intTypePromotion=3

Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 19 - Cấu hình OSPF giữa Windows Server 2003 và router

Chia sẻ: Đinh Gấu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
58
lượt xem
5
download

Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 19 - Cấu hình OSPF giữa Windows Server 2003 và router

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 19 - Cấu hình OSPF giữa Windows Server 2003 và Router giới thiệu đến các bạn về cấu hình OSPF giữa một máy Server sử dụng Windows 2003 và router. Hy vọng, đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 19 - Cấu hình OSPF giữa Windows Server 2003 và router

  1. Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com BÀI 19: CẤU HÌNH OSPF GIỮA WINDOWS SERVER 2003 VÀ ROUTER 1. Giới thiệu : Trong bài lab này chúng ta sẽ khảo sát cấu hình OSPF giữa một máy Server sử dụng Windows 2003 và router 2. Mô tả bài lab và đồ hình : Đồ hình bài lab như hình vẽ, chúng ta sẽ cấu hình loopback 0 cho các router. Địa chỉ IP của các interface được ghi trên hình. Lưu ý, khi cấu hình IP cho server, chúng ta không cấu hình default gateway. 3. Cấu hình cho các router : Chúng ta cấu hình cho cho các router như sau : Athena1#sh run Building configuration... Current configuration : 592 bytes version 12.1 hostname Athena1 interface Loopback0 ip address 10.0.0.1 255.255.0.0 interface Serial0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 router ospf 1 log-adjacency-changes Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 110
  2. Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 end Athena2#sh run Building configuration... Current configuration : 712 bytes version 12.1 hostname Athena2 interface Loopback0 ip address 11.1.0.1 255.0.0.0 interface Ethernet0 ip address 15.1.0.1 255.0.0.0 interface Serial0 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 no fair-queue clockrate 64000 interface Serial1 ip address 170.1.0.1 255.255.0.0 router ospf 1 log-adjacency-changes network 11.1.0.0 0.255.255.255 area 0 network 15.0.0.0 0.255.255.255 area 0 network 170.1.0.0 0.0.255.255 area 0 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 end Athena3#sh run Building configuration... Current configuration : 608 bytes version 12.1 hostname Athena3 interface Loopback0 ip address 12.1.0.1 255.255.255.252 interface Serial0 ip address 170.1.0.2 255.255.0.0 clockrate 64000 router ospf 1 log-adjacency-changes network 12.1.0.0 0.0.0.3 area 0 network 170.1.0.0 0.0.255.255 area 0 end 4. Cấu hình cho server : Chúng ta vào Start → Program → Administrative Tools → Routing And Remote Access. Sau đó chọn PC chúng ta muốn cấu hình rồi nhấp chuột phải chọn Configure and Enable Routing and Remote Access. Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 111
  3. Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com Rồi nhấn Next → chọn Custom Configuration → Next → chọn Lan routing → Next → Finish → Yes. Click vào IP routing, bên ô cửa sổ bên phải chúng ta nhấp chuột phải vào General rồi chọn New Routing Protocol … Chọn Open Shortest Path Frist (OSPF) → OK Nhấp chuột phải vào OSPF (trong IP routing) chọn New Interface. Trong ô cửa sổ hiện ra chọn Local Area Connection → OK Trong cửa sổ hiện ra, đánh dấu chọn Enable OSPF for this address, trong phần Network Type, ta chọn mục Broadcast. Sau đó nhấn OK. Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 112
  4. Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com Chúng ta có thể set cost cho route này bằng cách nhập giá trị vàp ô Cost, và độ ưu tiên cho router bằng cách nhập giá trị vào ô Router priority. Router nào có độ ưu tiên cao nhất sẽ là designated router. Nhấp chuột phải vào OSPF chọn Properties. Trong cửa sổ hiện ra chọn Enable antonomous system boundary router. Click vào tab Areas, chọn 0.0.0.0 → nhấn Edit Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 113
  5. Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com Trong cửa sổ vừa hiện ra, bỏ Enable plaintext password → OK Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 114
  6. Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com Chúng ta nhấn chuột phải vào OSPF chọn Show Link-state Database. Trong cửa sổ hiện ra chúng ta sẽ thất được các mạng của router Athena1, Athena2, Athena3. Bây giờ chúng ta sẽ ping tới các mạng của ba router để kiểm tra. Chúng ta ping thành công mạng 10.0.0.0 của Athena1, các bạn tiếp tục ping tới các mạng khác để kiểm tra và chắc chắn sẽ thành công. Như vậy toàn mạng đã liên lạc được với nhau. Việc chạy OSPF giữa Winserver 2003 và router đã thành công. Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 115

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản