Nhập và định dạng

Chia sẻ: A B | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
53
lượt xem
3
download

Nhập và định dạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đê ̉ định dạng font đâỳ đu ̉ choṇ menu Format / Font Chọn cać thông sô ́ định dạng. Đổi Font, size, kiểu, màu,..trên cưả sô ̉ định dạng. Chọn Textbox hoặc khối kí tự cần định dạng. Đổi Font, size, kiểu, màu,..trên thanh định dạng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhập và định dạng

  1. Bài 2 Friday, June 3, 2011  
  2. Nội dung 1.Làm việc với văn bản. 2.Chèn các Ký hiệu đặc biệt. 3.Định dạng nền. 4.Thực hành bài 2
  3. 1. Làm việc với văn bản 1. Textbox (hộp văn bản) Insert - Textbox Textbox dung để nhập văn ban ̀ ̉ Nhâp tiêu đề chinh ở đây ̣ ́ Nhâp tiêu đề phụ ở đây ̣
  4. 1. Làm việc với văn bản Định dạng ký tự  Chọn Textbox hoặc khối kí tự cần định dạng.  Đổi Font, size, kiểu, màu,..trên thanh định dạng.
  5. 1. Làm việc với văn bản Để định dạng font đây đủ chon menu Format / ̀ ̣ Font  Chọn cac thông số định dạng. ́  Đổi Font, size, kiểu, màu,..trên cửa sổ định d ạng.
  6. 2. Chèn các ký tự đặc biệt Đăt con trỏ nơi muôn chen ký tự ̣ ́ ̀ Lệnh Insert - Symbol ̣ Chon Font Chon ký tự ̣
  7. 3. Định dạng nền 3. a) Thay đổi mẫu thiết kế • Lệnh Format – Slide Design ́ ̀ Nhân vao đây
  8. 3. Định dạng nền 3. Chú ý • Bấm chuột phải vào mẫu cần chọn. • Muốn thay đổi tất cả các Slide chọn Apply to All. • Chỉ thay đổi Slide hiện tại chọn Apply to Selected Slide.
  9. 3. Định dạng nền 3.  Thay đổi màu nền (giữ nguyên mẫu thiết kế) b)  Lệnh Format – Slide Design  Chọn Color Schemes ́ ̀ Nhân vao đây
  10. 3. Định dạng nền Tuỳ chỉnh màu nền từng slide c)  Lệnh Format – Background ́ ̀ Nhân vao đây ̣ ̀ ̀ chon mau nên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản