intTypePromotion=1

Thực trạng dạy, học các môn Lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017-2018 và một số yếu tố liên quan

Chia sẻ: Danh Nguyen Tuong Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
1
download

Thực trạng dạy, học các môn Lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017-2018 và một số yếu tố liên quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lí luận chính trị, nghiên cứu đi sâu phân tích thực trạng dạy, học các môn lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017-2018 và một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu, là cơ sở đề xuất việc đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn Lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng dạy, học các môn Lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017-2018 và một số yếu tố liên quan

VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 431 (Kì 1 - 6/2018), tr 61-64; bìa 3<br /> <br /> THỰC TRẠNG DẠY, HỌC CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ<br /> CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2017-2018<br /> VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN<br /> Trương Thị Thanh Quý - Trường Đại học Y Hà Nội<br /> Ngày nhận bài: 06/04/2018; ngày sửa chữa: 09/04/2018; ngày duyệt đăng: 26/04/2018.<br /> Abstract: The article presents the situation of teaching political theories at Hanoi Medical<br /> University in the academic year 2017-2018 and points out some related factors affecting the quality<br /> of teaching these modules at the university. The analysis of this article is the basis for proposing<br /> solutions to encourage the interest of students in studying the political theories and also improve<br /> effectiveness of teaching these modules at the university in current period.<br /> Keywords: Interest, political theory, students, Hanoi Medical University.<br /> 1. Mở đầu<br /> Học tập các môn Lí luận chính trị là một nội dung quan<br /> trọng trong chương trình đào tạo ở trường đại học, cao<br /> đẳng [1] trong cả nước nói chung, Trường Đại học Y Hà<br /> Nội nói riêng. Song thực tế, hầu như sinh viên (SV) đều<br /> không hứng thú và rất ngại học các môn Lí luận chính trị.<br /> Việc áp dụng phương pháp truyền thống ở các trường<br /> trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị vẫn còn cao [2].<br /> Một số giảng viên ở các trường được khảo sát trong đề tài<br /> bước đầu đã có vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực<br /> nhưng chưa nhiều và kết quả thu được còn thấp: 25,7%<br /> SV hứng thú với môn học; 20,7% SV học đối phó; 8,3%<br /> SV chán nản; 45,3% SV trả lời phân vân khi được hỏi [3].<br /> Mặc dù ở Trường Đại học Y Hà Nội, thời lượng từng phân<br /> môn thuộc các môn Lí luận chính trị cũng được áp dụng<br /> theo quy chế của Bộ GD-ĐT (cho các trường không<br /> chuyên), cụ thể: Môn Những nguyên lí cơ bản của Chủ<br /> nghĩa Mác - Lênin gồm hai học phần (tổng 75 tiết); môn<br /> Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam<br /> (45 tiết); môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (30 tiết). Nhưng mục<br /> tiêu của Trường Đại học Y Hà Nội là đào tạo những người<br /> thầy thuốc không những giỏi về y nghiệp mà còn sáng về<br /> y đức, nên việc nâng cao chất lượng dạy, học các môn Lí<br /> luận chính trị là cần thiết. Cho đến nay, chưa có một đề tài<br /> nào nghiên cứu về thực trạng dạy và học các môn này ở<br /> Trường Đại học Y Hà Nội để chỉ ra được những yếu tố<br /> liên quan đến chất lượng học tập. Hoạt động giảng dạy của<br /> giảng viên là yếu tố quan trọng tạo hứng thú trong việc học<br /> tập các môn Lí luận chính trị [4] và góp phần hình thành<br /> cũng như xây dựng nhân cách cho SV, nhất là đối với SV<br /> ngành Y - người thầy thuốc trong tương lai. Đây là vấn đề<br /> cần thiết, cấp bách, mang tính thực tiễn [5]. Vì vậy, chúng<br /> tôi tiến hành nghiên cứu “Thực trạng dạy, học các môn Lí<br /> luận chính trị tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 20172018 và một số yếu tố liên quan”.<br /> <br /> 61<br /> <br /> 2. Nội dung, kết quả nghiên cứu<br /> 2.1. Đối tượng và phương pháp<br /> 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu<br /> SV năm thứ 4 của Trường Đại học Y Hà Nội đã hoàn<br /> thành các học phần lí luận chính trị và đang ôn tập để thi<br /> tốt nghiệp các môn Lí luận chính trị năm học 2017-2018.<br /> 2.1.2. Phương pháp nghiên cứu:<br /> - Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang.<br /> - Cỡ mẫu nghiên cứu và phương pháp chọn mẫu:<br /> Dựa trên kết quả nghiên cứu của Trần Văn Hiếu [3],<br /> tỉ lệ SV hứng thú với môn học các môn Lí luận chính trị<br /> là 25,7%, như vậy, với p= 0,257, tính cỡ mẫu theo công<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2