intTypePromotion=1

Ngân hàng đề thi hết học phần Quản lý mạng viễn thông

Chia sẻ: Turtle Turtle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
226
lượt xem
47
download

Ngân hàng đề thi hết học phần Quản lý mạng viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1 Nhiệm vụ của hệ thống quản lý mạng viễn thông là gì? Câu 2 Theo quan điểm chung về quản lý mạng viễn thông, có mấy miền quản lý? Đó là những miền nào? Câu 3 Phân biệt khái niệm hệ thống quản lý mạng viễn thông trong băng và ngoài băng. Cho ví dụ. Câu 4 Trình bầy khái niệm và chức năng của thành phần đáp ứng QA. Câu 5 Trình bầy khái niệm về cấu trúc thông tin quản lý SMI....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng đề thi hết học phần Quản lý mạng viễn thông

  1. NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC PHẤN: QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG (45 tiết - 3 tín chỉ) (Thời gian làm bài: 90 phút, gồm 04 câu _01 câu oại 1 điểm, 01_câu loại 2 điểm, 01 câu _loại 3 điểm, 01 câu loại 4 điểm) (Sinh viên không được sử dụng tài liệu) LOẠI 1 ĐIỂM: Câu 1 Nhiệm vụ của hệ thống quản lý mạng viễn thông là gì? Câu 2 Theo quan điểm chung về quản lý mạng viễn thông, có mấy miền quản lý? Đó là những miền nào? Câu 3 Phân biệt khái niệm hệ thống quản lý mạng viễn thông trong băng và ngoài băng. Cho ví dụ. Câu 4 Trình bầy khái niệm và chức năng của thành phần đáp ứng QA. Câu 5 Trình bầy khái niệm về cấu trúc thông tin quản lý SMI. Câu 6 Làm thế nào để các bản tin SNMP có thể truyền đến đích trong mạng. Câu 7 Trình bầy các đặc điểm mới của SNMPv3 so với SNMPv2. Câu 8 Giới thiệu khái quát về các phiên bản SNMP hiện có. LOẠI 2 ĐIỂM: Câu 1 Trình bầy mô hình tổng quát về hệ thống quản lý mạng viễn thông và các đặc tính cơ bản của nó. Câu 2 Trình bầy mô hình truyền thông manager- agent và các phương thức trao đổi bản tin trong mô hình này. Câu 3 Trình bầy mô hình hệ thống quản lý mở? Câu 4 Trình bầy khái niệm về mạng quản lý TMN và đối tượng quản lý của nó. Cho ví dụ.
  2. Câu 5 Vẽ sơ đồ và giải thích các chức năng quản lý sự cố trong TMN. Câu 6 Trình bầy vai trò, ý nghĩa và ưu nhược điểm của giao th ức qu ản lý mạng đơn giản SNMP. Câu 7 Trình bầy vị trí và hoạt động của SNMP trong mô hình TCP/IP (Vẽ hình và giải thích). Câu 8 Phân biệt khái niệm điểm tham chiếu và giao diện trong TMN. Cho ví dụ và giải thích. LOẠI 3 ĐIỂM Câu 1 Khái niệm cơ sở thông tin quản lý MIB và cấu trúc của nó. Câu 2yun myt Trình bầy mối quan hệ giữa phần tử vật lý và thực thể chức năng trong TMN. Câu 3 Trình bầy kiến trúc vật lý của mạng quản lý TMN. Câu 4 Trình bầy 5 nội dung quản lý trong TMN. Câu 5 Trình bầy tên, nhiệm vụ của các nhóm đối tượng trong MIB II. Câu 6 Trình bầy các thành phần của SNMP và mối quan hệ giữa chúng. Câu 7 Trình bầy cấu trúc bản tin SNMPv2. Câu 8 Trình bầy nguyên tắc nhận và gửi một bản tin SNMP. LOẠI 4 ĐIỂM Câu 1 Trình bầy kiến trúc chức năng của TMN. Câu 2 Trình bầy cấu trúc và các đặc điểm của hệ thống quản lý phân tán. Câu 3 Trình bầy các lệnh của SNMP và hoạt động trao đổi của chúng trong mạng.
  3. Câu 4 Trình bầy cấu trúc phần tử SNMPv3. Câu 5 Trình bầy khả năng hỗ trợ bảo mật người dùng trong SNMPv3 và giải pháp thực hiện. Câu 6 Trình bầy kiến trúc thông tin (Information Architecture) trong mạng quản lý TMN. Câu 7 Trình bầy cấu trúc của các thành phần manager và agent trong SNMPv3.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2