intTypePromotion=1

Ôn tập chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOA HỌC TÂM LÝ

Chia sẻ: Vo Hoang Viet | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
442
lượt xem
96
download

Ôn tập chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOA HỌC TÂM LÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Loại câu Đúng - Sai: a.Tâm lý người là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp của cá nhân trong các mối quan hệ xã hội. b.Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan. Do đó hình ảnh tâm lý của các cá nhân thường giống nhau, nên có thể “suy bụng ta ra bụng người” c.Các thuộc tính tâm lý cá nhân là sự phản ánh những sự vật, hiện tượng đang tác động trực tiếp vào các giác quan....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOA HỌC TÂM LÝ

 1. Ôn tập chương 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOA HỌC TÂM LÝ    
 2. 1.Loại câu Đúng - Sai a.Tâm lý người là sản phẩm của hoạt động và  giao tiếp của cá nhân trong các mối quan hệ  xã hội.    
 3. 1.Loại câu Đúng - Sai b.Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách  quan. Do đó hình ảnh tâm lý của các cá nhân  thường giống nhau, nên có thể “suy bụng ta  ra bụng người” c.Các thuộc tính tâm lý cá nhân là sự phản ánh  những sự vật, hiện tượng đang tác động trực  tiếp vào các giác quan.    
 4. 1.Loại câu Đúng - Sai d.Phản ánh tâm lý là hình thức phản ánh độc  đáo chỉ có ở con người. e.Quá trình tâm lý là hiện tượng tâm lý diễn ra  trong thời gian tương đối ngắn, có mở đầu, có  diễn biến , kết thúc tương đối rõ ràng.    
 5. 2.Loại câu nhiều lựa chọn Tâm lý người khác xa so với tâm lý động vật ở chỗ: A.Có tính chủ thể B.Có bản chất xã hội và mang tính lịch sử C.Là kết quả của quá trình phản ánh hiện thực khách  quan. D. Cả A, B,C    
 6. 2.Loại câu nhiều lựa chọn Phản ánh là: a.Sự tác động qua lại giữa hệ thống vật chất này với  hệ thống vật chất khác và để lại dấu vết ở cả hai hệ  thống đó. b.Sự tác động qua lại của hệ thống vật chất này lên hệ  thống vật chất khác. c.Sự sao chụp hệ thống vật chất này lên hệ thống vật  chất khác. d.Lưu dấu vết của hệ thống vật chất này để lại trên hệ  thống vật chất khác.    
 7. 2.Loại câu nhiều lựa chọn Cùng nhận sự tác động của một sự vật trong thế giới khách quan, nhưng ở các chủ thể khác nhau cho ta những hình ảnh tâm lý với mức độ sắc thái khác nhau. Điều này chứng tỏ: A. Phản ánh tâm lý mang tính chủ thể B. Thế giới khách quan và sự tác động của nó chỉ là cái cớ để con người tự tạo cho mình một hình ảnh tâm lý bất kỳ nào đó. C. Hình ảnh tâm lý không phải là kết quả của quá trình phản ánh thế giới khách quan. D. Thế giới khách quan không quyết định nội dung hình ảnh tâm lý của con người.    
 8. 3. Loại câu ghép đôi Hãy ghép các phương pháp nghiên cứu (cột I) tương ứng với nội dung  của nó (cột II) Cột I 1.Phương pháp quan sát    2.Phương pháp thực nghiệm 3.Phương pháp trắc nghiệm Cột II a.Quá trình tác động vào đối tượng một cách chủ động, trong những điều kiện  được khống chế, để gây ra ở đối tượng một biến đổi nhất định có thể đo  đạc và lường hóa được. b.Bộ câu hỏi đặt ra cho đối tượng và dựa vào các câu trả lời của họ để trao đổi  thêm nhằm thu nhập những thông tin cần thiết c.Tri giác có chủ định nhằm chủ định nhằm thu thập tư liệu về đặc điểm của  đối tượng thông qua hành vi, ngôn ngữ, cử chỉ của đối tượng. d.Một phép thử dùng để đo lường các yếu tố tâm lý, mà trước đó đã được  chuẩn hóa trên một số lượng người đủ tiêu biểu.    
 9. b a d    
 10. 4. Câu hỏi điền thế Phản ánh tâm lý là một loại phản ánh (1)……… Đó là sự tác động của hiện thực khách quan vào con người, tạo ra “hình ảnh tâm lý” mang tính (2) ……….., sáng tạo và mang tính (3)……….. a.Hoàn chỉnh e.Lịch sử b.Cá nhân f.Chủ thể c.Đặc biệt g.Độc đáo d.Sinh động h.Chết cứng g d     f
 11. 4. Câu hỏi điền thế Tâm lý có (1) ….là thế giới khách quan, vì thế khi nghiên cứu, hình thành và (2)….tâm lý người, phải nghiên cứu (3)…..trong đó con người sống và hoạt động. a.Biến đổi e.Cải tạo b.Môi trường f.Lĩnh hội c.Nguồn gốc g.Hoàn cảnh d.Bản chất h.Cơ chế 1c – 2a – 3g    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2