intTypePromotion=1

Thực hành Hệ điều hành Mạng – Linux - Bài 6

Chia sẻ: Lý Minh Phương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
181
lượt xem
62
download

Thực hành Hệ điều hành Mạng – Linux - Bài 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hành Hệ điều hành Mạng – Linux Các dịch vụ Background Bài 6 ác Đoàn Minh Phương .Nội dung • • • • SSH Server DNS Server DHCP Server LDAP Server .Secure Shell • • • Tên gói:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành Hệ điều hành Mạng – Linux - Bài 6

  1. Thực hành Hệ điều hành Mạng – Linux Bài 6 Các dịch vụ Background ác Đoàn Minh Phương
  2. Nội dung • SSH Server • DNS Server • DHCP Server • LDAP Server
  3. Secure Shell • Tên gói: openssh-… • /etc/openssh/sshd_config • ~/.ssh/ – authorized_keys, id_dsa, id_dsa.pub, know_hosts • Mã hóa thông tin trao đổi giữa 2 host • Cho phép điều khiển, truyền – nhận file
  4. Domain Name Server • Tên gói: bind-… • /etc/named.conf – Định nghĩa các zone • /var/named/ – Cấu hình các zone • chroot
  5. Dynamic Host Configuration Protocol • Tên gói: dhcpd-… • /etc/dhcpd.conf – /usr/share/doc/dhcpd-…/dhcpd.conf.example • Cung cấp IP • Cung cấp Gateway • Cung cấp DNS Server • Cung cấp DNS postfix • Xác định theo MAC
  6. Lightweight Directory Access  Protocol • Tên gói: openldap-… • /etc/openldap/slapd.conf • Hỗ trợ nhiều dạng dữ liệu thông qua các schema • Cung cấp xác thực theo 3 mức – anonymous, user, root • Cung cấp khả năng phân quyền – read, write, auth • Dễ dàng tích hợp vào hệ thống • Dễ quản trị thông qua lệnh hoặc webbase
  7. Thực hành • Đọc kỹ yêu cầu của các bài thực hành. • Thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2