intTypePromotion=1

Ôn Tập Bài Hát: Cò Lả (Dân ca Đồng Bằng Bắc Bộ)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
490
lượt xem
11
download

Ôn Tập Bài Hát: Cò Lả (Dân ca Đồng Bằng Bắc Bộ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng nhịp của bài hát. Bộ. Đọc và ráp được lời bài TĐN số4 Biết bài hát này là bài hát Dân ca của vùng ĐỒng Bằng Bắc II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn Tập Bài Hát: Cò Lả (Dân ca Đồng Bằng Bắc Bộ)

  1. Tiết 13: Ôn Tập Bài Hát: Cò Lả (Dân ca Đồng Bằng Bắc Bộ) Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 4 I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng nhịp của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát Dân ca của vùng ĐỒng Bằng Bắc Bộ. - Đọc và ráp được lời bài TĐN số4 II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
  2. - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Cò Lả - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Dân ca của - HS chú ý. vùng nào? - HS trả lời: + Bài: Cò Lả - Cho học sinh tự nhận xét: + Dân ca Đồng - Giáo viên nhận xét: Bằng Bắc Bộ. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS nhận xét điệu của bài hát.
  3. * Hoạt động 2: TĐN Số 4: “Con Chim Ri” - Giới thiệu bài TĐN Số 4. - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - HS lắng nghe. - Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - HS thực hiện. - HS chú ý. - Giáo viên gõ mẫu và yêu cầu học sinh gõ lại. - HS thực hiện. - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại. - HS thực hiện. - Tap đọc nhạc: Giáo viên đàn mẫu giai điệu cả bài. - HS lắng nghe. - Giáo viên đọc mẫu từng câu một và cho học sinh đọc lại, - HS thực hiện. mỗi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần để thuộc tiết tấu. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài và - HS thực hiện. ghép lời bài TĐN Số 4. - HS thực hiện. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - Giáo viên nhận xét. - HS thực hiện. * Cũng cố dặn dò: - HS chú ý. - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc -HS ghi nhớ.
  4. nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
  5. Tiết 14: Ôn Tập : - Ba Bài Hát Đã Học - Trên Ngựa Ta Phi Nhanh - Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em - Cò Lả - Nghe Nhạc Bài Ru Em (DC. Xơ Đăng) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời và đúng giai điệu của ba bài hát đã học. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Cũng cố một số ký hiệu ghi nhạc. - Tạo không khí học tập vui tươi. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
  6. - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập ba bài hát đã học + Trên Ngựa Ta Phi Nhanh. + Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em. - HS thực hiện. + CòLả. + Hát đồng thanh -Giáo viên cho học sinh hát lại ba bài hát trên dưới nhiều + Hát theo dãy hình thức để nhớ lại lời ca và giai điệu của các bài hát. + Hát cá nhân. - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS trả lời. điệu của bài hát. + Nghiêm trang. - Giáo viên hỏi học sinh tư thế và tác phong của người học sinh khi chào cờ phải như thế nào? + Không nô đùa.
  7. - Hỏi học sinh tác giả của ba bài hát trên là ai? - HS trả lời. + Phong Nhã +Ngô Ngọc Báu * Hoạt động 2: Nghe nhạc Bài Ru Em +DC.Đồng Bằng Bắc Bộ. - Giáo viên cho học sinh nghe giai điệu của bài hát - HS nghe mẫu. - Giáo viên giói thiệu tác giả và tác phẩm. - HS lắng nghe. - Giáo viên trình bày lại bài hát và yêu cầu học sinh hát theo. - HS thực hiện * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát:Bài Ca Đi Học một lần trước - HS thực hiện. khi kết thúc tiết học. - HS chú ý. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - HS ghi nhớ. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2