intTypePromotion=1

NHẬN BIẾT TÁCH CHẤT

Chia sẻ: Lotus_7 Lotus_7 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
258
lượt xem
87
download

NHẬN BIẾT TÁCH CHẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Nhận biết, phân biệt các hợp chất hữu cơ: II. Tách riêng và tinh chế các hợp chất hữu cơ: a. Sử dụng các phương pháp vật lí: - Phương pháp kết tinh lại : Phương pháp này dựa trên sự khác nhau rõ rệt về độ tan của các chất trong một dung môi ( hay hỗn hợp các dung môi) ở các nhiệt độ khác nhau, hoặc có sự khác nhau về độ tan của chất chính và tạp chất ở cùng một nhiệt độ. - Phương pháp chiết : Dùng để tách các chất ( thường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHẬN BIẾT TÁCH CHẤT

  1. GFSD I. Nhận biết, phân biệt các hợp chất hữu cơ:
  2. II. Tách riêng và tinh chế các hợp chất hữu cơ: a. Sử dụng các phương pháp vật lí: - Phương pháp kết tinh lại : Phương pháp này d ựa trên sự khác nhau rõ rệt về độ tan của các chất trong một dung môi ( hay hỗn hợp các dung môi) ở các nhiệt độ khác nhau, hoặc có sự khác nhau về độ tan của chất chính và tạp chất ở cùng một nhiệt độ. - Phương pháp chiết : Dùng đ ể tách các chất ( thường là chất lỏng) ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nhất ( phân lớp ) - Phương pháp làm khô: Chất rắn sau khi kết tinh lại, chất lỏng sau khi chiết, chất khí thu được sau phản ứng điều chế, thường lẫn vết nước hoặc 1 lượng nhỏ dung môi.Việc loại bỏ dung môi hoặc nước từ các chất trên gọi là làm khô. Lưu ý: Làm khô nước thường sử dụng 3 nhóm chính : + Nhóm có tính axit: H2SO4đ ặc, P2O5… + Nhóm có tính bazơ : NaOH rắn, KOH rắn, CaO khan, K2CO3 khan… + Nhóm có tính trung tính : MgSO4 khan, Na2SO4 khan, CuSO4 khan… - Phương pháp thăng hoa: Thăng hoa là sự chuyển chất từ trạng thái rắn thành trạng thái hơi mà không qua trạng thái lỏng. - Phương pháp chưng cất : Là quá trình chuyển chất lỏng thành hơi rồi ngưng tụ hơi thành lỏng. - Phương pháp sắc kí : Dùng đ ể tách hay phân tích hỗn hợp khí, chất lỏng.
  3. b. Sử dụng phương pháp hoá học : - S ơ đồ tách : - Phản ứng dùng để tách phải: + Chỉ tác dụng lên một chất trong hỗn hợp cần tách. + Sản phẩm tạo thành phải được tách một cách dễ d àng bằng phương pháp vật lí. + Từ sản phẩm tạo thành có khả năng tái tạo và tách được chất ban đầu. - Một số phản ứng dùng đ ể tách riêng các hợp chất hữu cơ :
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2