intTypePromotion=1

Mẫu giấy ủy quyền giữa công ty với công ty

Chia sẻ: Nguyen AAA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.262
lượt xem
353
download

Mẫu giấy ủy quyền giữa công ty với công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu giấy ủy quyền giữa công ty với công ty nhằm giúp các bạn có một mẫu giấy ủy quyền giữa công ty này với công ty khác. Đây là mẫu giấy được các công ty sử dụng nhiều trong việc ủy quyền. Chúc các bạn có được các mẫu giấy ủy quyền như mình mong muốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền giữa công ty với công ty

  1. Mẫu giấy ủy quyền giữa công ty với công ty Công ty Cổ phần ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:……/UQ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày …..tháng…..năm 20… GIẤY UỶ QUYỀN Hôm nay, tại trụ sở Công ty Cổ phần ……….., chúng tôi gồm Bên uỷ quyền: Công ty…………………………………………… Số Chứng minh nhân dân số …………. do Công an Công an ……… cấp ngày …./…./…. Chức danh: ………………. Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bê …….. - Giấy ĐKKD số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hà Tây cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm …... Địa chỉ trụ sở chính: ……………………. Đại diện bởi:………………….Chức vụ:…………………………. Bên uỷ quyền: Công ty…………………………………………… Số Chứng minh nhân dân số …………. do Công an Công an ……… cấp ngày …./…./…. Chức danh: ……………….
  2. Mẫu giấy ủy quyền giữa công ty với công ty Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bê …….. - Giấy ĐKKD số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hà Tây cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm …... Địa chỉ trụ sở chính: ……………………. Đại diện bởi:…………………………….Chức vụ:…………………………. Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận uỷ quyền được quyền thay mặt tôi nhân danh Công ty Cổ phần ………….. thực hiện các công việc sau: 1. Làm việc với đại diện của Ngân hàng …..về vấn đề phong toả tài khoản của Công ty Cổ phần …………….. tại Ngân hàng …… - Chi nhánh …… 2. Làm việc với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sự việc nêu tại điểm 1 của Giấy uỷ quyền này.. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký trên đây đến khi Bên Uỷ quyền có văn bản huỷ Giấy uỷ quyền này. Chúng tôi, bao gồm Bên uỷ quyền và Bên nhận uỷ quyền cùng cam kết sẽ thực hiện đúng và không có khiếu kiện gì về các nội dung trong Giấy uỷ quyền này. BÊN ỦY QUYỀN BÊN NHÂN ỦY QUYỀN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2