intTypePromotion=3

Phần mềm quản lý bán vé xe khách Mobihome - Piclife

Chia sẻ: Nguyen Trong Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
108
lượt xem
29
download

Phần mềm quản lý bán vé xe khách Mobihome - Piclife

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần mềm bán vé Mobihome xây theo mô hình Điện toán đám mây (cloud computing) Cho các nhà xe, công ty vận tải khách với quy mô từ bé đến lớn, với các ưu điểm vượt trội đã được chứng minh trong quá trình triển khai như triển khai áp dụng nhanh chóng, sử dụng đơn giản, hiệu quả, tính ổn định và an toàn cao, lưu vết đầy đủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần mềm quản lý bán vé xe khách Mobihome - Piclife

 –  ‹ ‰‹ž –” …— … • ‰<br /> <br /> ž ˜±  ‹ Žï…  ‹  ‹<br /> <br /> ‹…Ž‹ˆ‡ ˜<br /> <br /> ‘„‹Š‘‡<br />   <br /> <br /> – Š –Ž<br /> <br />   – ‹ Šž…Š<br /> <br /> Š –”ƒŠ Š … Ž‹ – … ƒ Š‹ — Š š‡<br /> ‰ † …Š ˜ Ž › — – “—› – ¯ Š<br /> <br /> – –‹  –”‘‰ “—› –”¿Š „ž ˜± ˜ …Š  …Š<br /> –  ‰‹  …Š – Ž ‰ † …Š ˜<br /> <br /> Š× Š£ –”‘‰ ˜  ¯ ‹  •‘ž– „ž ˜± – ‹ …ž… ¯‹  „ž ˜± Š× Š£ Š‹ —   ” ‰ ‹Š †‘ƒŠ<br /> – Š‹ ’ŠÀ “—  Žý …ƒ‘ Ž ‰ ’ŠÀ –”‘‰ “—ž –”¿Š “—  Žý<br /> <br />  –¿ ‹   – ‰‹ ‹ ’Šž’ Š‘ …Š Š …Š‘ ˜  ¯ … ƒ„ <br /> ‹…Ž‹ˆ‡ ˜<br /> <br /> …Š ˜ ‘„‹Š‘‡<br /> <br />  ‰ “—ƒ † …Š ˜ ‘„‹Š‘‡<br /> <br /> ÀŠ £‰ —  Žý<br /> <br /> ‹…Ž‹ˆ‡ …—‰ … ’ † …Š ˜ ‘„‹Š‘‡ …Š‘ …ž… …ؐ‰ –› ˜  – ‹ Šž…Š    ŠŸ ˜‹² „ž ˜±<br /> ž ˜± † †‰  ‹ Žï…  ‹  ‹ ŠØ‰ Š  Ž  ŠØ‰ –” Ž ’ …Š£ •×… Šž…Š Š‰ Š‹ — “—<br /> <br /> —  Žý<br /> ‹  •‘ž– ‹Š †‘ƒŠ Š‹ — “—  Š — …ؐ‰ … ¯ Š Š ‰ ˜  ” ‰ ‹Š †‘ƒŠ † †‰<br /> <br /> Š<br /> <br /> ‰ Š‹ —<br /> …Š ˜ …Š—›² ‰Š‹ ’ Ÿ‰ –  –Š ‰ Š‹ — ‰ – ‹ „ž ˜± –” … –—›  ˜ ‹ ¯ –‹ … › …ƒ‘<br /> <br /> ‹…Ž‹ˆ‡ ˜<br /> <br /> M TS<br /> <br /> HÌNH NH V MOBIHOME<br /> <br /> ‹…Ž‹ˆ‡ ˜<br /> <br /> …Š ˜ ‘„‹Š‘‡<br /> <br /> ž ˜± † †‰ —  Žý ÀŠ £‰ŠƒŠ …Š×‰ …ŠÀŠ šž…<br /> <br /> T t c các bư c bán vé đ u thao tác trên 1 màn hình r t thu n ti n Thông s rõ ràng, đơn gi n và đ y đ .<br /> <br /> ‹…Ž‹ˆ‡ ˜<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản