intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu thỏa thuận chuyển giao nguyên phụ liệu gia công

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

12
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu thỏa thuận chuyển giao nguyên phụ liệu gia công theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ trình bày theo thứ tự nội dung sau: thông tin các bên thực hiện thỏa thuận, chi tiết hàng hóa thỏa thuận, ngày giờ ký kết thỏa thuận. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu thỏa thuận chuyển giao nguyên phụ liệu gia công

  1. BẢN THỎA THUẬN ­­­­­***­­­­ Số:  Ngày: V/v: Chuyển giao nguyên phụ liệu may gia công theo hình thức xuất nhập khẩu tại chổ Hôm nay, ngày   tháng   năm   , chúng tôi gồm: BÊN A :   Địa chỉ:                  Điện  Fax:                 Đại diện :  BÊN B :  Địa chỉ:       Điện thoại: Fax:     Đại diện:  BÊN C :                  Địa chỉ:      Điện thoại: Fax:     Đại diện:  Sau khi bàn bạc cả ba bên đồng ý ký kết bản thoả thuận với nội dung như sau: Điều 1: Bên C đồng ý nhận toàn bộ  số lượng nguyên phụ  liệu may  từ  hợp đồng mua bán số  : …………………. Ngày……………. ký giữa bên A và bên B với sự đồng ý của bên B theo hình   thức xuất nhập khẩu tại chỗ.Chi tiết hàng hoá như sau: STT TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ TRỊ GIÁ (YDS) (VND) (VND) TỔNG CỘNG (Bằng chữ: ) Điều   2:  Biên   bản   thoả   thuận   này   được   lập   tại   …………………ngày……….   tháng   ……… năm….. và được làm thành ….. bản mỗi bên giữ …….. bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể  từ ngày ký.               ĐẠI DIỆN BÊN A                               ĐẠI DIỆN BÊN B                             ĐẠI DIỆN BÊN C 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2