intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết trình: Dự báo

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

111
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Dự báo trình bày về khái niệm dự báo, các loại dự báo, các bước dự báo, các phương pháp dự báo, cách tiếp cận dự báo: phương pháp định tính và phương pháp định lượng; các loại dự báo theo tầm xa dự báo, dự báo ngắn hạn hay là dài hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Dự báo

 1. CHƯƠNG 05 DỰ BÁO GVHD: TS Phạm Văn Lâm Lớp :MBA04 Nhóm: 05 1.Nguyễn Thị Hạnh 2.Nguyễn Thị Khánh Điệp 3.Đinh Thị Thùy Luy 4.Nguyễn Đức Thịnh 1
 2. TỔNG QUAN Dự báo là gì Vì sao phải dự báo Các loại dự báo Các bước dự báo Các phương pháp dự báo Cách tiếp cận dự báo Phương pháp định tính Phương pháp định lượng 7/24/2014 2
 3. Dự báo là gì? • Quá trình tiên đoán một Doanh thu sự kiện trong tương lai sẽ là 200 triệu $! • Cơ sở nền tảng của mọi quyết định trong kinh doanh – Sản xuất – Tồn kho – Nhân sự – Phương tiện 7/24/2014 3
 4. Vì sao phải dự báo • Các nhà quản trị doanh nghiệp chủ động trong việc đề ra các kế hoạch và các quyết định cần thiết phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh, đầu tư, quảng bá, quy mô sản xuất, kênh phân phối sản phẩm, nguồn cung cấp tài chính… • Trong các doanh nghiệp nếu công tác dự báo được thực hiện một cách nghiêm túc còn tạo điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. 7/24/2014 4
 5. Các loại dự báo theo tầm xa dự báo • Dự báo ngắn hạn – Đến 1 năm; thường là ít hơn 3 tháng – Điều độ công việc, phân công việc cho công nhân • Dự báo trung hạn – 3 tháng đến 3 năm – Đặt kế hoạch bán hàng & sản xuất, dự thảo ngân sách • Dự báo dài hạn – Trên 3 năm – Đặt kế hoạch sản phẩm mới, vị trí doanh nghiệp 7/24/2014 5
 6. Dự báo ngắn hạn hay là dài hạn • Các dự báo trung/dài hạn giải quyết nhiều vấn đề bao quát hơn và yểm trợ các quyết định quản lý về hoạch định và sản phẩm, máy móc, thiết bị và quy trình. • Dự báo ngắn hạn thường sử dụng nhiều phương pháp luận khác nhau hơn là dự báo dài hạn. • Các dự báo ngắn hạn có khuynh hướng chính xác hơn các dự báo dài hạn. 7/24/2014 6
 7. Các loại dự báo • Các dự báo kinh tế – Address chu kỳ kinh doanh, ví dụ, tỷ lệ lạm phát, lượng cung tiền, v.v… • Các dự báo công nghệ – Tiên đoán tốc độ tiến bộ công nghệ – Tiên đoán sự chấp nhận sản phẩm mới • Các dự báo nhu cầu – Tiên đoán doanh số của sản phẩm hiện có 7/24/2014 7
 8. Bảy bước trong dự báo • 1.Xác định mục đích của dự báo • 2.Chọn những loại sản phẩm cần dự báo • 3.Xác định tầm xa dự báo • 4.Chọn mô hình dự báo • 5.Thu thập dữ liệu • 6.Thực hiện dự báo • 7.Phê chuẩn và thực hiện kết quả 7/24/2014 8
 9. Những thực tế của dự báo • 1.Dự báo hiếm khi chính xác • 2.Hầu hết các phương pháp dự báo giả định có sự ổn định cơ bản nào đó trong hệ thống • 3.Cả dự báo họ sản phẩm lẫn dự báo ( aggregated product) thì chính xác hơn các dự báo từng sản phẩm cụ thể 7/24/2014 9
 10. Các cách tiếp cận dự báo Phương pháp định tính Phương pháp định lượng • Được sử dụng khi tình • Được sử dụng khi tình huống không rõ ràng & huống ‘ổn định’ & có có ít dữ liệu dữ liệu quá khứ – Sản phẩm mới – Sản phẩm hiện có – Công nghệ mới – Công nghệ hiện hành • Cần đến trực giác, kinh • Cần đến các kỹ thuật nghiệm toán học – ví dụ, dự báo doanh số – ví dụ, dự báo doanh số trên Internet ti vi màu 7/24/2014 10
 11. Tổng quan các phương pháp định tính • Ýù kiến của bộ phận giám khảo thuộc ban điều hành – Các nhà quản lý Nhóm chuyên gia, đượchỏi lặp điều hành cao cấp cùng nhau hội ý, đôi khi suy rộng (augment) nhờ các mô hình thống kê • Phương pháp Delphi • đi lặp lại • Lấy ý kiến hỗn hợp của lực lượng bán hàng – Các số lượng hàng bán ước đoán của từng người bán hàng được thẩm định để đoan chắc là nó hiện thực, rồi được kết hợp lại • Nghiên cứu thị trường người tiêu dùng – Hỏi khách hàng 7/24/2014 11
 12. Lấy ý kiến của bộ phận giám khảo thuộc ban điều hành • Gồm có một nhóm nhỏ các nhà quản trị cao cấp tham gia – Ước đoán theo nhóm nhu cầu bằng cách làm việc cùng nhau • Kết hợp kinh nghiệm quản lý với các mô hình thống kê • Khá nhanh • Sự bất lợi ‘Tư duy theo nhóm’ 7/24/2014 12 © 1995 Corel Corp.
 13. Lấy ý kiến hỗn hợp của lực lượng bán hàng • Mỗi một người bán hàng dự Doanh số kiến số lượng hàng bán ra của mình • Được kết hợp ở cấp quận/ huyện & cấp quốc gia • Các đại diện bán hàng biết ước muốn của khách hàng • Có khuynh hướng lạc quan © 1995 Corel Corp. quá mức 7/24/2014 13
 14. Phương pháp Delphi • Nhóm quá trình lặp đi lặp lại Người ra quyết định • 3 loại người (Doanh số?) – Những người ra quyết định Điều phối viên (Doanh số sẽ là 50!) (điều tra – Những nhân viên, điều Doanh số phối viên sẽ là bao – Những chuyên gia nhiêu?) • Giảm ‘tư duy theo nhóm (group-think)’ Những chuyên gia (Doanh số sẽ là 45, 50, 55) 7/24/2014 14
 15. Nghiên cứu thị trường người tiêu dùng Trưa nay lớp MBA04 • Hỏi khách hàng về ăn trưa ở Restaurant các kế hoạch mua nao? sắm • Những gì người tiêu dùng nói, và những gì họ thực sự làm thường khác nhau • Đôi khi khó trả lời © 1995 Corel Corp. 7/24/2014 15
 16. Tổng quan về các phương pháp định lượng • Phương pháp thô • Bình quân di động • San bằng mũ Các mô hình chuỗi thời gian • Hoạch định theo xu hướng • Hồi quy tuyến tính Các mô hình kết hợp 7/24/2014 16
 17. Các phương pháp dự báo định lượng Dự báo định lượng Các mô hình Các mô hình chuỗi thời gian kết hợp Bình quân Hoạch định Hồi quy San bằng mũ tuyến tính di động theo xu hướng 7/24/2014 17
 18. Chuỗi thời gian là gì? • Tập dữ liệu số cách quãng đều – Có được bằng cách quan sát biến đáp ứng tại những thời đoạn cách quãng đều • Dự báo chỉ dựa vào các giá trị quá khứ – Giả định các nhân tố ảnh hưởng đến quá khứ và hiện tại sẽ còn ảnh hưởng trong tương lai • Ví dụ Năm: 1998 1999 2000 2001 2002 Doanh số: 78,7 63,5 89,7 93,2 92,1 7/24/2014 18
 19. Các thành phần của chuỗi thời gian Xu hướng Chu kỳ Mùa vụ Ngẫu nhiên 7/24/2014 19
 20. Phương pháp bình quân di động • MA là một chuỗi các số trung bình số học • Được sử dụng nếu ít có hoặc không có xu hướng • Được sử dụng để san bằng – Tạo ra ấn tượng chung về dữ liệu over time • Phương trình MA  Các nhu cầu ở n giai đoạn trước đó n 7/24/2014 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2