intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tình hình phát triển Internet từ năm 2004 đến đàu năm 2008

Chia sẻ: Nhungmon Nhungmon | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

278
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tình hình phát triển Internet từ năm 2004 đến đàu năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình hình phát triển Internet từ năm 2004 đến đàu năm 2008

  1. Tình hình phát triển Internet tháng 1/2004.  Statistics on Internet development upto  1/2004 - Số lượng thuê bao qui đổi : Subscribers 847671 - Số người sử dụng : Users 3261950 - Tỉ lệ số dân sử dụng Internet : Users per capita 4.00 % - Tổng băng thông kênh kết nối quốc tế của Việt Nam : Total International connection bandwidth of Vietnam 1036 Mbps - Tổng băng thông kênh kết nối trong nước: Total domestic connection bandwidth - Mbps (trong đó băng thông kết nối qua trạm trung chuyển VNIX: - Mbps) (Connection bandwidth through VNIX) - Tổng lưu lượng trao đổi qua trạm trung chuyển VNIX : Total VNIX Network Traffic 551.6 Gbytes - Tổng số tên miền .vn đã đăng ký: Dot VN domain names 5717 - Tổng số tên miền Tiếng Việt đã đăng ký: Vietnamese domain names - - Tổng số địa chỉ IPv4 đã cấp : Allocated Ipv4 address 152064 địa chỉ - Tổng thuê bao băng rộng (xDSL) : Total broad bandwidth Subscribers 10194 Tình hình phát triển Internet tháng 1/2005.  Statistics on Internet development upto  1/2005 - Số lượng thuê bao qui đổi : Subscribers 1669864 - Số người sử dụng : Users 6383026 - Tỉ lệ số dân sử dụng Internet : Users per capita 7.74 % - Tổng băng thông kênh kết nối quốc tế của Việt Nam : Total International connection bandwidth of Vietnam 1892 Mbps - Tổng băng thông kênh kết nối trong nước: Total domestic connection bandwidth - Mbps (trong đó băng thông kết nối qua trạm trung chuyển VNIX: - Mbps) (Connection bandwidth through VNIX)
  2. - Tổng lưu lượng trao đổi qua trạm trung chuyển VNIX : Total VNIX Network Traffic 711621.9 Gbytes - Tổng số tên miền .vn đã đăng ký: Dot VN domain names 9330 - Tổng số tên miền Tiếng Việt đã đăng ký: Vietnamese domain names - - Tổng số địa chỉ IPv4 đã cấp : Allocated Ipv4 address 454912 địa chỉ - Tổng thuê bao băng rộng (xDSL) : Total broad bandwidth Subscribers 57302 Tình hình phát triển Internet tháng 1/2006.  Statistics on Internet development upto  1/2006 - Số lượng thuê bao qui đổi : Subscribers 3015640 - Số người sử dụng : Users 11090513 - Tỉ lệ số dân sử dụng Internet : Users per capita 13.36 % - Tổng băng thông kênh kết nối quốc tế của Việt Nam : Total International connection bandwidth of Vietnam 3615 Mbps - Tổng băng thông kênh kết nối trong nước: Total domestic connection bandwidth - Mbps (trong đó băng thông kết nối qua trạm trung chuyển VNIX: - Mbps) (Connection bandwidth through VNIX) - Tổng lưu lượng trao đổi qua trạm trung chuyển VNIX : Total VNIX Network Traffic 2604377.3 Gbytes - Tổng số tên miền .vn đã đăng ký: Dot VN domain names 14660 - Tổng số tên miền Tiếng Việt đã đăng ký: Vietnamese domain names - - Tổng số địa chỉ IPv4 đã cấp : Allocated Ipv4 address 755456 địa chỉ - Tổng thuê bao băng rộng (xDSL) : Total broad bandwidth Subscribers 226820 Tình hình phát triển Internet tháng 1/2007.
  3.  Statistics on Internet development upto  1/2007 - Số lượng thuê bao qui đổi : Subscribers 4127552 - Số người sử dụng : Users 14913823 - Tỉ lệ số dân sử dụng Internet : Users per capita 17.94 % - Tổng băng thông kênh kết nối quốc tế của Việt Nam : Total International connection bandwidth of Vietnam 7076 Mbps - Tổng băng thông kênh kết nối trong nước: Total domestic connection bandwidth - Mbps (trong đó băng thông kết nối qua trạm trung chuyển VNIX: - Mbps) (Connection bandwidth through VNIX) - Tổng lưu lượng trao đổi qua trạm trung chuyển VNIX : Total VNIX Network Traffic 6426850 Gbytes - Tổng số tên miền .vn đã đăng ký: Dot VN domain names 36619 - Tổng số tên miền Tiếng Việt đã đăng ký: Vietnamese domain names - - Tổng số địa chỉ IPv4 đã cấp : Allocated Ipv4 address 1862400 địa chỉ - Tổng thuê bao băng rộng (xDSL) : Total broad bandwidth Subscribers 576832 Tình hình phát triển Internet tháng 1/2008.  Statistics on Internet development upto  1/2008 - Số lượng thuê bao qui đổi : Subscribers 5329547 - Số người sử dụng : Users 18913492 - Tỉ lệ số dân sử dụng Internet : Users per capita 22.47 % - Tổng băng thông kênh kết nối quốc tế của Việt Nam : Total International connection bandwidth of Vietnam 12580 Mbps - Tổng băng thông kênh kết nối trong nước: Total domestic connection bandwidth 27744 Mbps (trong đó băng thông kết nối qua trạm trung chuyển VNIX: 23000 Mbps) (Connection bandwidth through VNIX)
  4. - Tổng lưu lượng trao đổi qua trạm trung chuyển VNIX : Total VNIX Network Traffic 17107900 Gbytes - Tổng số tên miền .vn đã đăng ký: Dot VN domain names 62693 - Tổng số tên miền Tiếng Việt đã đăng ký: Vietnamese domain names 3379 - Tổng số địa chỉ IPv4 đã cấp : Allocated Ipv4 address 3831552 địa chỉ - Số lượng địa chỉ IPv6 qui đổi theo đơn vị /64 đã cấp : Allocated Ipv6 address 16295032832 /64 địa chỉ - Tổng thuê bao băng rộng (xDSL) : Total broad bandwidth Subscribers 1325936
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2