intTypePromotion=1

Mục tiêu kế hoạch công việc năm của Trưởng phòng Cung ứng

Chia sẻ: V. Rohto Vitamin | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:12

0
94
lượt xem
7
download

Mục tiêu kế hoạch công việc năm của Trưởng phòng Cung ứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng Mục tiêu kế hoạch công việc năm của Trưởng phòng Cung ứng đề ra các mục tiêu cụ thể, biện pháp thực hiện, kết quả mong đợi, hành động cụ thể, người chịu trách nhiệm và người phụ trách phối hợp thực hiện công việc đó. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mục tiêu kế hoạch công việc năm của Trưởng phòng Cung ứng

MỤC TIÊU KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC NĂM 2017
    Chức danh: TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG    
    Đơn vị: Phòng cung ứng        
Mục tiêu cụ thể Biện pháp/ Chương trình Kết quả mong đợi Hành động cụ thể Người chịu trách nhiệm Hỗ trợ/phối hợp Thời hạn Ngân sách
Kiểm soát tồn kho theo định mức: Giá trị bình quân tồn kho/Doanh thu/tháng<100% Kiểm soát giá trị bình quân tồn kho Đạt được lượng tồn kho hợp lý theo quy định Kiểm tra việc xây dựng định mức tồn kho cho từng model, từng tháng Trưởng phòng cung ứng Kế toán 1/15/2017  
Kiểm tra việc kiểm soát định mức tồn kho từng tháng cho từng loại model Trưởng phòng cung ứng Kế toán Hàng tháng  
Kiểm tra việc đối chiếu số liệu giữa Niguri và SAP --> biện pháp g/q Trưởng phòng cung ứng Phó phòng cung ứng Hàng tháng  
    Phân tích đánh giá số liệu để tối ưu tồn kho và chỉnh kế hoạch. Trưởng phòng cung ứng Phó phòng cung ứng Hàng tháng  
Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC khác: 5% Thực hiện tốt việc đánh giá NCC  Xây dựng hệ thống NCC hiệu quả Xây dựng dữ liệu NCC Trưởng phòng cung ứng Phó phòng cung ứng 12/30/2017  
Nâng cao năng lực tìm kiếm NCC, mở rộng hệ thống cung ứng Trưởng phòng cung ứng R&D, SX Thường xuyên  
Thực hiện công tác tìm kiếm, đánh giá NCC mới nghiêm túc, thận trọng. Trưởng phòng cung ứng R&D, SX Phát sinh  
Thực hiện đánh giá  NCC cũ nghiêm túc, công bằng và khách quan. Trưởng phòng cung ứng R&D, QA 6 tháng/lần  
Trau dồi chuyên môn sâu trong công tác thẩm định NCC Trưởng phòng cung ứng R&D, SX Thường xuyên  
Nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực mua hàng Nâng cao năng lực nhân viên mua hàng Tìm thông tin kỹ thuật sản phẩm từ nhiều nguồn R&D, website NCC, đối thủ NCC, tài liệu…, chuyên gia… Trưởng phòng cung ứng R&D, SX Phát sinh  
XD hệ thống danh mục vật tư có hình ảnh và chuẩn kỹ thuật. Trưởng phòng cung ứng R&D, KHO 6/30/2017 50 TRIỆU
Thực hiện công tác tìm kiếm, đánh giá NCC mới nghiêm túc, thận trọng. Trưởng phòng cung ứng R&D, SX Phát sinh  
Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC NK TQ: 10% Thực hiện tốt việc đánh giá NCC  Xây dựng hệ thống NCC hiệu quả Thực hiện đánh giá  NCC cũ nghiêm túc, công bằng và khách quan. Trưởng phòng cung ứng R&D, QA 6 tháng/lần  
Trau dồi chuyên môn sâu trong công tác thẩm định NCC Trưởng phòng cung ứng R&D, SX 6/30/2017  
Nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực mua hàng Nâng cao năng lực nhân viên mua hàng Tìm thông tin kỹ thuật sản phẩm từ nhiều nguồn R&D, website NCC, đối thủ NCC, tài liệu…, chuyên gia… Trưởng phòng cung ứng R&D, SX Phát sinh  
Kiểm tra việc XD hệ thống danh mục vật tư có hình ảnh và chuẩn kỹ thuật. Trưởng phòng cung ứng PGĐ MH 6/30/2017 50 TRIỆU
Đôn đốc, nhắc nhở, trao đổi về mặt kỹ thuật, cải tiến sản phẩm với NCC, đặc biệt quan tâm khâu kiểm tra trước giao hàng của NCC Trưởng phòng cung ứng NVMH Hàng tuần  
Tỷ lệ chênh lệch chi phí mua hàng thực tế so với kế hoạch được duyệt <0.5% Phân tích giá mua chi tiết, so sánh NCC cùng chủng loại Định mức sát với thị trường Phân tích giá Trưởng phòng cung ứng Kế toán 6/30/2017  
Giám sát thường xuyên trên hệ thống Trưởng phòng cung ứng Phó phòng cung ứng Hàng tuần  
Tối ưu số lượng tồn kho để giảm chi phí tồn kho Theo dõi được giá cả tăng giảm đối với từng mã hàng Đối chiếu số liệu hệ thống với định mức hàng tháng. Trưởng phòng cung ứng Phó phòng cung ứng Hàng tháng  
Kiểm tra và xử lý tốt bảng tổng hợp tình hình NCC Trưởng phòng cung ứng Phó phòng cung ứng Hàng tháng  
Tìm hiểu sản phẩm, NVL cần mua: tìm hiểu thông qua hệ thống thông tin cty, thông tin NCC, thông tin đối thủ NCC, tài liệu, Internet, chuyên gia… Trưởng phòng cung ứng R&D, KD… Phát sinh  
Giảm sản phẩm lỗi để giảm chi phí Khả năng đạt được giá cả hợp lý trong thương lượng Tìm hiểu giá cả sản phẩm, NVL … cần mua thông qua tìm hiểu sản phẩm. Trưởng phòng cung ứng R&D, KD… Phát sinh  
Tìm hiểu thành phần, giá cả, đặc tính kỹ thuật của những thành phần cấu thành nên sản phẩm…có thể breaking down giá cả trong đàm phán. Trưởng phòng cung ứng R&D, SX Phát sinh  
Biết tận dụng ưu thế trong đàm phán: hiểu rõ về abc và thị trường Trưởng phòng cung ứng Phó phòng cung ứng    
Chú trọng công tác đánh giá năng lực sản xuất NCC Trưởng phòng cung ứng QA, KHO Phát sinh  
Thương lượng phương thức thanh toán phù hợp có lợi cho công ty            
Tỷ lệ số lần giao hàng đúng tiến độ của nhà cung cấp: 100% Thực hiện tốt việc đánh giá năng lực sản xuất NCC Xây dựng hệ thống NCC hiệu quả Chủ động xây dựng kế hoạch đặt hàng có yếu tố dự phòng Trưởng phòng cung ứng Phó phòng cung ứng Hàng tháng  
Định kỳ rá soát kế hoạch cung ứng Trưởng phòng cung ứng Phó phòng cung ứng Hàng tuần  
Đôn đốc, nhắc nhở, giữ liên lạc thường xuyên với NCC…(đặc biệt trong những mùa cao điểm) Trưởng phòng cung ứng NVMH Hàng tuần  
Xây dựng chuẩn năng lực quản lý Trưởng phòng cung ứng HCNS 6/30/2017  
Số lượng nhân sự kế thừa đạt chuẩn: 1 Nâng cao năng lực quản lý nhân sự kế thừa Đạt số lượng nhân sự kế thừa: 1 Xây dựng kế hoạch đào tào phù hợp năng lực Trưởng phòng cung ứng HCNS    
Tổ chức đào tạo tại chỗ trong quá trình tác nghiệp… Trưởng phòng cung ứng PGĐ MH    
Tổ chức cho tham gia các chương trình đào tạo bên ngoài Trưởng phòng cung ứng HCNS 6/30/2017  
Tạo điều kiện thực hành công tác quản lý có giám sát Trưởng phòng cung ứng Phó phòng cung ứng    
Xây dựng tiêu chí công việc, mức độ hoàn thành mong muốn Trưởng phòng cung ứng Phó phòng cung ứng 6/30/2017  
100% Số lượng vị trí có chuẩn năng lực Xây dựng chuẩn năng lực các vị trí Đạt tiêu chí 100% vị trí có chuẩn năng lực Căn cứ vào MTCV, thực tế yêu cầu xây dựng chuẩn năng lực các vị trí Trưởng phòng cung ứng Phó phòng cung ứng 6/30/2017  
Xây dựng kế hoạch đào tào Trưởng phòng cung ứng HCNS 6/30/2017  
Số lượng nhân viên đạt chuẩn: 3 Căn cứ vào chuẩn đã có, tiến hành xây dựng chương trình đào tạo Số lượng nhân viên đạt chuẩn: 3 Thực hiện công tác đào tạo Trưởng phòng cung ứng HCNS 12/30/2017 24 TRIỆU
Thực hiện công tác kiểm tra sau đào tạo Trưởng phòng cung ứng HCNS 12/30/2017  
Hỗ trợ, thu xếp, tạo điều kiện cho NV tham gia đầy đủ các khóa đào tạo  Trưởng phòng cung ứng HCNS    
Tìm kiếm thông qua các hệ thống thông tin: internet, yellow pages, đối tác, đối thủ, đồng nghiệp, chuyên gia… Trưởng phòng cung ứng NVMH Hàng tuần  
Xây dựng và từng bước hoàn thiện mạng lưới cung ứng Nâng cao năng lực tìm kiếm Xây dựng hệ thống NCC hiệu quả Thường xuyên cố gắng giữ liên lạc với NCC cũ, mới, đang tìm hiểu… Trưởng phòng cung ứng NVMH Hàng tuần  
Tuân thủ quy trình ISO trong đánh giá NCC Trưởng phòng cung ứng NVMH 6 tháng/lần  
Điều hành công việc rõ ràng và minh bạch   Trưởng phòng cung ứng      

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Mục tiêu kế hoạch công việc năm của Trưởng phòng Cung ứng, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI phòng ban doanh nghiệp, mục tiêu BSC doanh nghiệp thông qua Bộ tài liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2