intTypePromotion=1

Tiểu luận: Quyền chọn chứng khoán

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
77
lượt xem
9
download

Tiểu luận: Quyền chọn chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của đề tài Quyền chọn chứng khoán trình bày về tổng quan các lý thuyết về quyền chọn, mối tương quan giữa các quyền chọn, định giá quyền chọn. Quyền chọn là một hợp đồng cho phép người mua nó có quyền, nhưng không bắt buộc, được mua hoặc được bán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Quyền chọn chứng khoán

 1. Chương 23 QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN GVHD : TS. Nguyễn Thị Liên Hoa LỚP : Đêm 4 NHÓM: 06 CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 2. DANH SÁCH NHÓM 1. Nguyễn Thị Châu Loan 2. Đoàn Thị Ngà 3. Lý Lệ Ngọc 4. Võ Hoàng Oanh 5.Lê Phượng Vân CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn CHƯƠNG 23: Quyền chọn Chứng khoán
 3. BỐ CỤC 1. Tổng quan các lý thuyết về quyền chọn. 2. Mối tương quan giữa các quyền chọn. 3. Định giá quyền chọn. CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 4. 1. Tổng quan lý thuyết về quyền chọn ĐỊNH NGHĨA Quyền chọn là một hợp đồng cho phép người mua nó có quyền, nhưng không bắt buộc, được mua hoặc được bán:  Một số lượng xác định các đơn vị tài sản cơ sở  Tại hay trước một thời điểm xác định trong tương lai  Vớimột mức giá xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 5. 1. Tổng quan lý thuyết về quyền chọn PHÂN LOẠI  Hình thức thực hiện Quyền chọn mua (call option) Quyền chọn bán (put option)  Khả năng thực hiện trước hạn Quyền chọn kiểu Châu Âu Quyền chọn kiểu Mỹ  Tài sản cơ sở Quyền chọn cổ phiếu Quyền chọn chỉ số Quyền chọn tiền tệ CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 6. Lợi ích khi nắm giữ quyền chọn Mua quyền chọn mua C St - EX EX St St EX Giá cổ phiếu ngày đáo hạn St < EX St = EX St > EX Giá trị nhận được 0 0 St - EX Lợi nhuận -C -C St - EX - C CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 7. Lợi ích khi nắm giữ quyền chọn Bán quyền chọn mua EX St EX St EX - St Giá cổ phiếu ngày đáo hạn St < EX St = EX St > EX Giá trị nhận được 0 0 EX - St Lợi nhuận +C +C EX - St + C CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 8. Lợi ích khi nắm giữ quyền chọn Mua quyền chọn bán EX - St EX St St EX Giá cổ phiếu ngày đáo hạn St < EX St = EX St > EX Giá trị nhận được EX - St 0 0 Lợi nhuận EX - St - C -C -C CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 9. Lợi ích khi nắm giữ quyền chọn Bán quyền chọn bán EX St St St - EX EX Giá cổ phiếu ngày đáo hạn St < EX St = EX St > EX Giá trị nhận được St - EX 0 0 Lợi nhuận St - EX + C +C +C CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 10. Lợi ích khi nắm giữ quyền chọn Ví dụ: Xét bảng giá quyền chọn mua và quyền chọn bán của cổ phần Intel trong tháng 7/1998. Cổ phần Intel đang được giao dịch với giá thực hiện là 85$/cổ phần. Ngày thực Giá quyền chọn Giá quyền Giá thực hiện hiện mua chọn bán Tháng 10/1998 80$ 8,875 $ 3,25 $ Tháng 01/1999 80$ 11,375 $ 4,75 $ Tháng 85$ 8,625 $ 6,875 $ 01/1999 CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 11. Lợi ích khi nắm giữ quyền chọn Mua quyền chọn và cổ phần Ngày thực hiện Giá thực hiện Giá QC mua Giá QC bán Tháng 01/1999 85$ 8,625 $ 6,875 $ Giá trị Giá trị Giá trị QC mua QC bán cổ phần 85$ 85$ 85$ 85$ Giá cổ phần 85$ Giá cổ phần 85$ Giá cổ phần CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 12. Lợi ích khi nắm giữ quyền chọn Bán quyền chọn và cổ phần Ngày thực hiện Giá thực hiện Giá QC mua Giá QC bán Tháng 01/1999 85$ 8,625 $ 6,875 $ 85$ Giá cổ phần 0 85$ Giá cổ phần 0 85$ Giá cổ phần 0 - 85$ - 85$ - 85$ Giá trị của vị thế người bán Giá trị của vị thế người bán Giá trị của vị thế người bán CP QC mua QC bán CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 13. 2. Mối tương quan giữa các quyền chọn Sự kết hợp của các chiến lược đầu tư Chiến lược 1: Mua cổ phần + Bán quyền chọn mua Thành quả đầu tư Mua cổ phần Bán quyền chọn mua Không hướng lên + = 85$ 85$ Giá cổ phần Giá cổ phần 85$ Giá cổ phần tương lai tương lai tương lai CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 14. 2. Mối tương quan giữa các quyền chọn Sự kết hợp của các chiến lược đầu tư Chiến lược 2: Mua cổ phần + Mua quyền chọn bán Thành quả đầu tư Mua cổ phần Mua quyền chọn bán Bảo vệ phần hướng xuống + = 85$ Giá cổ phần 85$ Giá cổ phần 85$ Giá cổ phần tương lai tương lai tương lai CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 15. 2. Mối tương quan giữa các quyền chọn Sự kết hợp của các chiến lược đầu tư Chiến lược 3: Ký thác cho ngân hàng + Mua quyền chọn mua Thành quả đầu tư Mua quyền chọn mua Ký thác ngân hàng Bảo vệ phần chi trả 85$ hướng xuống + = 85$ Giá cổ phần 85$ Giá cổ phần 85$ Giá cổ phần tương lai tương lai tương lai CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 16. Kết luận: Mối tương quan giữa quyền chọn mua và quyền chọn bán Giá trị quyền chọn mua Giá trị quyền chọn bán + = + Hiện giá của giá thực hiện Giá cổ phần CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 17. Vận dụng mối tương quan quyền chọn Ví dụ: Tình huống công ty Circular  Công ty đã vay nợ 50$.  Vào thời điểm khó khăn, tài sản công ty còn 30$, trái phiểu giảm còn 25$ và giá cổ phần là 5$ Bảng CĐKT Công ty Circular (Giá trị thị trường) Giá trị tài sản 30$ 25 $ Trái phiếu 5$ Cổ phần Giá trị doanh 30$ 30 $ nghiệp CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 18. Giá trị tương lai của cổ phần Giá trị cổ phần = Giá trị quyền chọn mua 0 50$ Giá trị tương lai của tài sản Bảng CĐKT Công ty Circular (Giá trị thị trường) Giá trị tài GT trái phiếu = GT tài sản – GT 30$ 25 $ sản QC mua (1) GT cổ phần = GT quyền chọn 5$ mua 30$ 30 $ Giá trị DN = Giá trị tài sản CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
 19. Giá trị quyền chọn mua Giá trị quyền chọn bán + = + Hiện giá của giá của hứa thựccho trái chủ Hiện chi trả giá hẹn hiện Giá trị tài sản Giá cổ phần GT trái phiếu = GT tài sản – GT quyền chọn mua (1) = Hiện giá của chi trả hứa hẹn cho trái chủ - GT QC bán (2) Giá trị tương lai của trái phiếu/ quyền chọn Trái phiếu phi rủi ro Trái phiếu của Circular 50$ Giá trị tương lai của 0 tài sản doanh nghiệp Bán quyền chọn bán
 20. 3. Định giá quyền chọn 3.1 Những yếu tố ấn định giá trị quyền chọn. 3.2 Một mô hình định giá quyền chọn. 3.3 Công thức Black – Scholes. CHƯƠNG 23: Nhận diện và định giá các Quyền chọn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2