intTypePromotion=1
ADSENSE

Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

113
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có thể nói rằng kỹ năng mềm ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Đối với sinh viên, trình độ kiến thức là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên cần phải nâng cao kỹ năng mềm cho bản thân mình. Tuy nhiên không phải tất cả các em đều ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này và chủ động rèn luyện để nâng cao kỹ năng mềm cho mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Phạm Thị Hồng và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 121(07): 157 - 163<br /> <br /> NÂNG CAO KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN<br /> ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> Phạm Thị Hồng*, Nguyễn Bích Ngọc,Phạm Quang Tùng<br /> Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Có thể nói rằng kỹ năng mềm ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Đối<br /> với sinh viên, trình độ kiến thức là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Ngoài kiến thức chuyên môn,<br /> sinh viên cần phải nâng cao kỹ năng mềm cho bản thân mình. Tuy nhiên không phải tất cả các em<br /> đều ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này và chủ động rèn luyện để nâng cao kỹ năng mềm<br /> cho mình. Để đánh giá được thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên ĐH Kinh tế và Quản trị kinh<br /> doanh, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn, điều tra 260 sinh viên các khóa gồm k7, k8, k9,<br /> k10 của trường trong năm 2013, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho<br /> sinh viên, giúp các em có thể sớm tiếp cận với môi trường làm việc mới một cách hiệu quả nhất.<br /> Từ khóa: sinh viên, kỹ năng mềm, thực trạng, nguyên nhân tác động, giải pháp, ĐH Kinh tế và<br /> Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> MỞ ĐẦU*<br /> Theo V.A Kruchetxki thì “kỹ năng là thực<br /> hiện một hành động hay một hoạt động nào<br /> đó nhờ sử dụng những thủ thuật, những<br /> phương thức đúng đắn” [1;88]. Ông cho<br /> rằng: chỉ cần nắm vững phương thức hành<br /> động là con người đã có kỹ năng, không cần<br /> xem xét đến kết quả của hành động. Còn<br /> trong Trong Từ điển Tâm lý học do Vũ Dũng<br /> chủ biên định nghĩa: “Kỹ năng là năng lực<br /> vận dụng có kết quả tri thức về phương thức<br /> hành động đã được chủ thể lĩnh hội để thực<br /> hiện những nhiệm vụ tương ứng” [2; 132]. Kỹ<br /> năng được chia thành hai nhóm: kỹ năng cứng<br /> và kỹ năng mềm.<br /> Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ<br /> năng quan trọng trong cuộc sống con người<br /> như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm<br /> việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian,<br /> thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và<br /> đổi mới… là những vấn đề thường không<br /> được học trong nhà trường, không liên quan<br /> đến kiến thức chuyên môn, không thể sờ nắm,<br /> không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt mà phụ<br /> thuộc chủ yếu vào cá tính của từng người [8].<br /> Cuộc sống hiện đại với môi trường làm việc<br /> *<br /> <br /> Tel: 0948 104288, Email: Phamhongtn@gmail.com<br /> <br /> ngày càng năng động, nhiều sức ép và tính<br /> cạnh tranh thì kỹ năng mềm là một yếu tố<br /> không thể thiếu đặc biệt với các bạn trẻ.<br /> Tuy nhiên nhiều sinh viên mới tốt nghiệp ra<br /> trường còn thiếu kinh nghiệm thực tế, yếu về<br /> các kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng mềm<br /> để thích nghi với môi trường làm việc mới.<br /> Trong hội nghị "Lấy ý kiến doanh nghiệp về<br /> dự thảo chiến lược phát triển dạy nghề giai<br /> đoạn 2011-2020”- do tổng cục dạy nghề (Bộ<br /> LĐ- TB& XH) tổ chức, phần lớn doanh<br /> nghiệp cho rằng nhân lực trình độ cao ở nước<br /> ta còn thiếu, trong đó kỹ năng mềm và ngoại<br /> ngữ vẫn còn rất yếu. Do đó nhiều sinh viên ra<br /> trường mất đi cơ hội việc làm tốt và doanh<br /> nghiệp tuy tuyển được người, nhưng lại mất<br /> khá nhiều thời gian để đào tạo lại.<br /> Trong những năm gần đây, cụm từ "kỹ năng<br /> mềm" đã được nhắc đến nhiều hơn trong môi<br /> trường đại học, nhưng không phải trường đại<br /> học nào cũng có những chính sách đào tạo<br /> đặc biệt về kỹ năng mềm cho sinh viên.<br /> Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanhĐH Thái Nguyên cũng là một trong những<br /> trường giành sự quan tâm tới sự phát triển các<br /> kỹ năng cho sinh viên thông qua việc chuyển<br /> đổi hình thức học tập theo cơ chế tập trung<br /> sang hình thức đào tạo theo tín chỉ. Tuy nhiên<br /> 157<br /> <br /> Phạm Thị Hồng và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> nhà trường chưa có một môn học chính thức<br /> nào về kỹ năng mềm cho sinh viên. Chỉ có<br /> một số em chủ động tìm hiểu thông qua các<br /> phương tiện thông tin đại chúng, hoặc tự đăng<br /> ký học các khóa học về kỹ năng mềm của một<br /> số công ty đào tạo. Nhưng việc học này cũng<br /> không có hệ thống và không có cơ hội được<br /> ứng dụng nhiều.<br /> ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG<br /> PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> Kỹ năng mềm của sinh viên đại học Kinh tế<br /> và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên<br /> Phạm vi nghiên cứu<br /> - Về không gian: Trường ĐH Kinh tế và Quản<br /> trị Kinh doanh Thái Nguyên<br /> - Về thời gian: Năm 2013.<br /> - Về nội dung: Kỹ năng mềm của sinh viên ĐH<br /> Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên<br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> - Phương pháp tiếp cận: Tiếp cận định tính và<br /> định lượng ; tiếp cận cá biệt và so sánh; tiếp<br /> cận nhóm<br /> - Phương pháp nghiên cứu:<br /> +Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập<br /> thông tin thứ cấp từ các xuất bản phẩm, báo<br /> cáo tổng hợp của Phòng CTCT- HSSV,<br /> nguồn số liệu thống kê về vấn đề dạy và học<br /> kỹ năng mềm. Thu thập số liệu sơ cấp bằng<br /> bảng hỏi bán cấu trúc, phỏng vấn sâu và quan<br /> sát. Đề tài đã tiến hành phát phiếu điều tra<br /> cho 260 sinh viên thuộc các khóa k7, k8, k9,<br /> k10 trong năm 2013 và phỏng vấn cán bộ<br /> quản lý, giảng viên trong trường. Cỡ mẫu<br /> được lựa chọn theo công thức Slovin:<br /> n = N/(1+N.e2)<br /> Trong đó: n là cỡ mẫu, N là tổng số sinh viên<br /> các khóa gồm 5783 em gồm (k7: 1333 em,<br /> k8: 1748 em; k9: 1271 em; k10: 1431 em). e<br /> là khả năng sai số. Mức sai số được chọn<br /> trong khảo sát này là 6% .<br /> 158<br /> <br /> 121(07): 157 - 163<br /> <br /> + Phương pháp xử lý số liệu: Tổng hợp và xử<br /> lý số liệu: sử dụng máy tính và phần mềm<br /> Excel. Phương pháp phân tích số liệu: phương<br /> pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh,<br /> tổng hợp.<br /> KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN<br /> Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý,<br /> giảng viên và sinh viên trường ĐH Kinh tế<br /> và Quản trị kinh doanh về kỹ năng mềm<br /> Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý,<br /> giảng viên, sinh viên về tầm quan trọng của<br /> kỹ năng mềm với sinh viên<br /> Để đánh giá về nhận thức của cán bộ quản lý,<br /> giảng viên và sinh viên về kỹ năng mềm,<br /> nhóm nghiên cứu đã tiến hành phát phiếu điều<br /> tra lấy ý kiến của cán bộ quản lý, giảng viên và<br /> sinh viên trong trường về vấn đề này. Kết quả<br /> điều tra được trích dẫn trong bảng 1.<br /> Qua kết quả thống kê ở bảng 1 cho thấy, hầu<br /> hết các đối tượng được điều tra đều thấy vai<br /> trò quan trọng của việc giáo dục kỹ năng<br /> mềm cho sinh viên hiện nay, thể hiện qua<br /> việc: 60 % tất cả đối tượng được điều tra lựa<br /> chọn mức rất quan trọng, 40% cán bộ quản lý<br /> và giảng viên lựa chọn mức quan trọng.<br /> Không có đối tượng được điều tra nào cho<br /> rằng kỹ năng mềm đối với sinh viên là không<br /> quan trọng. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận<br /> sinh viên cho rằng kỹ năng mềm "ít quan<br /> trọng" đối với họ (chiếm khoảng 3%) và<br /> 6.92% sinh viên được khảo sát cho rằng, vai<br /> trò của kỹ năng mềm là "bình thường" với họ.<br /> Kết quả này cho thấy vẫn còn có sinh viên<br /> chưa thực sự quan tâm đến việc trang bị kỹ<br /> năng mềm.<br /> Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý,<br /> giảng viên, sinh viên về vai trò của kỹ năng<br /> mềm với sinh viên<br /> Qua việc phát phiếu điều tra cho 260 sinh<br /> viên và 30 cán bộ quản lý, giảng viên, dựa<br /> trên phiếu điều tra thông tin, chúng tôi tổng<br /> hợp lại kết quả như sau:<br /> <br /> Phạm Thị Hồng và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 121(07): 157 - 163<br /> <br /> Bảng 1: Nhận thức về tầm quan trọng của kỹ năng mềm đối với sinh viên<br /> Các mức độ<br /> <br /> STT<br /> <br /> Không quan trọng<br /> Ít quan trọng<br /> Bình thường<br /> Quan trọng<br /> Rất quan trọng<br /> Tổng số<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> CBQL, giảng viên<br /> Số lượng<br /> Cơ cấu<br /> (người)<br /> (%)<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 12<br /> 40<br /> 18<br /> 60<br /> 30<br /> 100<br /> <br /> Sinh viên<br /> Số lượng<br /> Cơ cấu<br /> (người)<br /> (%)<br /> 0<br /> 0<br /> 8<br /> 3.08<br /> 18<br /> 6.92<br /> 78<br /> 30<br /> 156<br /> 60<br /> 260<br /> 100<br /> (Nguồn: tổng hợp từ phiếu điều tra )<br /> <br /> 70<br /> 60<br /> 50<br /> 40<br /> 30<br /> 20<br /> 10<br /> 0<br /> <br /> Series1<br /> Series2<br /> <br /> Không quan Ít quan trọngBình thường Quan trọng<br /> trọng<br /> <br /> Rất quan<br /> trọng<br /> <br /> Series1: cán bộ quản lý, giảng viên<br /> Series2: sinh viên<br /> Biểu đồ 1: Nhận thức về tầm quan trọng của kỹ năng mềm đối với sinh viên<br /> Bảng 2: Vai trò của kỹ năng mềm đối với sinh viên<br /> Vai trò của kĩ năng mềm<br /> đối với sinh viên<br /> <br /> Stt<br /> <br /> Nâng cao hiệu quả trong học tập của<br /> sinh viên<br /> Giúp sinh viên tự tin, năng động hơn<br /> trong mọi hoàn cảnh (thuyết trình, giao<br /> tiếp, xin việc...)<br /> Giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu của các<br /> nhà tuyển dụng khi đi xin việc<br /> Giúp dễ thăng tiến trong công việc sau này<br /> Giúp tiết kiệm thời gian và sức lực<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> STT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> Cán bộ quản lý,<br /> giảng viên<br /> SL<br /> Cơ cấu<br /> (người)<br /> (%)<br /> <br /> Sinh viên<br /> SL<br /> (người)<br /> <br /> Cơ cấu<br /> (%)<br /> <br /> 27<br /> <br /> 89<br /> <br /> 220<br /> <br /> 84.6<br /> <br /> 24<br /> <br /> 80<br /> <br /> 189<br /> <br /> 72.7<br /> <br /> 18<br /> <br /> 62<br /> <br /> 179<br /> <br /> 68.8<br /> <br /> 12<br /> 15<br /> <br /> 42<br /> 155<br /> 59.6<br /> 50<br /> 146<br /> 55.4<br /> (Nguồn: tổng hợp từ phiếu điều tra )<br /> Bảng 3: Mức độ nhu cầu được đào tạo, rèn luyện kỹ năng mềm của sinh viên<br /> Các mức độ<br /> Số lượng<br /> Cơ cấu<br /> (người)<br /> (%)<br /> Không mong muốn<br /> 6<br /> 2.3<br /> Ít mong muốn<br /> 10<br /> 3.8<br /> Bình thường<br /> 15<br /> 5.7<br /> Mong muốn<br /> 80<br /> 30.8<br /> Rất mong muốn<br /> 149<br /> 57.4<br /> Tổng số<br /> 260<br /> 100<br /> (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra )<br /> <br /> 159<br /> <br /> Phạm Thị Hồng và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 2%<br /> <br /> 4%<br /> <br /> 6%<br /> <br /> 121(07): 157 - 163<br /> <br /> Không mong muốn<br /> Ít mong muốn<br /> <br /> 57%<br /> <br /> 31%<br /> <br /> Bình thường<br /> Mong muốn<br /> Rất mong muốn<br /> <br /> Biểu đồ 2: Nhu cầu được đào tạo, rèn luyện kỹ năng mềm của sinh viên<br /> <br /> Kết quả ở bảng 2 cho thấy không có đối<br /> tượng được điều tra nào không nhận ra được<br /> vai trò của kỹ năng mềm đối với sinh viên.<br /> Những ý nghĩa được sinh viên đánh giá với tỷ<br /> lệ tương đối cao là: "Nâng cao hiệu quả trong<br /> học tập" (84.6%), "giúp bản thân tự tin, năng<br /> động hơn trong mọi hoàn cảnh" (72.7%), "đáp<br /> ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng" (68.8%).<br /> Những vai trò còn lại của kỹ năng mềm đối<br /> với sinh viên tuy không được đánh giá cao<br /> bằng những ý kiến trên, nhưng kết quả sự lựa<br /> chọn cũng không phải là thấp. Điều đó cho<br /> thấy sinh viên ĐH Kinh tế và Quản trị kinh<br /> doanh đang rất cần có kỹ năng mềm làm hành<br /> trang cho cuộc sống của mình.<br /> <br /> thể rèn luyện, ứng dụng kỹ năng mềm trong<br /> học tập, cuộc sống.<br /> <br /> Nhu cầu được đào tạo, rèn luyện kỹ năng<br /> mềm của sinh viên ĐH Kinh tế và QTKD<br /> <br /> Nhìn chung sinh viên ĐH Kinh tế và Quản trị<br /> Kinh doanh đã biết vận dụng một số kỹ năng<br /> mềm của mình trong quá trình học tập, tham<br /> gia hoạt động tập thể. Việc áp dụng hình thức<br /> học tập, đào tạo theo tín chỉ đã tạo cho các em<br /> tính tự giác, chủ động trong quá trình học.<br /> Các em sinh viên từ năm thứ 2 do đã quen với<br /> môi trường học tập tại bậc đại học nên biết áp<br /> dụng phương pháp học và tự học tốt hơn so<br /> với các sinh viên mới bước vào trường. Trong<br /> các buổi thảo luận, làm việc theo nhóm, sinh<br /> viên biết cách tổ chức, lãnh đạo nhóm để<br /> hoàn thành nhiệm vụ mà các thầy cô giao<br /> phó. Kỹ năng thuyết trình của sinh viên năm<br /> thứ ba và năm thứ tư có sự tiến bộ hơn so với<br /> sinh viên năm thứ nhất.<br /> <br /> Qua việc phát phiếu điều tra cho 260 sinh<br /> viên, dựa trên phiếu điều tra thông tin, chúng<br /> tôi tổng hợp lại kết quả ở bảng 3.<br /> Bảng số liệu 3 cho thấy sinh viên ĐH Kinh tế<br /> và Quản trị kinh doanh có nhu cầu được học<br /> tập, rèn luyện kỹ năng mềm rất cao (trên<br /> 30.8% sinh viên chọn phương án "mong<br /> muốn" và 57.4 % chọn phương án "rất mong<br /> muốn"). Kết quả này cho thấy, sinh viên rất<br /> cần có kỹ năng mềm bởi họ đã nhận thức<br /> được tầm quan trọng và sự cần thiết của nó.<br /> Số sinh viên không có nhu cầu được đào tạo<br /> kỹ năng mềm chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Đây là<br /> một vấn đề mà Nhà trường, Đoàn thanh niên,<br /> Hội sinh viên, các thầy cô giáo cần lưu tâm để<br /> có chính sách khuyến khích sinh viên tìm hiểu<br /> và tạo môi trường thuận lợi để sinh viên có<br /> 160<br /> <br /> Một số nhận xét về kỹ năng mềm của sinh<br /> viên trường ĐH Kinh tế và QTKD<br /> Có nhiều cách phân loại kỹ năng mềm, nhưng<br /> trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này<br /> chúng tôi đề cập tới 5 kỹ năng mềm cơ bản<br /> đối với sinh viên là: kỹ năng học và tự học,<br /> kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết<br /> trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết<br /> vấn đề. Qua tổng hợp phiếu điều tra về thực<br /> trạng 5 kỹ năng trên của sinh viên, chúng tôi<br /> rút ra nhận xét như sau:<br /> Ưu điểm<br /> <br /> Các em sinh viên là thành viên của các đơn<br /> vị, tổ đội, câu lạc bộ tình nguyện đều thể hiện<br /> sự năng động, sáng tạo và nhiệt huyết của<br /> <br /> Phạm Thị Hồng và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> mình thông qua việc tự đứng ra tổ chức, xin<br /> tài trợ cho các chương trình rất ý nghĩa như :<br /> đêm hội của những chiến sĩ Tueba, áo ấm<br /> mùa đông, hiến máu nhân đạo... Bên cạnh đó<br /> đánh giá của một số doanh nghiệp đã tuyển<br /> dụng sinh viên của trường ĐH Kinh tế và<br /> Quản trị Kinh doanh cho biết: đa số sinh viên<br /> tốt nghiệp đều có sự tự tin, bộc lộ được bản<br /> lĩnh nghề nghiệp, một số sinh viên khá nhanh<br /> nhẹn, năng động và có tinh thần cầu tiến.<br /> Tồn tại, hạn chế<br /> <br /> 121(07): 157 - 163<br /> <br /> hướng nghề nghiệp cho mình, cũng như chưa<br /> chủ động tìm hiểu, luyện tập về những kỹ<br /> năng phục vụ cho việc phỏng vấn nghề<br /> nghiệp sau khi ra trường. Chính vì vậy tỷ lệ<br /> sinh viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng<br /> chưa cao, đa số các nhà tuyển dụng cho rằng<br /> sinh viên còn thiếu kiến thức thực tế và yếu<br /> về các kỹ năng mềm.<br /> Nguyên nhân ảnh hưởng tới việc rèn luyện<br /> kỹ năng mềm của sinh viên ĐH Kinh tế và<br /> QTKD<br /> <br /> Tuy sinh viên ĐH Kinh tế và QTKD đã có ý<br /> thức trong việc rèn luyện kỹ năng mềm, xong<br /> số lượng sinh viên có kỹ năng tốt vẫn còn ít,<br /> chủ yếu chỉ tập trung vào một vài nhóm sinh<br /> viên chăm chỉ, nhiệt tình và năng động trong<br /> lớp. Đa số sinh viên có kỹ năng học và tự học<br /> chưa tốt, chưa chủ động tìm kiếm sách tham<br /> khảo và tập trung đào sâu suy nghĩ về các vấn<br /> đề mà thầy cô đưa ra thảo luận trên lớp.<br /> Chính vì vậy, kết quả học tập của nhiều em<br /> không cao. Và chính các em cũng thừa nhận<br /> về vấn đề này khi kết quả điều tra cho thấy<br /> trên 50% sinh viên được khảo sát có lập kế<br /> hoạch cho công việc của mình nhưng lại trên<br /> 60% số sinh viên cho biết họ có rơi vào tình<br /> trạng nhàn rỗi đến nhàm chán rồi lại bù đầu vì<br /> công việc dồn dập, đặc biệt là trong vấn đề<br /> học tập. Trong khi đó, kỹ năng thuyết trình của<br /> sinh viên nhìn chung là yếu, chưa thể hiện sự<br /> giao tiếp với người nghe, nếu có thì cũng chỉ tập<br /> trung ở một số sinh viên nổi trội trong lớp.<br /> <br /> - Nguyên nhân chủ quan<br /> <br /> Sinh viên ĐH Kinh tế và QTKD còn kém<br /> năng động hơn rất nhiều so với sinh viên của<br /> một số trường đại học lớn trong cả nước như<br /> ít đặt câu hỏi lại cho giảng viên, ít chịu tư duy<br /> về vấn đề đặt ra, hạn chế tra cứu tài liệu trên<br /> thư viện để nâng cao kiến thức chuyên môn<br /> cho mình.<br /> <br /> + Sự liên kết giữa nhà trường và doanh<br /> nghiệp: So với một số trường đại học, cao<br /> đẳng trong cả nước thì trường ĐH Kinh tế và<br /> Quản trị kinh doanh vẫn chưa có sự liên kết<br /> thật chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt<br /> là các doanh nghiệp lớn ngoài tỉnh.<br /> <br /> Hoạt động phong trào của sinh viên trong các<br /> tổ đội, câu lạc bộ chưa phong phú, sự sáng<br /> tạo, táo bạo trong đột phá về ý tưởng còn hạn<br /> chế do kỹ năng tư duy sáng tạo còn yếu.<br /> Đối với sinh viên năm thứ ba và năm cuối, đa<br /> số sinh viên chưa chủ động xác định định<br /> <br /> + Còn một bộ phận sinh viên chưa nhận<br /> thức được hết được tầm quan trọng của kỹ<br /> năng mềm.<br /> + Ý thức rèn luyện kỹ năng mềm của đa số<br /> sinh viên còn kém, không chủ động nắm bắt<br /> cơ hội trong quá trình học tập và hoạt động<br /> đoàn thể để nâng cao kỹ năng mềm cho bản<br /> thân mình.<br /> - Nguyên nhân khách quan<br /> + Môi trường rèn luyện kỹ năng mềm cho<br /> sinh viên vẫn còn thiếu<br /> + Hoạt động đào tạo kỹ năng mềm của nhà<br /> trường: Tuy trường ĐH Kinh tế và QTKD đã<br /> chuyển hình thức đào tạo theo niên chế sang<br /> đào tạo theo tín chỉ, nhưng nhà trường vẫn<br /> chưa có một bộ phận chuyên trách nào phát<br /> triển kỹ năng mềm cho sinh viên. Nhà trường<br /> cũng không có một môn học riêng về kỹ năng<br /> mềm trong chương trình đào tạo chính khóa.<br /> <br /> Một số giải pháp nâng cao kỹ năng mềm<br /> cho sinh viên trường ĐH Kinh tế và QTKD<br /> Giải pháp nhằm nâng cao ý thức rèn luyện<br /> kĩ năng mềm của sinh viên<br /> Giáo viên trực tiếp giảng dạy cần nhấn mạnh<br /> về tầm quan trọng của kỹ năng mềm và việc<br /> 161<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2