quân này đ ược tính lại để xác định giá vốn hàng xuất kho tiếp theo. 1.2.2.1.3. Xác định chi phí mua được phân bổ cho hàng bán trong kì Chi phí mua hàng bao gồm: chi phí vận chuyển b ốc x ếp, b ảo qu ản, chi phí phân loại, bảo hiểm, công tác phí của bộ phận mua hàng, chi phí của b ộ ph ận mua hàng độc lập và khoản hao hụt tự nhiên trong định mức c ủa hàng hóa trong quá trình mua hàng. Sau khi xác định được trị giá mua thực tế của hàng hóa xuất kho trong kì, chi phí mua được phân bổ cho số hàng bán đó được tính như sau: Chi phí mua phân bổ Chi phí mua Chi phí mua Trị giá mua cho hàng tồn kho + phát sinh phân bổ cho thực tế của = đầu kì trong kì x hàng bán trong Trị giá mua của Trị giá mua hàng xuất kho kì hàng hóa tồn kho + của hàng nhập trong kì đầu kì kho trong kì 1.2.2.2. Chứng từ và tài khoản và sổ kế toán sử dụng - Chứng từ sử dụng: ● Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho; ● Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý,… - TK sử dụng là : TK 632-Giá vốn hàng bán. - Sổ kế toán sử dụng là: sổ cái các TK và các sổ chi tiết tài khoản,… 1.2.2.3. Trình tự kế toán ● Hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên Sơ đồ 1.2: Trình tự kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kktx Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 20. lOMoARcPSD|16911414 Luận văn tốt nghiệp 14 Học viện Tài Chính ● Hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ Sơ đồ 1.3: Trình tự kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKĐK 1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng 1.2.3.1. Nội dung Chi phí bán hàng là toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đ ến quá trình bán s ản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Nội dung của chi phí bán hàng bao gồm các yếu tố sau: Phạm Thị Phương CQ54/21.04 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2