intTypePromotion=1

Quy trình nghiệp vụ hệ thống nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet (iHTKK)

Chia sẻ: Ad Sadad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
114
lượt xem
13
download

Quy trình nghiệp vụ hệ thống nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet (iHTKK)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của hệ thống  Đơn giản hoá thủ tục nộp thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp: - Giảm chi phí in ấn, không phải đi nộp hồ sơ khai thuế cho CQT - Có thể ký tờ khai thuế khi đại diện đi vắng (giao quản lý chữ ký số cho người được tin cậy)  Bước đầu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận giao dịch thương mại điện tử.  Giảm thiểu tình trạng quá tải tại Cơ quan thuế mỗi khi đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình nghiệp vụ hệ thống nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet (iHTKK)

 1. Tổng cục thuế Quy trình nghiệp vụ hệ thống nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet (iHTKK) Hà nội, 08/2009
 2. Nội dung Giới thiệu mô hình nghiệp vụ tổng thể Qui trình nghiệp Qui trình nghiệp vụ đối với NNT vụ đối với CBT Đăng ký Cấp phép Quản lý Nộp HSKT nộp HSKT nộp HSKT nộp HSKT qua mạng qua mạng qua mạng qua mạng
 3. Tổng quan về hệ thống Mục tiêu của hệ thống  Đơn giản hoá thủ TEXTnộp thuế, tiết kiệm Bước gian và Bước 5 tục thời 4 chi TEXT TEXT phí cho các doanh nghiệp: - Giảm chi phí in ấn, không phải đi nộp hồ sơ khai thuế cho CQT - Có thể ký tờ khai thuế khi đại diện đi vắng (giao quản lý chữ ký số cho người được tin cậy)  Bước đầu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận giao dịch thương mại điện tử.  Giảm thiểu tình trạng quá tải tại Cơ quan thuế mỗi khi đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế.
 4. Mô hình qui trình nghiệp vụ tổng thể
 5. Qui trình nghiệp vụ đối với NNT Qui trình nghiệp vụ đối với NNT Đăng ký Nộp HSKT nộp HSKT qua mạng qua mạng
 6. NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1 Đăng ký sử dụng chữ ký số 2 Qui trình đăng ký sử dụng dịch vụ lần đầu 3 Qui trình nộp hồ sơ khai thuế qua mạng 4 Qui trình ngừng sử dụng dịch vụ
 7. Đăng ký sử dụng chữ ký số  NNT đến tổ chức cung cấp chứng thực chữ ký số công cộng có thẩm quyền thực hiện đăng ký xin cấp chứng thư số và trả các khoản chi phí để được cấp và duy trì hiệu lực của chứng thư số, đồng thời thực hiện trách nhiệm liên quan đến chứng thư số quy định tại Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 về việc quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và quy chế chứng thực, chứng thư số của tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng nơi NNT xin cấp chứng thư số  Khi có thay đổi về chứng thư số như cấp lại, thay đổi cặp khoá, tạm dừng hiệu lực... NNT phải thông báo lại cho cơ quan thuế biết chậm nhất trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi phát sinh thay đổi đó
 8. Qui trình đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng lần đầu
 9. Điều kiện sử dụng dịch vụ  Các tổ chức doanh nghiệp đã được cấp MST và đang hoạt động  Đang thực hiện lập HSKT bằng phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai từ phiên bản 2.1.0 trở lên do Tổng cục thuế cung cấp miễn phí  Đã được cấp Chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động  Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet đồng thời có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với CQT  Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế
 10. Hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ iHTKK  NNT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp làm thủ tục xin đăng ký cấp phép sử dụng dịch vụ  NNT thực hiện kê khai thông tin đăng ký theo mẫu số 01/ĐK-iHTKK gồm có : • MST đã cấp • Tên NNT • Thời điểm bắt đầu thực hiện nộp HSKT qua mạng • Địa chỉ thư điện tử của NNT • Bản sao có công chứng “chứng thư số” do tổ chức chứng thực số công cộng có thẩm quyền cấp phép.  NNT nhận phiếu hẹn trả thông báo kết quả sau 5 ngày làm việc kể từ ngày đăng cấpphép sử dụng dịch vụ
 11. Nhận thông báo cấp phép sử dụng dịch vụ iHTKK  Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày NNT đến CQT xin cấp phép sử dụng dịch vụ. CQT quản lý trực tiếp sẽ kiểm tra,xét duyệt hồ sơ hợp lệ hoặc không hợp lệ của NNT.  CQT sẽ cấp thông báo cấp phép sử dụng dịch vụ hoặc không cấp phép sử dụng dịch vụ cho NNT theo mẫu số 02B/TB –iHTKK  Thông báo được gửi tới cho NNT qua bưu điện hoặc trực tiếp tại CQT
 12. Đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ - Trong trường hợp NNT nhận được thông báo cấp phép sử dụng dịch vụ. Đồng thời hệ thống Đăng nhập hệ thống iHTKK cũng tự động gửi “Thông báo cấp tài iHTKK khoản sử dụng dịch vụ” tới địa chỉ thư điện tử của NNT đã đăng ký trong hồ sơ xin cấp phép tại CQT. - NNT thực hiện đăng ký tờ khai thuế nộp qua mạng tại chức năng “Đăng ký tờ khai” trong hệ thống Đăng ký loại tờ khai thuế iHTKK. nộp qua mạng - NNT phải thực hiện nộp các tờ khai thuế đã đăng ký qua mạng cho đến khi ngừng sử dụng dịch vụ.
 13. Cơ quan thuế gửi thông báo cấp phép tài khoản sử dụng dịch vụ iHTKK  NNT thực hiện truy cập theo đường dẫn để kích hoạt tài khoản bắt đầu sử dụng dịch iHTKK
 14. Cơ quan thuế gửi thông báo xác nhận danh sách tờ khai thuế nộp qua mạng (tự động) Danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng
 15. Khi thay đổi thông tin về sử dụng dịch vụ iHTKK - Người nộp thuế trong quá trình thực hiện hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, nếu có thay đổi thông tin về loại tờ khai thuế nộp qua mạng (bổ sung, Thay đổi thông tin NNT chấm dứt nghĩa vụ kê khai thuế) và địa chỉ thư điện tử phải thực hiện truy cập tài khoản iHTKK, đăng nhập tên và mật khẩu để thực hiện khai báo các thông tin thay đổi bổ sung Đăng ký sử dụng lại dịch vụ -Trong trường hợp NNT muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, NNT phải đến CQT quản lý trực tiếp đăng ký sử dụng lại dịch vụ.
 16. Qui trình nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Bước 1 Bước 2 TEXT Bước 3 TEXT Bước 4 TEXT Bước 5
 17. Mô tả các bước trong qui trình NNT thực hiện kết xuất file tệp tờ khai nộp qua mạng từ Chuẩn bị file tệp tờ khai ứng dụng HTKK 2.1.0 do Tổng cục thuế cung cấp miễn phí thuế nộp qua mạng NNT truy cập vào hệ thống iHTKK, tải tờ khai thuế đã kết Tải tệp tờ khai thuế đã xuất từ HTKK 2.1.0 (bao gồm các tờ khai thuế và các bảng kết xuất gửi qua mạng kê gửi kèm tờ khai thuế) tại chức năng load file “Nộp tờ khai” NNT thực hiện ký điện tử lên tệp tờ khai vừa tải. Hệ thống Ký điện tử lên tự động xác minh chữ ký điện tử có hợp lệ với MST của tệp tờ khai thuế NNT Tệp tờ khai thuế/bảng kê đã được ký điện tử NNT kiểm tra lại thông tin các tờ khai thuế nộp qua mạng. Gửi tệp HSKT Thực hiện gửi tệp HSKT qua mạng. Hệ thống trích xuất dữ đến CQT liệu kê khai (chuỗi mã vạch của các tệp tờ khai) trong tệp HSKT gửi vào hệ thống truyền tin MQ tại Tổng cục thuế
 18. Cơ quan thuế thông báo xác nhận đã nhận hồ sơ khai thuế (tự động) Danh sách tệp tờ khai gửi qua mạng
 19. Tra cứu, thay đổi bổ sung, xử lý rủi ro hồ sơ khai thuế NNT thực hiện tra cứu, xem, in và tải về tệp HSKT gửi qua mạng tại chức năng “Tra cứu tờ khai” hoặc kiểm tra“Thông báo xác nhận đã nộp HSKT” tại dịa chỉ thư điện tử. Tra cứu tệp HSKT đã gửi NNT sau khi nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, có thay đổi bổ sung phải lập hồ sơ khai thuế thay đổi bổ sung theo quy định bằng phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế 2.1.0và gửi qua mạng Internet theo qui trình như trên Khai thay đổi, bổ sung HSKT qua mạng Internet - NNT gặp sự cố trong việc thực hiện nộp HSKT qua mạng Internet liên hệ ngay với CQT quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời . Xử lý rủi ro trong quá trình - Trường hợp NNT không thể nộp HSKT qua mạng đúng nộp HSKT hạn vì lý do bất khả kháng như hệ thống mạngcó sự cố, sau khi đã liên hệ với cơ quan thuế nhưng không được xử lý kịp thời, NNT in hồ sơ khai thuế ra giấy và đến nộp cho CQT trực tiếp quản lý - Trường hợp NNT đã nộp HSKT mạng nhưng chưa nhận được Thông báo xác nhận nộp HSKT qua mạng Internet thông qua địa chỉ thư điện tử của NNT hoặc thông báo xác nhận nộp HSKT qua mạng Internet có nội dung không đúng, thiếu chính xác. NNT liên hệ ngay với CQTđể được hướng dẫn
 20. Qui trình ngừng sử dụng dịch vụ Bước 1 Bước 3 TEXT Bước 4 TEXT Bước 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2