intTypePromotion=1

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình (đối với công trình, dự án ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
7
download

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình (đối với công trình, dự án ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình (đối với công trình, dự án ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình)

  1. Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình (đối với công trình, dự án ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:
  2. Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tiếp nhận hồ sơ tại Phòng 1 cửa 1 dấu - Phòng QH-KH tổng hợp - Số 35, đường Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn. Công chức phòng QH-KH tổng hợp tiếp nhận và xem xét hồ sơ: 1. Bước 1: - Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh lại.
  3. Tên bước Mô tả bước 2. Bước 2: Thẩm định và trình kết quả đến lãnh đạo Sở. 3. Bước 3: Tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở. 4. Bước 4: Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - TTờ trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu của Chủ đầu tư 2. - Quyết định phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng công trình 3. - Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư cho công trình, dự án. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ).
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Thông tư 02/2009/TT-BKH n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản