Quang học - Đề 8

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
3
download

Quang học - Đề 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quang học - đề 8', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang học - Đề 8

  1. Quang h c – Đ 8 Câu h i 1: Hai th u kính, L1 h i t tiêu c 15cm và L2 phân kỳ đ ng tr c đ t cách nhau m t kho ng O1O2 = 12,5cm. Ngư i ta dùng h này đ ch p hình m t v t AB r t xa trư c L1, đi m A n m trên tr c chính. Góc trông α = 10. Tính chi u cao c a nh. A. 6,28cm B. 3,14cm C. 2,36cm D. 2,09cm E. 1,57cm. A. B. C. D. E. Câu h i 2: Hai th u kính, L1 h i t tiêu c 15cm và L2 phân kỳ đ ng tr c đ t cách nhau m t kho ng O1O2 = 12,5cm. Ngư i ta dùng h này đ ch p hình m t v t AB r t xa trư c L1, đi m A n m trên tr c chính. Góc trông α = 10.N u mu n thay h th ng th u kính L1 và L2 b ng m t th u kính duy nh t L thì tiêu c c a L ph i b ng bao nhiêu? A. 75cm B. 82cm C. 90cm D. 120cm E. 150cm
  2. A. B. C. D. E. Câu h i 3: V t kính c a m t kính hi n vi có đư ng kính 5mm, tiêu c 4mm. Th kính có tiêu c 4cm. V t kính cách th kính 20cm. Quan sát viên có đi m c c vi n vô c c và đi m c c c n cách m t 25cm. Đ cho toàn b chùm tia ra kh i kính hi n vi đ u l t vào con ngươi thì con ngươi nên đ t đâu và có bán kính góc m bao nhiêu? A. M t sát th kính; đư ng kính con ngươi 1mm B. M t cách th kính 2cm; đư ng kính con ngươi 1mm C. M t cách th kính 2cm; đư ng kính con ngươi 1,25mm D. M t cách th kính 5cm; đư ng kính con ngươi 1,25mm E. M t cách th kính 5cm; đư ng kính con ngươi 1,5mm A. B. C. D. E. Câu h i 4: V t kính c a m t kính hi n vi có đư ng kính 5mm, tiêu c 4mm. Th kính có tiêu c 4cm. V t kính cách th kính 20cm. Quan sát viên có đi m c c vi n vô c c và đi m c c c n cách m t 25cm. N u m t quan sát viên đ t sát sau th kính, v t c n quan sát ph i n m trong kho ng nào trư c v t kính A. 0,3002cm ≤ d ≤ 0,4100cm B. 0,3099cm ≤ d ≤ 0,4012cm C. 0,4012cm ≤ d ≤ 0,4102cm D. 0,4084cm ≤ d ≤ 0,4210cm E. 0,4099cm ≤ d ≤ 0,4102cm A. B. C. D. E. Câu h i 5: V t kính c a m t máy nh là m t th u kính h i t có tiêu c 12cm. Ngư i ta dùng
  3. máy nh ch p m t con cá dài 25cm cách máy 6m đang đ sâu 1,6m dư i m t nư c. Con cá và tr c chính v t kính cùng n m trên m t đư ng th ng đ ng (Vuông góc v i m t nư c). Chi t su t c a nư c là 4/3. Xác đ nh v trí c a phim so v i v t kính đ có nh rõ c a con cá. A. 12,26cm B. 12,04cm C. 11,86cm D. 11,32cm E. 10,77cm A. B. C. D. E. Câu h i 6: V t kính c a m t máy nh là m t th u kính h i t có tiêu c 12cm. Ngư i ta dùng máy nh ch p m t con cá dài 25cm cách máy 6m đang đ sâu 1,6m dư i m t nư c. Con cá và tr c chính v t kính cùng n m trên m t đư ng th ng đ ng (Vuông góc v i m t nư c). Chi t su t c a nư c là 4/3.Tính chi u dài c a nh con cá. A. 0,63cm B. 0,60cm C. 0,58cm D. 0,55cm E. 0,52cm A. B. C. D. E. Câu h i 7: M t ngư i dùng m t máy nh có v t kính là m t th u kính h i t có tiêu c 12cm đ ch p nh m t chi c xe đang di chuy n cách xa 25m theo phương vuông góc v i tr c chính v i v n t c 36km/h. Xác đ nh th i gian m máy đ đ nhòe trên phim không quá 0,1mm.
  4. A. 0,0025s B. 0,0021s C. 0,0019s D. 0,0021s E. 0,0009s A. B. C. D. E. Câu h i 8: M t kính thiên văn đư c t o thành b ng cách ghép đ ng tr c hai th u kính h i t L1 và L2, L2 có tiêu c f2 =5cm. Tiêu c c a L1 đư c xác đ nh như sau: Trong kho ng t m t v t đ n màn cách nhau 6m, ngư i ta th y có hai v trí c a th u kính L1 cho nh rõ nét trên màn. Tính tiêu c c a th u kính L1. A. 102cm B. 100cm C. 96cm D. 92cm E. 90cm A. B. C. D. E. Câu h i 9: M t kính thiên văn đư c t o thành b ng cách ghép đ ng tr c hai th u kính h i t L1 và L2, L2 có tiêu c f2 =5cm. Tiêu c c a L1 đư c xác đ nh như sau: Trong kho ng t m t v t đ n màn cách nhau 6m, ngư i ta th y có hai v trí c a th u kính L1 cho nh rõ nét trên màn. Tính đ b i giác c a kính thiên văn. A. 20 B. 22 C. 25 D. 30
  5. E. 40 A. B. C. D. E. Câu h i 10: M t kính thiên văn đư c t o thành b ng cách ghép đ ng tr c hai th u kính h i t L1 và L2, L2 có tiêu c f2 =5cm. Tiêu c c a L1 đư c xác đ nh như sau: Trong kho ng t m t v t đ n màn cách nhau 6m, ngư i ta th y có hai v trí c a th u kính L1 cho nh rõ nét trên màn. Tính kho ng cách gi a hai th u kính L1 và L2. A. 95cm B. 97cm C. 101cm D. 105cm E. 107cm A. B. C. D. E. Xem k?t qu? Làm l?i
Đồng bộ tài khoản