intTypePromotion=3

Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 7 - Nạp IOS image cho 2 Router chạy từ Flash

Chia sẻ: Đinh Gấu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
24
lượt xem
5
download

Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 7 - Nạp IOS image cho 2 Router chạy từ Flash

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 7 - Nạp IOS image cho 2 Router chạy từ Flash giúp các bạn thực hiện việc nạp IOS image từ Flash của Router này sang Router kia. Hai Router được nối với nhau bằng cap serial. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 7 - Nạp IOS image cho 2 Router chạy từ Flash

  1. Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com BÀI 7: NẠP IOS IMAGE CHO 2 ROUTER CH ẠY TỪ FLASH 1. Mô tả bài lab và đồ hình : Bài thực hành này gíup bạn thực hiện việc nạp IOS image từ Flash của Router này sang Router kia. Hai router được nối với nhau bằng cáp serial. Địa chỉ các interface được ghi trên hình. 2. Các bước thực hiện : Bạn cấu hình cho 2 Router như sau: Athena1#sh run Building configuration... Current configuration : 440 bytes ! version 12.1 no service single-slot-reload-enable service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Athena1 ! ip subnet-zero ! interface Ethernet0 no ip address shutdown ! interface Serial0 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 clockrate 64000 ! interface Serial1 no ip address shutdown ! ip classless Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 40
  2. Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com ip http server ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 ! end Athena2#sh run Building configuration... Current configuration : 448 bytes ! version 12.1 no service single-slot-reload-enable service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Athena2 ! ip subnet-zero ! interface Ethernet0 no ip address shutdown ! interface Serial0 ip address 10.0.0.2 255.0.0.0 no fair-queue ! interface Serial1 no ip address shutdown ! ip classless ip http server ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 ! end Chúng ta kiểm tra flash của hai router : Athena1#sh flash System flash directory: File Length Name/status 1 8038440 /c2500-i-l.121-25.bin //T ên File IOS Image// Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 41
  3. Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com [8038504 bytes used, 350104 available, 8388608 total] 8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY) //8MB flash// Athena2#sh flash System flash directory: File Length Name/status 1 8039140 c2500-i-l.121-26.bin [8039204 bytes used, 8738012 available, 16777216 total] 16384K bytes of processor board System flash (Read ONLY) Để thực hiện việc copy IOS image từ Router Athena1 sang Router Athena2, bạn phải mở chế độ TFTP server cho Router Athena1. Athena1(config)#tftp-server flash: Athena1(config)#tftp-server flash:c2500-i-l.121-26.bin Athena1(config)#^Z Bạn thực hiện việc Copy IOS từ Router Athena2 Athena2#copy tftp flash: **** NOTICE **** Flash load helper v1.0 This process will accept the copy options and then terminate the current system image to use the ROM based image for the copy. Routing functionality will not be available during that time. If you are logged in via telnet, this connection will terminate. Users with console access can see the results of the copy operation. ---- ******** ---- Proceed? [confirm] Address or name of remote host []? 10.0.0.1 ← Địa chỉ Router Athena1(Serial0) Source filename []? c2500-i-l.121-26.bin ← Tên file IOS image Destination filename [c2500-i-l.121-26.bin]?← Tên File đích trong Router Athena2 Accessing tftp://10.0.0.1/c2500-i-l.121-26.bin... Erase flash: before copying? [confirm] ← Xác nhận việc copy 00:02:57: %SYS-5-RELOAD: Reload requested %SYS-4-CONFIG_NEWER: Configurations from version 12.1 may not be correctly understood. %FLH: c2500-i-l.121-26.bin from 10.0.0.1 to flash ... System flash directory: File Length Name/status 1 8038440 /c2500-i-l.121-25.bin [8038504 bytes used, 350104 available, 8388608 total] Accessing file 'c2500-i-l.121-26.bin' on 10.0.0.1... Loading c2500-i-l.121-26.bin from 10.0.0.1 (via Serial0): ! [OK] Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...erased← Quá trình xoá Flash Loading c2500-i-l.121-26.bin from 10.0.0.1 (via Serial0):← Quá trình nạp IOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 42
  4. Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com [OK - 8039140/8388608 bytes] Verifying checksum... OK (0x9693) Flash copy took 0:22:28 [hh:mm:ss] %FLH: Re-booting system after download F3: 7915484+123624+619980 at 0x3000060 Restricted Rights Legend Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706 Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(26), RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc. Compiled Sat 16-Oct-04 02:44 by cmong Image text-base: 0x03042000, data-base: 0x00001000 cisco 2500 (68030) processor (revision N) with 6144K/2048K bytes of memory. Processor board ID 17553463, with hardware revision 00000000 Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 2 Serial network interface(s) 32K bytes of non-volatile configuration memory. 8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY) Press RETURN to get started! ← Router sẽ reset lại sau khi nạp IOS mới 00:00:05: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to up 00:00:05: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up 00:00:06: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1, changed state to down 00:00:07: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to up 00:00:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to down 00:00:16: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0, changed state to administratively down 00:00:16: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console 00:00:20: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial1, changed state to administratively down 00:00:20: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to up Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 43
  5. Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com 00:00:22: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to down 00:01:00: %SYS-5-RESTART: System restarted -- Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(26), RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc. Compiled Sat 16-Oct-04 02:44 by cmong Athena2> Bạn có thể kiểm tra Flash lại bằng lệnh show flash Athena2>sh flash System flash directory: File Length Name/status 1 8039140 /c2500-i-l.121-26.bin [8039204 bytes used, 349404 available, 8388608 total] 8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY) Lưu ý: Vì ở đây bạn sử dụng 2 Router có bộ nhớ Flash bằng nhau nên bắt buột bạn phải thực hiện việc xóa Flash cũ trong quá trình thực hiện copy Flash mới, nhưng trong trường hợp bạn sử dụng các loại Router có bộ nhớ Flash lớn, còn đủ bộ nhớ để lưu thêm IOS image (bạn dùng lệnh Show Flash hay Show version để kiểm tra) thì bạn không cần phải xóa Flash, điều này có nghĩa là bạn có thể lưu 2, 3 hay nhiều IOS trên Flash tùy thuộc vào khả năng lưu trữ của Flash.Lúc này bạn phải khai báo cho Router biết phải dùng IOS Image nào để khởi động, bạn dùng lệnh Boot System flash trong mode config để thực hiện quá trình khai báo này . Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 44

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản