intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh nghiệm sử dụng win 2000 server

Xem 1-20 trên 93 kết quả Kinh nghiệm sử dụng win 2000 server
 • Khi không có tài khoản thì một người dùng không thể đăng nhập vào một máy tính , máy chủ hoặc một mạng máy tính . Không có tài khoản nhóm ,quản trị viên sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cấp quyền truy cập vào những tài nguyên của mạng cho người dùng . Windows 2000 Server hỗ trợ người dùng và nhóm người dùng do đó bạn có thể quản lí những người dùng từ xa cũng như thông qua Active Directory . Chương này bắt đầu với một cái nhìn tổng quan về những kiểu người dùng...

  pdf6p zues09 08-07-2011 81 10   Download

 • Khi bạn cố gắng truy cập tới một máy tính sử dụng tên NetBIOS, hệ thống cần phải biết là sẽ ánh xạ tên máy tới địa chỉ IP nào. Giải pháp địa chỉ này có thể được tiến hành bởi nhiều phương thức : • Thông qua truyền tải rộng ( broadcast ) trên cùng một đoạn mạng • Thông qua máy chủ WINS • Thông qua tệp LMHOSTS, lưu giữ các ánh xạ tĩnh giữa các địa chỉ IP tới các tên máy NetBIOS. Phần “Sử dụng WINS” sẽ nói kỹ hơn về Máy chủ WINS. ...

  pdf5p zues10 11-07-2011 65 8   Download

 • Có rất nhiều tuỳ chọn mà bạn phải chọn lựa trong quá trình cài đặt Windows 2000 Server. Dưới đây là một số tuỳ chọn mà bạn sẽ phải định cấu hình: • Quy định những phần trống trong đĩa cứng được dành riêng của bạn (partition) • Những phân hoạch mà file hệ thống sẽ sử dụng. • Mã số cấp phép sử dụng phần mềm hệ điều hành của bạn. • Máy tính của bạn sẽ tham gia một nhóm hay một vùng (phân nhánh). • Ngôn ngữ và vị trí (địa lý) mà máy tính được thiết...

  pdf5p zues09 08-07-2011 66 14   Download

 • Chú ý : Nếu bạn chọn Remote Installation Services (RIS), RIS chủ (RIS server)sẽ cài đặt Windows 2000 lên RIS khách ( RIS clients). RIS server có khả năng thiết lập một trong hai kiểu “lựa chọn”: một là CD-Based, nó chỉ bao gồm duy nhất hoạt động hệ điều hành Windows 2000, hoặc là Remote Instalation Preparation (RIPrep) ở đây nó có thể bao gồm cả hệ điều hành Windows 2000 và các ứng dụng. RIS thường được sử dụng để tháo và cài đặt Windows 2000 Professional. Tuy nhiên Microsoft đã giới thiệu hỗ trợ cho quá trình...

  pdf5p zues09 08-07-2011 59 11   Download

 • Sau đây là 4 bước chính trong quá trình cài đặt: • Chạy chương trình Setup, nếu bạn khởi động từ DOS hoặc từ Windows 9x, chương trình Setup sẽ chạy trên nền DOS, còn nếu khởi động từ Windows NT chương trình Setup sẽ chạy trên nền GUI (giao diện đồ họa). • Chạy Setup Wizard • Cài đặt môi trường mạng Windows 2000 Server • Nâng cấp từ một Server lên Domain Controller (nếu cần). Các bước sẽ được mô tả cụ thể trong các phần tiếp theo. ...

  pdf5p zues09 08-07-2011 56 10   Download

 • • Thực thi, cấu hình, quản lý và gỡ rối các chính sách cục bộ trong môi trường Windows 2000. • Thực thi, cấu hình, quản lý và gỡ rối các chính sách hệ thống trong môi trường Windows 2000. √ Thực thi, cấu hình, quản lý và gỡ rối việc kiểm định √ Thực thi, cấu hình, quản lý và gỡ rối các chính sách tài khoản người dùng √ Thực thi, cấu hình, quản lý và gỡ rối sự bảo mật bằng cách sử dụng tập công cụ cấu hình sự bảo mật...

  pdf5p zues09 08-07-2011 61 10   Download

 • 7. Máy tính đã được khởi động lại, và màn hình Welcome to Setup xuất hiện. Nhấn Enter để cài đặt Windows 2000. 8. Hộp thoại License Agreement xuất hiện. Cuộn xuống phía cuối màn hình, nhấn F8 để đồng ý nếu bạn muốn tiếp tục. 9. Ở hộp thoại tiếp theo, chỉ rõ ổ C:\ partition là nơi bạn sử dụng để cài đặt Windows 2000 Server. Sau đó nhấn Enter. 10. Tới hộp thoại tiếp nữa, chọn partition là NTFS, sau đó xác nhận lại lựa chọn bằng cách nhấn C Chương trình Setup bắt đầu kiểm tra...

  pdf5p zues09 08-07-2011 68 9   Download

 • 15. Bạn sẽ nhìn thấy hộp thoại Configuring Active Directory để bạn biết rằng Wizard đang định cấu hình Active Directory và quá trình này có thể mất vài phút. Sau đó bạn sẽ được nhắc đưa đĩa CD Windows 2000 Server của bạn vào để copy thêm các file cần thiết. Cho đĩa CD vào ổ CD-ROM và nhấn OK. 16. Hộp thoại Configuring Active Directory xuất hiện. Khi quá trình này hoàn thành, hộp thoại Completing the Active Directory Installation Wizard xuất hiện như trong hình 1.14 Nhấn Finish. ...

  pdf5p zues09 08-07-2011 47 8   Download

 • 2. Dịch vụ nào được sử dụng để tạo nội dung cho các trang Web cũng như điều hướng các trang Web trong các dịch vụ IIS sau ? A. SNMP B. NNTP C. FTP D. HTTP 3. Dịch vụ nào được sử dụng để truyền các tập tin giữa 2 máy tính sử dụng giao thức TCP trong các dịch vụ IIS sau ? A. SNMP B. NNTP C. FTP D. HTTP 4. Dịch vụ nào được sử dụng để cung cấp các dịch vụ nhóm thông tin trong các dịch vụ IIS sau ? A. SNMP B. NNTP...

  pdf5p zues10 11-07-2011 57 8   Download

 • Câu hỏi cuối chương 1. Có thể dùng kịch bản Add Printer Wizard để thực hiện công việc nào dưới đây A. Chia sẻ hoặc ngừng chia sẻ máy in B. Xác định nơi lưu trữ file Spool C. Cấp quyền sử dụng máy in D. Qui định nền tảng và trình cài đặt máy in sử dụng cho các máy in khách 2. Sau khi cập nhật mới trình cài đặt và muốn kiểm tra máy in bằng cách in thử một trang. Hộp thoại Property nào cho phép thực hiện công việc này? A. General B. Device Settings...

  pdf5p zues10 11-07-2011 61 8   Download

 • Quản trị các server từ xa bằng cách sử dụng Terminal Services. Cấu hình Terminal Services cho việc chia sẻ ứng dụng. Cấu hình các ứng dụng để sử dụng cùng với Terminal Services. Windows 2000 đòi hỏi máy tính nhiều năng lực hơn bầt kỳ hệ điều hành nền Windows nào hiện nay. Người quản trị (administrator) phải mất nhiều thời giờ để nâng cấp máy móc và triển khai Windows 2000. Một cách lựa chọn là phân phối các đặc tính của Windows 2000 cho người dùng thông qua Terminal Services....

  pdf5p zues10 11-07-2011 57 8   Download

 • 3. Hộp thoại License Agreement sẽ xuất hiện. Bấm vào tùy chọn Aggrement (Quá trình nâng cấp sẽ kết thúc ngay nếu bạn không chấp nhận những yêu cầu này). 4. Hộp thoại Product Key xuất hiện. Hãy gõ vào khóa sản phẩm gồm 25 ký tự bạn có thể tìm thấy trên vỏ đĩa CD. Bấm nút Next. 5. Nếu máy của bạn đang sử dụng FAT16 hoặc FAT32, hộp thoại tiếp theo sẽ là Upgrading to the Windows 2000 NTFS File System như hình 1.17. Dialog Box này sẽ cho phép bạn chuyển sang định dạng NTFS. Hãy...

  pdf5p zues09 08-07-2011 48 7   Download

 • Các chính sách mật khẩu được sử dụng như sau: • Lựa chọn Enfore Password History được sử dụng để người dùng không thể sử dụng như những mật khẩu đã được sử dụng. Người dùng buộc phải tạo re mật khẩu mới khi mà mật khẩu của họ chấm dứt hoặc bị thay đổi • Lựa chọn Maximun Password Age được sử dụng để sau khi vượt quá số ngày tồn tại của mật khẩu, người dùng bị ép buộc phải thay đổi mật khẩu của họ...

  pdf5p zues09 08-07-2011 46 7   Download

 • Chỉ định cơ sở dữ liệu bảo mật Cơ sở dữ liệu bảo mật dược sử dụng để lưu trữ kết quả phân tích bảo mật của bạn. Để chỉ định cơ sở dữ liệu bảo mật hãy thực hiện theo các bước sau: 1. Trong MMC bấm chuột phải vào Security Configuration and Analysis và chọn Open Database từ menu như trong hình 5.14 HÌNH 5.14 Mở cơ sở dữ liệu bảo mật

  pdf5p zues09 08-07-2011 51 7   Download

 • Quản lí máy in và tài liệu in Các nhà quản trị hoặc người sử dụng có quyền quản lí máy in (Manage Printers permission) có thể quản lí dịch vụ máy in và tài liệu in trong hàng đợi máy in. Khi bạn quản lí tài liệu in có nghĩa là bạn quản lí các tài liệu cụ thể. Mục tiêu bài kiểm tra của Microsoft Giám sát, cấu hình, gỡ rối và điều khiển truy cập máy in Bạn có thể quản lí máy in và tài liệu in dựa vào thư mục Printers (chọn Start Settings...

  pdf5p zues10 11-07-2011 59 7   Download

 • . Bạn đang có kế hoạch cài đặt Windows 2000 Server trên một máy tính thử. Vậy số lượng RAM tối thiểu Microsoft khuyến cáo chính xác là bao nhiều ? A. 32 MB B. 64 MB C. 128 MB D. 256 MB 2. Bạn đang có kế hoạch cài đặt Windows 2000 Server trên một máy tính thử. Vậy mức tối thiểu của bộ xử lý là bao nhiêu ? A. Pentium 133 MHz B. Pentium 166 MHz C. Pentium 266 MHz D. Pentium 333 MHz 3. Mục nào dưới đây sẽ được kiểm tra và kiểm định...

  pdf5p zues09 08-07-2011 56 6   Download

 • Những mục tiêu thi của Microsoft bao trùm trong chương này: Thực hiện cài đặt tự động Windows 2000 Server: • Tạo các file trả lời tự động bằng Setup Manager để cài đặt tự động Windows 2000 Server • Phương pháp tạo và định cấu hình tự động của Windows 2000

  pdf5p zues09 08-07-2011 56 6   Download

 • Xoá một người sử dụng 1. Mở MMC và mở Local Users and Group snap-in 2. Mở thư mục Users và tô sáng người sử dụng Dick 3. Chọn Action_Delete.Hộp hội thoại khẳng định việc xoá người sử dụng xuất hiện. 4. Bấm vào nút Yes Các tài khoản Administrator(Quản trị) và Guest(khách) không thể bị xoá.Người sử dụng ban đầu có thể bị xoá. Đặt lại tên người sử dụng Khi một tài khoản đã được tạo ra,bạn có thể đặt lại tên tài khoản đó vào bất cứ lúc nào. ...

  pdf6p zues09 08-07-2011 56 6   Download

 • Thiết đặt môi trường người dùng Active Directory Thẻ Profile cho phép bạn thiết đặt các hiện trạng người dùng, các script đăng nhập và thư mục chủ. Các tuỳ chọn này được định cấu hình theo cách tương tự như bạn thiết đặt cho tài khoản người dùng cục bộ. Xem thêm phần “Setting Up the Local User Enviroment” trong chương này để biết thêm chi tiết về việc sử dụng các tuỳ chọn trong thẻ Profile. ...

  pdf6p zues09 08-07-2011 55 6   Download

 • Cơ sở của các chính sách hệ thống Tuỳ chọn Các chính sách được so sánh với Lars Color Schema Xanh và đen (thông qua Lars thiết lập) Hide Screen Saver Tab in Control Panel Hide Apperance Tab in Control Palnel Sell Restriction,Hide Network Neighborhood Shell Restriction,Save Setting on Exit Ẩn (thông qua Lars thiết lập) Ẩn (thông qua Lars thiết lập Không thiết lập (các chính sách hệ thống người dùng không sử dụng nếu các chính sách hệ thống tông tại) Không thiết lập (các chính sách hệ thống người dùng không sử dụng nếu các chính sách...

  pdf5p zues09 08-07-2011 51 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh nghiệm sử dụng win 2000 server
p_strCode=kinhnghiemsudungwin2000server

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản