intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Mẫu Bản đánh giá kết quả thực tập

Chia sẻ: V. Rohto Vitamin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
13
lượt xem
1
download

Mẫu Bản đánh giá kết quả thực tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập là mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh viên tại cơ quan doanh nghiệp đơn vị thực tập. Nội dung trong mẫu phiếu đánh giá cần nêu rõ công việc, keesy quả thực hiện và nội dung đánh giá qua các tiêu chí như tuân thủ quy định của cơ quan. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các quy trình, biểu mẫu tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Bản đánh giá kết quả thực tập

(Tên cơ sở thực tập)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------***--------


BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập:                                   

Cán bộ hướng dẫn thực tập:

Khoa CNTT-ĐHSP HN, khóa:

Giáo viên theo dõi:

 

Nội dung đánh giá :

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

ĐIỂM TỐI ĐA

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ SVTT

1.1 Kết quả công việc

25

 

1.2 Khối lượng công việc

15

 

1.3 Chất lượng công việc

15

 

1.4 Tiến độ

 15

 

1.5 Nắm vững chuyên môn

 10

 

1.6 Trách nhiệm, tận tụy

10

 

1.7 Phối hợp tập thể

10

 

TỔNG ĐIỂM

100

 

 

(Hãy điền vào bảng kết quả công việc dưới đây)

1. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

1.1.Kết quả công việc ( tối đa 25 điểm)

Mô tả  nhiệm vụ/công việc

( Sinh viên thực tập tự ghi)

Kết quả thực hiện

(Sinh viên thực tập tự ghi)

Nhận xét và đánh giá

(Cán bộ hướng dẫn trực tiếp)

Điểm

Nhiệm vụ chính

 

 

 

Nhiệm vụ chính 1

 

 

Nhiệm vụ chính 2

 

 

Nhiệm vụ chính 3

a.  

b.

c.  

 

 

Nhiệm vụ được giao thêm/đột xuất trong kỳ thực tập

 

 

 

 

(SVTT tick vào 1 box để mô tả sự tự đánh giá)

1.2.Khối lượng ( tối đa 15 điểm)

Mô tả

SVTT tự đánh giá

CBHDTT đánh giá

Điểm

15.   Hoàn thành khối lượng công việc vô cùng lớn, vượt xa yêu cầu của cán bộ hướng dẫn

 

 

 

10.   Hoàn thành tốt công việc chính và cả các nhiệm vụ được giao thêm

 

 

5.   Hoàn thành đầy đủ các công việc được giao

 

 

0.     Hoàn thành khối lượng công việc dưới mức yêu cầu

 

 

Nhận xét của các cán bộ hướng dẫn thực tập:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1.3.Chất lượng (tối đa 15 điểm)

Mô tả

SVTT tự đánh giá

CBHDTT đánh giá

Điểm

15.   Luôn luôn tạo ra các sản phẩm lao động với chất lượng cao, không có lỗi, không phải làm lại

 

 

 

10.   Hoàn thành công việc với chất lượng cao, tuy nhiên có một số ít lỗi nhỏ

 

 

5.   Hoàn thành công việc ở mức chất lượng có thể chấp nhận được

 

 

0.     Thường xuyên tạo ra các sản phẩm lao động kém chất lượng, thường xuyên phải sửa lỗi

 

 

Nhận xét của các cán bộ hướng dẫn thực tập:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.4.Tiến độ (tối đa 15 điểm)

Mô tả

SVTT tự đánh giá

CBHDTT đánh giá

Điểm

15.   Luôn hoàn thành công việc đúng và trước thời hạn hoặc tiến độ cam kết

 

 

 

10.   Thường hoàn thành đúng thời hạn với rất ít sự nhắc nhở

 

 

5.     Hoàn thành phần lớn công việc đúng hạn, đôi khi vẫn cần sự nhắc nhở

 

 

0.     Luôn không hoàn thành công việc đúng tiến độ mặc dù đã được nhắc nhở

 

 

Nhận xét của các cán bộ hướng dẫn thực tập:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.5.Nắm vững chuyên môn (tối đa 10 điểm)

Mô tả

SVTT tự đánh giá

CBHDTT đánh giá

Điểm

10.   Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ. Làm việc tốt mà không cần sự chỉ dẫn về chuyên môn. Thường xuyên trau dồi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

 

 

 

6.     Có thể làm việc tốt với rất ít sự hướng dẫn chuyên môn

 

 

3.     Nắm được những chuyên môn, đôi khi cần sự chỉ dẫn. Học hỏi nhanh nếu được chỉ dẫn.

 

 

0.     Không nắm vững nghiệp vụ cần thiết, thường xuyên cần sự hướng dẫn chuyên môn hoặc thường xuyên gặp khó khăn trong việc tiếp thu chuyên môn, nghiệp vu.

 

 

Nhận xét của các cán bộ hướng dẫn thực tập :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.6.Trách nhiệm và tận tụy ( tối đa 10 điểm)

Mô tả

SVTT tự đánh giá

CBHDTT đánh giá

Điểm

10.     Vô cùng tận tuỵ và trách nhiệm với công việc. Luôn chủ động và nỗ lực hoàn thành tốt công việc

 

 

 

6.     Luôn luôn hoàn thành công việc với trách nhiệm cao với rất ít sự giám sát

 

 

3.     Làm tốt công việc được giao, đôi khi cần sự giám sát, nhắc nhở

 

 

0.     Thường xuyên phải nhắc nhở để hoàn thành công việc

 

 

Nhận xét của các cán bộ hướng dẫn thực tập:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.7.Phối hợp tập thể ( tối đa 10 điểm)

Mô tả

SVTT tự đánh giá

CBHDTT đánh giá

Điểm

10.     Phối hợp làm việc đạt hiệu quả cao với các thành viên khác trong tập thể. Luôn có ý thức và hành động xây dựng tinh thần tập thể.

 

 

 

6.     Làm việc tốt với các thành viên trong tập thể

 

 

3.     Giảm hiệu quả khi làm việc với tập thể

 

 

0.     Luôn xung đột với người khác trong tập thể

 

 

Nhận xét của các cán bộ quản lý:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP

Nhận xét/Đánh giá

Những điểm nên phát huy

Những điểm cần cải thiện

CBNV tự nhận xét

 

 

Đánh giá của cán bộ QL trực tiếp

 

 

Đánh giá của cán bộ QL trên 1 cấp

 

 

3. TỔNG ĐIỂM:


Ngày .... tháng ……năm …2007.

Cán bộ quản lý trên một cấp                                        Cán bộ hướng dẫn trực tiếp                                          Sinh viên thực tập

                (Ký tên)                                                                        (Ký tên)                                                                  (Ký tên)

 


Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Mẫu Bản đánh giá kết quả thực tập, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các biểu mẫu, quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên thông qua Bộ tài liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên TaiLieu.VN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản