Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu công nghệ Design by Contact và xây dựng công cụ hỗ trợ cho C#

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

57
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo "Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu công nghệ Design by Contact và xây dựng công cụ hỗ trợ cho C#" để có thêm nhiều tư liệu về kiến thức công nghệ phần mềm để hoàn thành thật tốt bài luận tốt nghiệp của mình các bạn sinh viên nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu công nghệ Design by Contact và xây dựng công cụ hỗ trợ cho C#

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM<br /> <br /> LÊ TRẦN HOÀNG NGUYÊN – 0112103<br /> NGUYỄN BÁCH KHOA - 0112140<br /> <br /> TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ<br /> DESIGN BY CONTRACT VÀ XÂY DỰNG<br /> CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO C#<br /> KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC<br /> <br /> GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> Th.s: NGUYỄN ĐÔNG HÀ<br /> <br /> NIÊN KHÓA 2001 – 2005<br /> <br /> Tìm hiểu công nghệ Design By Contract và Xây dựng công cụ hỗ trợ cho C#<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Đông Hà đã trực tiếp hướng<br /> dẫn cũng như cung cấp tài liệu để chúng em có thể tiếp cận và tìm hiểu về công<br /> nghệ Design By Contract hữu ích này.<br /> Bên cạnh đó, xin đồng gửi lời cảm ơn đến các thầy cô của bộ môn Công<br /> nghệ Phần mềm Nâng cao đã tạo điều kiện cho chúng em dành nhiều thời gian<br /> nghiên cứu đề tài này.<br /> Cuối cùng, quả là một điều thiếu sót nếu không kể đến sự ủng hộ to lớn về<br /> mặt tinh thần cũng như sự giúp đỡ tận tình của gia đình, bạn bè, đặc biệt là bạn<br /> Nguyễn Lương Ngọc Minh và Nguyễn Ngọc Khánh.<br /> Xin chân thành cảm ơn tất cả, những người đã góp phần giúp cho luận văn<br /> này được hoàn thành.<br /> Thành phố Hồ Chí Minh,<br /> Tháng 7, 2005.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tìm hiểu công nghệ Design By Contract và Xây dựng công cụ hỗ trợ cho C#<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> <br /> 7<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> <br /> 8<br /> <br /> Chương 1: Giới thiệu về Eiffel<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Giới thiệu<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Design By Contract trong Eiffel<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> EiffelStudio<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.3.1. Giao diện<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.3.2. Các thao tác căn bản trên EiffelStudio<br /> <br /> 11<br /> <br /> Chương 2: Một số cơ chế mang lại tính đáng tin cậy cho phần mềm<br /> <br /> 17<br /> <br /> Chương 3: Tính đúng đắn của phần mềm<br /> <br /> 18<br /> <br /> Chương 4: Biểu diễn một đặc tả<br /> <br /> 20<br /> <br /> 4.1.<br /> <br /> Những công thức của tính đúng đắn<br /> <br /> 20<br /> <br /> 4.2.<br /> <br /> Những điều kiện yếu và mạnh<br /> <br /> 22<br /> <br /> Chương 5: Giới thiệu về sự xác nhận trong văn bản của phần mềm<br /> <br /> 24<br /> <br /> Chương 6: Tiền điều kiện và hậu điều kiện<br /> <br /> 25<br /> <br /> 6.1.<br /> <br /> Lớp ngăn xếp<br /> <br /> 25<br /> <br /> 6.2.<br /> <br /> Tiền điều kiện<br /> <br /> 28<br /> <br /> 6.3.<br /> <br /> Hậu điều kiện<br /> <br /> 28<br /> <br /> Chương 7: Giao ước cho tính đáng tin cậy của phần mềm<br /> 7.1.<br /> <br /> 7.2.<br /> hơn<br /> 7.3.<br /> <br /> 29<br /> <br /> Quyền lợi và nghĩa vụ<br /> <br /> 29<br /> <br /> 7.1.1. Những quyền lợi<br /> <br /> 30<br /> <br /> 7.1.2. Những nghĩa vụ<br /> <br /> 30<br /> <br /> Nghệ thuật của sự tin cậy phần mềm: kiểm tra ít hơn, bảo đảm nhiều<br /> 31<br /> Những xác nhận không phải là một cơ chế kiểm tra đầu vào<br /> <br /> 3<br /> <br /> 33<br /> <br /> Tìm hiểu công nghệ Design By Contract và Xây dựng công cụ hỗ trợ cho C#<br /> <br /> Chương 8: Làm việc với những xác nhận<br /> <br /> 35<br /> <br /> 8.1.<br /> <br /> Lớp stack<br /> <br /> 35<br /> <br /> 8.2.<br /> <br /> Mệnh lệnh và yêu cầu<br /> <br /> 38<br /> <br /> 8.3.<br /> <br /> Lưu ý về những cấu trúc rỗng<br /> <br /> 41<br /> <br /> 8.4.<br /> <br /> Thiết kế tiền điều kiện: tolerant hay demanding?<br /> <br /> 42<br /> <br /> 8.5.<br /> <br /> Một môđun tolerant<br /> <br /> 43<br /> <br /> Chương 9: Những điều kiện bất biến của lớp<br /> <br /> 47<br /> <br /> 9.1.<br /> <br /> Định nghĩa và ví dụ<br /> <br /> 48<br /> <br /> 9.2.<br /> <br /> Định dạng và các thuộc tính của điều kiện bất biến của lớp<br /> <br /> 49<br /> <br /> 9.3.<br /> <br /> Điều kiện bất biến thay đổi<br /> <br /> 51<br /> <br /> 9.4.<br /> <br /> Ai phải bảo quản điều kiện bất biến?<br /> <br /> 52<br /> <br /> 9.5.<br /> <br /> Vai trò của những điều kiện bất biến của lớp trong kỹ thuật xây dựng<br /> <br /> phần mềm<br /> 9.6.<br /> <br /> 53<br /> Những điều kiện bất biến và hợp đồng<br /> <br /> Chương 10: Khi nào một lớp là đúng?<br /> <br /> 54<br /> <br /> 56<br /> <br /> 10.1.<br /> <br /> Tính đúng đắn của một lớp<br /> <br /> 57<br /> <br /> 10.2.<br /> <br /> Vai trò của những thủ tục khởi tạo<br /> <br /> 60<br /> <br /> 10.3.<br /> <br /> Xem lại về mảng<br /> <br /> 60<br /> <br /> Chương 11: Kết nối với kiểu dữ liệu trừu tượng<br /> <br /> 62<br /> <br /> 11.1.<br /> <br /> So sánh đặc tính của lớp với những hàm ADT<br /> <br /> 63<br /> <br /> 11.2.<br /> <br /> Biểu diễn những tiên đề<br /> <br /> 64<br /> <br /> 11.3.<br /> <br /> Hàm trừu tượng<br /> <br /> 65<br /> <br /> 11.4.<br /> <br /> Cài đặt những điều kiện bất biến<br /> <br /> 66<br /> <br /> Chương 12: Một chỉ thị xác nhận<br /> <br /> 68<br /> <br /> Chương 13: Vòng lặp có điều kiện bất biến và điều kiện biến đổi<br /> <br /> 71<br /> <br /> 13.1.<br /> <br /> Vấn đề vòng lặp<br /> <br /> 71<br /> <br /> 13.2.<br /> <br /> Những vòng lặp đúng<br /> <br /> 71<br /> <br /> 13.3.<br /> <br /> Những thành phần của một vòng lặp đúng<br /> <br /> 72<br /> <br /> 13.4.<br /> <br /> Cú pháp của vòng lặp<br /> <br /> 74<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tìm hiểu công nghệ Design By Contract và Xây dựng công cụ hỗ trợ cho C#<br /> <br /> Chương 14: Sử dụng những xác nhận<br /> <br /> 77<br /> <br /> 14.1.<br /> <br /> Những xác nhận như một công cụ để viết phần mềm chính xác<br /> <br /> 14.2.<br /> <br /> Sử dụng những xác nhận cho việc viết tài liệu: thể rút gọn của một lớp<br /> <br /> đối tượng<br /> <br /> 77<br /> <br /> 78<br /> <br /> Chương 15: Giới thiệu công cụ XC#<br /> <br /> 81<br /> <br /> 15.1.<br /> <br /> Giới thiệu<br /> <br /> 81<br /> <br /> 15.2.<br /> <br /> XC# hoạt động như thế nào<br /> <br /> 82<br /> <br /> 15.3.<br /> <br /> Khai báo các xác nhận<br /> <br /> 82<br /> <br /> 15.4.<br /> <br /> 15.3.1. Tiền điều kiện<br /> <br /> 82<br /> <br /> 15.3.2. Hậu điều kiện<br /> <br /> 83<br /> <br /> 15.3.3. Một số thuộc tính mà XC# qui ước sẵn<br /> <br /> 83<br /> <br /> Ví dụ lớp Stack<br /> <br /> 86<br /> <br /> Chương 16: Kết quả thực nghiệm: công cụ DCS<br /> <br /> 88<br /> <br /> 16.1.<br /> <br /> Nguyên lý làm việc<br /> <br /> 88<br /> <br /> 16.2.<br /> <br /> Thiết kế<br /> <br /> 94<br /> <br /> 16.2.1. Tổng thể<br /> <br /> 94<br /> <br /> 16.2.2. Chi tiết các lớp đối tượng<br /> <br /> 95<br /> <br /> 16.2.2.1 Màn hình Configuration<br /> <br /> 95<br /> <br /> 16.2.2.2 Lớp Connect<br /> <br /> 98<br /> <br /> 16.2.2.3 Lớp ProjectInfo<br /> <br /> 99<br /> <br /> 16.2.2.4 Lớp ClassInfo<br /> <br /> 101<br /> <br /> 16.2.2.5 Lớp FunctionInfo<br /> <br /> 104<br /> <br /> 16.2.2.6 Lớp Assertion<br /> <br /> 106<br /> <br /> 16.2.2.7 Lớp Extra<br /> <br /> 109<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 111<br /> <br /> HƯỚNG PHÁT TRIỂN<br /> <br /> 112<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 113<br /> <br /> Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN<br /> <br /> 114<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2