intTypePromotion=1
ADSENSE

MCSE win 2000 server : QUẢN LÝ IN part 7

Chia sẻ: AJFGASKJHF SJHDB | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

74
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lí máy in và tài liệu in Các nhà quản trị hoặc người sử dụng có quyền quản lí máy in (Manage Printers permission) có thể quản lí dịch vụ máy in và tài liệu in trong hàng đợi máy in. Khi bạn quản lí tài liệu in có nghĩa là bạn quản lí các tài liệu cụ thể. Mục tiêu bài kiểm tra của Microsoft Giám sát, cấu hình, gỡ rối và điều khiển truy cập máy in Bạn có thể quản lí máy in và tài liệu in dựa vào thư mục Printers (chọn Start Settings...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MCSE win 2000 server : QUẢN LÝ IN part 7

  1. Hình 11.25 Mục Device Settings trong hộp thoại Printer Properties Quản lí máy in và tài liệu in Các nhà quản trị hoặc người sử dụng có quyền quản lí máy in (Manage Printers permission) có thể quản lí dịch vụ máy in và tài liệu in trong hàng đợi máy in. Khi bạn quản lí tài liệu in có nghĩa là bạn quản lí các tài liệu cụ thể. Mục tiêu bài kiểm tra của Microsoft Giám sát, cấu hình, gỡ rối và điều khiển truy cập máy in Bạn có thể quản lí máy in và tài liệu in dựa vào thư mục Printers (chọn Start > Settings > Printers). Phần tiếp theo của chương mô tả các tùy chọn về quản lí máy in và quản lí tài liệu in.
  2. Quản lí máy in (Managing Printers) Để quản lí máy in, nhấp chuột phải chọn máy in mà bạn cần quản lí. Từ thanh thực đơn hiện ra như trong hình 11.26, chọn các tùy chọn liên quan đến vấn đề mà bạn cần quản lí. Bảng 11.5 miêu tả các tùy chọn này. Hình 11.26 Các tùy chọn về quản lí máy in
  3. Bảng 11.5 Các tùy chọn quản lí máy in Tùy chọn Mô tả Set as Default Printer Cho phép bạn chỉ định máy in mặc định được sử dụng mỗi khi người dùng không gửi tài liệu in đến đích danh một máy in nào (máy tính được cài đặt nhiều máy in). Printing Preferences Gọi hộp thoại Printing Preferences (xem hình 11.13), cho phép bạn cấu hình các thiết lập của máy in về xếp đặt trang hay chất lượng trang in. Pause Printing Tạm ngừng việc in. Các công việc in có thể đăng kí với máy in nhưng không được gửi đến thiết bị máy in cho đến khi bạn tiếp tục lại việc in (bằng cách bỏ chọn tùy chọn này). Bạn có thể sử dụng tùy chọn này khi bạn gỡ rối máy in hoặc bảo dưỡng máy in. Cancel All Documents Chỉ định rằng mọi công việc đang có trong hàng đợi sẽ bị xóa. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này khi các công việc trong hàng đợi là không cần nữa. Sharing Cho phép chia sẻ hay không chia sẻ máy in. Use Printer Offline Tạm ngưng máy in. Tài liệu in vẫn còn trong hàng đợi ngay cả khi bạn khởi động lại máy. Delete Gỡ bỏ máy in. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này nếu bạn không còn cần đến máy in, hoặc nếu bạn muốn chuyển máy in đến một máy dịch vụ in khác hoặc khi bạn ngờ rằng máy in bị ngắt và cần gỡ bỏ để cài lại. Rename Cho phép đặt lại tên máy in. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để đặt tên có ý nghĩa hơn cái tên thường. Quản lí tài liệu in Là một người quản trị hoặc người sử dụng có quyền quản lí máy in hay quản lí tài liệu in, bạn có thể quản lí tài liệu in trong hàng đợi phục vụ in. Ví dụ, một người dùng gửi đến một công việc nhiều lần một lúc, khi đó bạn cần xóa đi những công việc bị lặp thừa. Để quản lí tài liệu in, trong thư mục Printers nhắp đúp chuột vào máy in chứa các tài liệu đó để mở hộp thoại với các thông tin về tài liệu in trong hàng đợi
  4. phục vụ in. Chọn Documents trên thanh thực đơn để mở thực đơn cuộn xuống bao gồm các tùy chọn để quản lí tài liệu in như trong hình 11.27. Những tùy chọn trong thực đơn này được mô tả trong bảng 11.6. Hình 11.27 Các tùy chọn trong thực đơn Documents Bảng 11.6 Các tùy chọn quản lí tài liệu in Tùy chọn Mô tả Pause Đặt tình trạng in của các tài liệu là tạm dừng Resume Cho phép mọi tài liệu tiếp tục in bình thường (sau khi đã tạm dừng) Restart Gửi lại công việc in từ đầu ngay cả khi đã in được một phần Cancel Xóa tài liệu in trong trình spooler của máy in Properties Mở hộp thoại Printer Properties, cho phép bạn đặt các tùy chọn như khai báo người dùng, ưu tiên tài liệu, thời gian in, xắp đặt trang in và chất lượng trang in Trong bài tập 11.5 bạn sẽ quản lí máy in và quản lí tài liệu in. Bài tập 11.5 Quản lí máy in và tài liệu in 1. Chọn Start > Settings > Printers để mở thư mục Printers 2. Nhấp chuột phải vào máy in HP LaserJet 4Si và chọn “pause printing” 3. Chọn Start > Settings > Accessories > Notepad
  5. 4. Tạo một tệp text mới và chọn File > Save as. Trong hộp thoại Save as, ghi tệp vào thư mục mặc định (My Documents) với tên là PrintMe.txt. Nhấp chọn nút Save. 5. Khi đang trong Notepad, chọn File > Print. Chọn máy in HP LaserJet 4Si và nhấp chọn nút Print. Lập lại các bước này thêm hai lần như vậy bạn đã gửi 3 tài liệu in đến máy in. 6. Trong thư mục Printers, nhấp đúp chuột vào HP LaserJet 4Si. Ngay đầu của cửa sổ bạn sẽ nhìn thấy trạng thái của máy in là Paused. 7. Nhấp chuột phải vào một trong các công việc in được liệt kê trong hàng đợi phục vụ in và chọn Cancel. Công việc in này sẽ bị xóa. 8. Nhấp chuột phải vào một trong các công việc còn lại trong hàng đợi phục vụ in và chọn Properties. Trong hộp thoại Properties của công việc sẽ hiện ra. Chuyển Notify from Administrator về Emily. Đặt Priority từ 1 đến 99. Đặt lịch in từ 12:00AM đến 6:00AM. Và nhấp chọn nút OK. 9. Đóng tất cả các hộp thoại. Quản lý máy dịch vụ in (Managing Print Server) Máy dịch vụ in là máy tính có cài đặt máy in. Khi gửi yêu cầu với máy in mạng, thực tế là bạn đã gửi yêu cầu đó tới máy dịch vụ in trước. Mục tiêu bài kiểm tra của Microsoft Giám sát, cấu hình, gỡ rối và điều khiển truy cập máy in Bạn có thể kiểm soát máy dịch vụ in bằng cách thiết lập các cấu hình. Để truy nhập tới hộp thoại Print Server Properties, mở thư mục Printers và chọn File/Server Properties. Hộp thoại Print Server Properties gồm các mục Forms, Ports, Drivers và Advanced. Các đặc tính trong mỗi mục sẽ được thảo luận sau đây. Thiết lập cấu hình Form Nếu máy in của bạn hỗ trợ nhiều khay giấy và bạn sử dụng các loại giấy khác nhau trong mỗi khay, bạn sẽ phải định dạng và chỉ định mỗi dạng ứng với một khay giấy cụ thể. Mục Forms trong hộp thoại Print Server Properties trên hình
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2