intTypePromotion=1

Tình hình phát triển Internet từ năm 2004 đến đàu năm 2008

Chia sẻ: Nhungmon Nhungmon | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
246
lượt xem
39
download

Tình hình phát triển Internet từ năm 2004 đến đàu năm 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tình hình phát triển Internet từ năm 2004 đến đàu năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình hình phát triển Internet từ năm 2004 đến đàu năm 2008

  1. Tình hình phát triển Internet tháng 1/2004.  Statistics on Internet development upto  1/2004 - Số lượng thuê bao qui đổi : Subscribers 847671 - Số người sử dụng : Users 3261950 - Tỉ lệ số dân sử dụng Internet : Users per capita 4.00 % - Tổng băng thông kênh kết nối quốc tế của Việt Nam : Total International connection bandwidth of Vietnam 1036 Mbps - Tổng băng thông kênh kết nối trong nước: Total domestic connection bandwidth - Mbps (trong đó băng thông kết nối qua trạm trung chuyển VNIX: - Mbps) (Connection bandwidth through VNIX) - Tổng lưu lượng trao đổi qua trạm trung chuyển VNIX : Total VNIX Network Traffic 551.6 Gbytes - Tổng số tên miền .vn đã đăng ký: Dot VN domain names 5717 - Tổng số tên miền Tiếng Việt đã đăng ký: Vietnamese domain names - - Tổng số địa chỉ IPv4 đã cấp : Allocated Ipv4 address 152064 địa chỉ - Tổng thuê bao băng rộng (xDSL) : Total broad bandwidth Subscribers 10194 Tình hình phát triển Internet tháng 1/2005.  Statistics on Internet development upto  1/2005 - Số lượng thuê bao qui đổi : Subscribers 1669864 - Số người sử dụng : Users 6383026 - Tỉ lệ số dân sử dụng Internet : Users per capita 7.74 % - Tổng băng thông kênh kết nối quốc tế của Việt Nam : Total International connection bandwidth of Vietnam 1892 Mbps - Tổng băng thông kênh kết nối trong nước: Total domestic connection bandwidth - Mbps (trong đó băng thông kết nối qua trạm trung chuyển VNIX: - Mbps) (Connection bandwidth through VNIX)
  2. - Tổng lưu lượng trao đổi qua trạm trung chuyển VNIX : Total VNIX Network Traffic 711621.9 Gbytes - Tổng số tên miền .vn đã đăng ký: Dot VN domain names 9330 - Tổng số tên miền Tiếng Việt đã đăng ký: Vietnamese domain names - - Tổng số địa chỉ IPv4 đã cấp : Allocated Ipv4 address 454912 địa chỉ - Tổng thuê bao băng rộng (xDSL) : Total broad bandwidth Subscribers 57302 Tình hình phát triển Internet tháng 1/2006.  Statistics on Internet development upto  1/2006 - Số lượng thuê bao qui đổi : Subscribers 3015640 - Số người sử dụng : Users 11090513 - Tỉ lệ số dân sử dụng Internet : Users per capita 13.36 % - Tổng băng thông kênh kết nối quốc tế của Việt Nam : Total International connection bandwidth of Vietnam 3615 Mbps - Tổng băng thông kênh kết nối trong nước: Total domestic connection bandwidth - Mbps (trong đó băng thông kết nối qua trạm trung chuyển VNIX: - Mbps) (Connection bandwidth through VNIX) - Tổng lưu lượng trao đổi qua trạm trung chuyển VNIX : Total VNIX Network Traffic 2604377.3 Gbytes - Tổng số tên miền .vn đã đăng ký: Dot VN domain names 14660 - Tổng số tên miền Tiếng Việt đã đăng ký: Vietnamese domain names - - Tổng số địa chỉ IPv4 đã cấp : Allocated Ipv4 address 755456 địa chỉ - Tổng thuê bao băng rộng (xDSL) : Total broad bandwidth Subscribers 226820 Tình hình phát triển Internet tháng 1/2007.
  3.  Statistics on Internet development upto  1/2007 - Số lượng thuê bao qui đổi : Subscribers 4127552 - Số người sử dụng : Users 14913823 - Tỉ lệ số dân sử dụng Internet : Users per capita 17.94 % - Tổng băng thông kênh kết nối quốc tế của Việt Nam : Total International connection bandwidth of Vietnam 7076 Mbps - Tổng băng thông kênh kết nối trong nước: Total domestic connection bandwidth - Mbps (trong đó băng thông kết nối qua trạm trung chuyển VNIX: - Mbps) (Connection bandwidth through VNIX) - Tổng lưu lượng trao đổi qua trạm trung chuyển VNIX : Total VNIX Network Traffic 6426850 Gbytes - Tổng số tên miền .vn đã đăng ký: Dot VN domain names 36619 - Tổng số tên miền Tiếng Việt đã đăng ký: Vietnamese domain names - - Tổng số địa chỉ IPv4 đã cấp : Allocated Ipv4 address 1862400 địa chỉ - Tổng thuê bao băng rộng (xDSL) : Total broad bandwidth Subscribers 576832 Tình hình phát triển Internet tháng 1/2008.  Statistics on Internet development upto  1/2008 - Số lượng thuê bao qui đổi : Subscribers 5329547 - Số người sử dụng : Users 18913492 - Tỉ lệ số dân sử dụng Internet : Users per capita 22.47 % - Tổng băng thông kênh kết nối quốc tế của Việt Nam : Total International connection bandwidth of Vietnam 12580 Mbps - Tổng băng thông kênh kết nối trong nước: Total domestic connection bandwidth 27744 Mbps (trong đó băng thông kết nối qua trạm trung chuyển VNIX: 23000 Mbps) (Connection bandwidth through VNIX)
  4. - Tổng lưu lượng trao đổi qua trạm trung chuyển VNIX : Total VNIX Network Traffic 17107900 Gbytes - Tổng số tên miền .vn đã đăng ký: Dot VN domain names 62693 - Tổng số tên miền Tiếng Việt đã đăng ký: Vietnamese domain names 3379 - Tổng số địa chỉ IPv4 đã cấp : Allocated Ipv4 address 3831552 địa chỉ - Số lượng địa chỉ IPv6 qui đổi theo đơn vị /64 đã cấp : Allocated Ipv6 address 16295032832 /64 địa chỉ - Tổng thuê bao băng rộng (xDSL) : Total broad bandwidth Subscribers 1325936
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2