intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích điện tâm đồ rối loạn nhịp - BS. Đỗ Văn Bứu Đan

Chia sẻ: Hạnh Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

48
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu phân tích điện tâm đồ rối loạn nhịp ở 3 hiện tượng loạn nhịp với tần số tim bình thường, loạn nhịp với tần số tim chậm, loạn nhịp với tần số tim nhanh. Đi kèm những hình ảnh chụp điện tâm đồ ở các trường hợp block nhĩ thất 2:1; block nhĩ thất độ 1 + block nhĩ thất độ 2 mobitz 1; ngoại tâm thu nhĩ bị block; rung nhĩ đáp ứng thất chậm; rung nhĩ kèm block nhĩ thất hoàn toàn; nhịp nhanh kịch phát trên thất nghĩ nhiều do vòng vào lại tại nút nhĩ thất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích điện tâm đồ rối loạn nhịp - BS. Đỗ Văn Bứu Đan

PHÂN TÍCH ĐIỆN TÂM ĐỒ<br /> RỐI LOẠN NHỊP<br /> <br /> BS. Đỗ Văn Bửu Đan<br /> BV Tim Tâm Đức<br /> <br /> Loạn nhịp với tần số tim bình thường<br /> Không đều<br /> <br /> Đều<br /> QRS hẹp<br /> <br /> Block nhĩ thất độ I<br /> Nhịp bộ nối gia tốc<br /> Ngoại tâm thu nhĩ<br /> Nhịp nhanh trên<br /> thất kèm block<br /> dẫn truyền<br /> Cuồng nhĩ kèm<br /> block nhĩ thất<br /> <br /> QRS rộng<br /> <br /> Tăng K<br /> Nhịp tự thất gia tốc<br /> Ngộ độc thuốc<br /> Tất cả các loạn nhịp<br /> kèm dẫn truyền<br /> lệch hướng<br /> <br /> QRS hẹp<br /> <br /> Loạn nhịp xoang<br /> Block nhĩ thất độ II<br /> Nhịp nhĩ lang thang<br /> Nhịp nhanh trên<br /> thất (nhanh nhĩ,<br /> rung<br /> nhĩ)<br /> dẫn<br /> truyền không đều<br /> <br /> QRS rộng<br /> <br /> Loạn nhịp kèm<br /> block nhánh hay<br /> dẫn truyền lệch<br /> hướng<br /> Tăng K máu<br /> Ngộ độc thuốc<br /> <br /> Loạn nhịp với tần số tim chậm<br /> Không đều<br /> <br /> Đều<br /> QRS hẹp<br /> <br /> Nhịp chậm xoang<br /> Nhịp chậm bộ nối<br /> Block nhĩ thất hoàn<br /> toàn với nhịp<br /> thoát bộ nối<br /> Nhịp nhanh trên<br /> thất với block AV<br /> cao độ<br /> <br /> QRS rộng<br /> <br /> Nhịp tự thất<br /> Block nhĩ thất hoàn<br /> toàn<br /> Nhịp chậm đều +<br /> dẫn truyền lệch<br /> hướng hay block<br /> nhánh<br /> <br /> QRS hẹp<br /> <br /> Loạn nhịp xoang,<br /> block xoang nhĩ<br /> Rung nhĩ chậm<br /> AFL dẫn truyền nhĩ<br /> thất không đều<br /> Block nhĩ thất độ II<br /> type 1 hoặc type 2<br /> <br /> QRS rộng<br /> <br /> Block nhĩ thất độ II<br /> type 1 + kèm block<br /> nhánh hoặc type 2<br /> Block xoang nhĩ<br /> Những nhịp chậm<br /> không đều khác<br /> <br /> Loạn nhịp với tần số tim nhanh<br /> Không đều<br /> <br /> Đều<br /> QRS hẹp<br /> <br /> Nhịp nhanh xoang<br /> SVTs<br /> Nhịp nhanh nhĩ, AFL<br /> Nhịp nhanh vào lại<br /> nút xoang<br /> AVNRT, O-AVRT<br /> IFVT<br /> <br /> QRS rộng<br /> <br /> Nhịp nhanh thất<br /> A-AVRT<br /> Nhịp nhanh do máy<br /> tạo nhịp (PMT)<br /> Ngộ độc thuốc<br /> Tăng K máu<br /> Nhịp nhanh với dẫn<br /> truyền lệch hướng<br /> hay block nhánh<br /> kèm theo hay kích<br /> thích sớm<br /> <br /> QRS hẹp<br /> <br /> Nhịp nhanh với<br /> ngoại tâm thu nhĩ,<br /> thất<br /> Rung cuồng nhĩ hay<br /> nhịp nhanh nhĩ dẫn<br /> truyền thay đồi<br /> Ngộ độc thuốc<br /> Nhịp nhanh nhĩ đa<br /> ổ hay 1 ổ<br /> <br /> QRS rộng<br /> <br /> Nhịp nhanh thất đa<br /> dạng. Rung thất<br /> Nhịp nhanh thất<br /> Nhịp nhanh không<br /> đều kèm block<br /> nhánh, kích thích<br /> sớm, dẫn truyền<br /> lệch hướng<br /> Rung nhĩ, cuồng nhĩ<br /> dẫn truyền qua<br /> đường phụ<br /> <br /> Bloc nhĩ thất 2:1<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2