intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị mạng: Chương 4 - Bùi Minh Quân

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
38
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản trị mạng: Chương 4 - Bùi Minh Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 trình bày về "Network Managerment". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Quản lý mạng là gì, hệ thống quản lý mạng, kiến trúc và mô hình quản lý mạng OSI, các chức năng chính của hệ thống quản lý mạng OSI.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị mạng: Chương 4 - Bùi Minh Quân

CHƯƠNG 4:<br /> <br /> NETWORK MANAGERMENT<br /> <br /> Trình bày: Bùi Minh Quân<br /> Email: bmquan@cit.ctu.edu.vn<br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Quản lý mạng là gì?<br /> Hệ thống quản lý mạng<br /> Kiến trúc và mô hình quản lý mạng OSI<br /> Các chức năng chính của hệ thống quản lý mạng OSI<br /> <br /> 2<br /> <br /> Quản lý mạng là gì<br /> <br /> Computer Networking: A Top Down Approach 6th edition Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley March 2012<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hệ thống quản lý mạng<br />  Một hệ thống quản lý mạng<br /> (Network Management System NMS) là một tập các ứng dụng cho<br /> phép giám sát và kiểm soát các<br /> thành phần mạng.<br />  Hai thành phần chính:<br />  Management station (manager)<br />  Managed devices: management<br /> agents/agent<br />  Một hệ thống quản lý mạng thường<br /> được mô tả bằng mô hình quản lý<br /> mạng OSI<br /> <br /> Typical Network Management Architecture<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đối tượng quản lý (Managed object -MO)<br />  Các đối tượng quản lý có thể là:<br />  Servers<br /> <br /> Agent<br /> <br /> Agent<br /> <br />  Workstations<br /> <br />  Routers<br />  Switches<br /> <br />  Printers<br />  .v.v.<br /> <br /> Managed Object<br /> <br /> Managed Object<br /> <br /> Managed Object<br /> <br /> Agent<br /> <br /> Manager<br /> Managed Object<br /> <br /> data<br /> Agent<br /> <br /> Managed Object<br /> <br /> Agent<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2