intTypePromotion=3

Quang học - Đề 8

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
78
lượt xem
3
download

Quang học - Đề 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quang học - đề 8', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang học - Đề 8

  1. Quang h c – Đ 8 Câu h i 1: Hai th u kính, L1 h i t tiêu c 15cm và L2 phân kỳ đ ng tr c đ t cách nhau m t kho ng O1O2 = 12,5cm. Ngư i ta dùng h này đ ch p hình m t v t AB r t xa trư c L1, đi m A n m trên tr c chính. Góc trông α = 10. Tính chi u cao c a nh. A. 6,28cm B. 3,14cm C. 2,36cm D. 2,09cm E. 1,57cm. A. B. C. D. E. Câu h i 2: Hai th u kính, L1 h i t tiêu c 15cm và L2 phân kỳ đ ng tr c đ t cách nhau m t kho ng O1O2 = 12,5cm. Ngư i ta dùng h này đ ch p hình m t v t AB r t xa trư c L1, đi m A n m trên tr c chính. Góc trông α = 10.N u mu n thay h th ng th u kính L1 và L2 b ng m t th u kính duy nh t L thì tiêu c c a L ph i b ng bao nhiêu? A. 75cm B. 82cm C. 90cm D. 120cm E. 150cm
  2. A. B. C. D. E. Câu h i 3: V t kính c a m t kính hi n vi có đư ng kính 5mm, tiêu c 4mm. Th kính có tiêu c 4cm. V t kính cách th kính 20cm. Quan sát viên có đi m c c vi n vô c c và đi m c c c n cách m t 25cm. Đ cho toàn b chùm tia ra kh i kính hi n vi đ u l t vào con ngươi thì con ngươi nên đ t đâu và có bán kính góc m bao nhiêu? A. M t sát th kính; đư ng kính con ngươi 1mm B. M t cách th kính 2cm; đư ng kính con ngươi 1mm C. M t cách th kính 2cm; đư ng kính con ngươi 1,25mm D. M t cách th kính 5cm; đư ng kính con ngươi 1,25mm E. M t cách th kính 5cm; đư ng kính con ngươi 1,5mm A. B. C. D. E. Câu h i 4: V t kính c a m t kính hi n vi có đư ng kính 5mm, tiêu c 4mm. Th kính có tiêu c 4cm. V t kính cách th kính 20cm. Quan sát viên có đi m c c vi n vô c c và đi m c c c n cách m t 25cm. N u m t quan sát viên đ t sát sau th kính, v t c n quan sát ph i n m trong kho ng nào trư c v t kính A. 0,3002cm ≤ d ≤ 0,4100cm B. 0,3099cm ≤ d ≤ 0,4012cm C. 0,4012cm ≤ d ≤ 0,4102cm D. 0,4084cm ≤ d ≤ 0,4210cm E. 0,4099cm ≤ d ≤ 0,4102cm A. B. C. D. E. Câu h i 5: V t kính c a m t máy nh là m t th u kính h i t có tiêu c 12cm. Ngư i ta dùng
  3. máy nh ch p m t con cá dài 25cm cách máy 6m đang đ sâu 1,6m dư i m t nư c. Con cá và tr c chính v t kính cùng n m trên m t đư ng th ng đ ng (Vuông góc v i m t nư c). Chi t su t c a nư c là 4/3. Xác đ nh v trí c a phim so v i v t kính đ có nh rõ c a con cá. A. 12,26cm B. 12,04cm C. 11,86cm D. 11,32cm E. 10,77cm A. B. C. D. E. Câu h i 6: V t kính c a m t máy nh là m t th u kính h i t có tiêu c 12cm. Ngư i ta dùng máy nh ch p m t con cá dài 25cm cách máy 6m đang đ sâu 1,6m dư i m t nư c. Con cá và tr c chính v t kính cùng n m trên m t đư ng th ng đ ng (Vuông góc v i m t nư c). Chi t su t c a nư c là 4/3.Tính chi u dài c a nh con cá. A. 0,63cm B. 0,60cm C. 0,58cm D. 0,55cm E. 0,52cm A. B. C. D. E. Câu h i 7: M t ngư i dùng m t máy nh có v t kính là m t th u kính h i t có tiêu c 12cm đ ch p nh m t chi c xe đang di chuy n cách xa 25m theo phương vuông góc v i tr c chính v i v n t c 36km/h. Xác đ nh th i gian m máy đ đ nhòe trên phim không quá 0,1mm.
  4. A. 0,0025s B. 0,0021s C. 0,0019s D. 0,0021s E. 0,0009s A. B. C. D. E. Câu h i 8: M t kính thiên văn đư c t o thành b ng cách ghép đ ng tr c hai th u kính h i t L1 và L2, L2 có tiêu c f2 =5cm. Tiêu c c a L1 đư c xác đ nh như sau: Trong kho ng t m t v t đ n màn cách nhau 6m, ngư i ta th y có hai v trí c a th u kính L1 cho nh rõ nét trên màn. Tính tiêu c c a th u kính L1. A. 102cm B. 100cm C. 96cm D. 92cm E. 90cm A. B. C. D. E. Câu h i 9: M t kính thiên văn đư c t o thành b ng cách ghép đ ng tr c hai th u kính h i t L1 và L2, L2 có tiêu c f2 =5cm. Tiêu c c a L1 đư c xác đ nh như sau: Trong kho ng t m t v t đ n màn cách nhau 6m, ngư i ta th y có hai v trí c a th u kính L1 cho nh rõ nét trên màn. Tính đ b i giác c a kính thiên văn. A. 20 B. 22 C. 25 D. 30
  5. E. 40 A. B. C. D. E. Câu h i 10: M t kính thiên văn đư c t o thành b ng cách ghép đ ng tr c hai th u kính h i t L1 và L2, L2 có tiêu c f2 =5cm. Tiêu c c a L1 đư c xác đ nh như sau: Trong kho ng t m t v t đ n màn cách nhau 6m, ngư i ta th y có hai v trí c a th u kính L1 cho nh rõ nét trên màn. Tính kho ng cách gi a hai th u kính L1 và L2. A. 95cm B. 97cm C. 101cm D. 105cm E. 107cm A. B. C. D. E. Xem k?t qu? Làm l?i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản