intTypePromotion=1

Tài liệu tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học: Phần 1

Chia sẻ: Nhân Chi Sơ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
119
lượt xem
23
download

Tài liệu tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học: Phần 1 gồm có các nội dung sau: Những vấn đề đổi mới giáo dục hướng nghiệp ở cấp trung học theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); một số cơ sở lí thuyết của giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học; tổ chức phát triển chương trình, nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học trong giai đoạn tới. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học: Phần 1

Nhóm biên soạn: Vũ Đình Chuẩn, Lê Trần Tuấn, Trần Thị Thu<br /> Nguyễn Thị Châu, Hồ Phụng Hoàng Phoenix<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> 01<br /> <br /> TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> 03<br /> <br /> GIỚI THIỆU TÀI LIỆU<br /> <br /> 07<br /> <br /> PHẦN 1 - ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG<br /> TRUNG HỌC TRONG BỐI CẢNH MỚI<br /> 09<br /> I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở<br /> TRƯỜNG TRUNG HỌC<br /> 11<br /> II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC GIÁO DỤC<br /> HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TRUNG<br /> 14<br /> HỌC PHỔ THÔNG<br /> PHẦN 2 - MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC HƯỚNG<br /> NGHIỆP<br /> 23<br /> 25<br /> <br /> II. CÁC LÍ THUYẾT VỀ HƯỚNG NGHIỆP<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1. Mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp<br /> <br /> 27<br /> <br /> 2. Vòng nghề nghiệp<br /> <br /> 30<br /> <br /> 3. Quy trình hướng nghiệp<br /> <br /> 31<br /> <br /> 4. Lí thuyết cây nghề nghiệp<br /> <br /> 34<br /> <br /> 5. Lí thuyết mật mã Holland<br /> <br /> 36<br /> <br /> 6. Lí thuyết hệ thống<br /> <br /> 41<br /> <br /> PHẦN 3<br /> <br /> I. NĂNG LỰC HƯỚNG NGHIỆP CỦA HỌC SINH<br /> <br /> 1<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2