intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ thuật photoshop - Xoá ảnh nền tự động

Chia sẻ: đình Giáp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

231
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo - Thủ thuật photoshop - Xoá ảnh nền tự động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật photoshop - Xoá ảnh nền tự động

  1. Hư ng d n s d ng Photoshop CS5 - Ph n 25: Xóa b nh n n t ng v i Photoshop Action Chia C p nh t lúc 10h41' ngày 23/04/2011 B n in • s Qu n Tr M ng - Trên th c t , có r t nhi u cách xóa b 1 i tư ng ho c nh n n b t kỳ trong Photoshop, và cách chúng tôi s p gi i thi u sau ây ư c cho là ơn gi n và d dàng nh t. C th ây, chúng ta s cùng nhau tìm hi u cách áp d ng quá trình này v i s h tr c a Photoshop Action. Trư c tiên, các b n hãy truy c p vào ây, và download b n Photoshop Action ph n Transparent Channels. Sau ó, chúng ta s ti n hành cài t và tích h p vào Photoshop (tham kh o thêm t i ây): S d ng Transparent Channels: Cơ ch ho t ng c a Transparent Channels b ng vi c “ ào b i” các vùng màu xung quanh các Channel chính, ng th i t p trung chính vào quá trình l c thông tin chính c a i tư ng.
  2. Có th Action này không áp ng ư c 100% nhu c u c a ngư i s d ng, nhưng v i h u h t m i trư ng h p v n mang l i hi u qu t i a và m c ch p nh n ư c. lo i b nh ng hình n n v i tông màu sáng nh , các b n ch n ph n Image > Mode > CMYK Color. T i ây có 2 action chính, và ch ho t ng v i nh ng ch màu nh t nh: C th , CMYK > Trans Layer s lo i b nh ng vùng màu nh kh i b c nh, áp d ng ư c v i nhi u Layer. Do v y, các b n ch c n nh n nút Play selection: Ví d như sau:
  3. Và k t qu c a chúng ta:
  4. Ti p t c: Ho c:
  5. t ưc Còn i v i nh ng hình nh khá ph c t p thì có th chúng ta s ph i th c hi n vài l n m i k t qu như ý:
  6. Lo i b nh n n m màu b ng Transparent Channel:
  7. Th c ra trong b set trên có 2 action chúng ta có th áp d ng. Action th nh t s d ng v i trư ng h p nh n n có màu tr ng sáng nh , còn action th 2 dùng v i nh n n có màu m (như hình ví RGB Color, n u b c nh c a d trên). Lưu ý r ng tính năng action này ch ho t ng v i ch b n không áp ng ư c yêu c u trên, hãy ch n ph n Image > Mode > RGB Color thi t l p. Hãy ch c ch n r ng b n ang ch n ph n RGB > Trans Layer trong b set Action:
  8. T t c nh ng gì b n c n làm bây gi là nh n nút Play selection: Và ch i Photoshop th c hi n n t ph n còn l i c a công vi c:
  9. K t qu c a chúng ta: Chúc các b n thành công!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2