intTypePromotion=1

Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)

Chia sẻ: Vũ Hạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
459
lượt xem
10
download

Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TaiLieu.VN xin gửi đến các bạn “Mẫu giấy ủy quyền công ty (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)” được chúng tôi sưu tầm và tuyển chọn, là biểu mẫu sử dụng khi cá nhân thay mặt công ty/doanh nghiệp đến làm việc với cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước khác. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­ o0o ­­­­­­­­­  ........., ngày ..... tháng ..... năm .......... GIẤY ỦY QUYỀN I. THÔNG TIN NGƯỜI ỦY QUYỀN Họ tên: .............................................................................................................................................. Ngày sinh: ......................................................................................................................................... Địa chỉ thường chú: .......................................................................................................................... Số CMND:...................................................................Cấp ngày: ................................................... Tại: ................................................................................................................................................... Chức vụ: ........................................................................................................................................... Đơn vị: .............................................................................................................................................. Mã số thuế: ...................................................................................................................................... II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN Họ tên: .............................................................................................................................................. Ngày sinh: ......................................................................................................................................... Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................................... Số CMND:...................................................................Cấp ngày: ................................................... Tại: ................................................................................................................................................... Chức vụ: ........................................................................................................................................... III. NỘI DUNG, PHẠM VI ỦY QUYỀN Người nhận ủy quyền được quyền đại diện cho người ủy quyền ký biên bản vi phạm pháp   luật về thuế do Chi cục Thuế ............................... lập. IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN Việc ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ................................. đến ngày ....................................... Người ủy quyền cam kết đã biết rõ những nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp  luật về việc ủy quyền này. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
  2. Lưu ý: ­ Đính kèm CMND bản chính và bản photo của người nhận ủy quyền. ­ Đính kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản photo. ­ Thời hạn  ủy quyền được quy định tại khoản 2 Điều 152 của Bộ  Luật Dân sự  số  33/2005/QH11 ngày 14/06/2005.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2