intTypePromotion=1
ADSENSE

Toán (73) - CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tt)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

630
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS: -Rèn kĩ năng thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số. -Áp dụng để giải các bài toán có liên quan. Đồ dùng dạy học: Phấn màu, bảng con. Hoạt động dạy -học chủ yếu: Hoạt động của thầyA.Kiểm tra bài cũ -GV gọi hai HS làm bài 1/81 -GV nhận xét, chữa bài và cho điểm HS. B.Dạy -học bài mới 1.Giới thiệu bài: -GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ -HS nghe giới thiệu bài. -2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán (73) - CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tt)

 1. Toán (73) CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ I Mục tiêu Giúp HS: -Rèn kĩ năng thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số. -Áp dụng để giải các bài toán có liên quan. II-Đồ dùng dạy học: Phấn màu, bảng con III-Hoạt động dạy -học chủ yếu: Hoạt động của thầy- Hoạt động của trò A.Kiểm tra bài cũ -GV gọi hai HS làm bài 1/81 -2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. -GV nhận xét, chữa bài và cho điểm HS. B.Dạy -học bài mới -HS nghe giới thiệu bài. 1.Giới thiệu bài: -GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ
 2. rèn luyện kĩ năng chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số. 2.Hướng dẫn thực hiện phép chia -1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm a) Trường hợp chia hêt: bài vào giấy nháp. *Phép chia 8192:64 -HS nêu cách tính của mình. -GV viết lên bảng phép chia trên và yêu cầu HS thực hiện đặt tính và tính. -Là phép chia hết. -GV theo dõi HS làm bài, cho HS nêu cách tính của mình trước lớp. -GV hướng dẫn lại HS thực hiện đặt tính và tính như nội dung SGK trình bày. -1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm -GV hỏi: Phép chia 8192: 64 là phép bài vào giấy nháp. chia hết hay phép chia có dư? -HS nêu cách tính của mình. -GV chú ý hướng dẫn HS cách ước -Là phép chia có số dư bằng 38. lượng thương trong các lần chia. b) Trường hợp chia có dư -Số dư luôn nhỏ hơn số chia. *Phép chia 1154:62
 3. -GV viết lên bảng phép chia trên và yêu cầu HS thực hiện đặt tính và tính. -GV theo dõi HS làm bài, cho HS nêu -2 HS lên bảng làm, mỗi HS làm một con cách tính của mình trước lớp. tính. HS cả lớp làm vào bảng con. -GV hướng dẫn lại HS thực hiện đặt tính -HS nhận xét. và tính như nội dung SGK trình bày. -GV hỏi: Phép chia 1154: 62là phép chia hết hay phép chia có dư. -Chúng ta phải thực hiện phép tính chia -Trong các phép chia có dư chúng ta cần 3500:12 chú ý điều gì? -1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm -GV chú ý hướng dẫn HS cách ước bài vào VBT. lượng thương trong các lần chia. 3.Luyện tập, thực hành: -2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm Bài 1: Làm bảng con bài a. bài vào VBT. -GV yêu cầu HS tự đặt tính rồi tính. -HS nhận xét bài ban. -GV yêu cầu HS cả lớp nhận xét bài làm trên bảng của bạn.
 4. -GV chữa bài và cho điểm HS. Bài 2: Làm vào vở. -GV gọi 1 HS đọc đề bài (SGK). -Muốn biết đóng được bao nhiêu tá bút chì và thừa mấy cái chúng ta phải làm gì? -GV yêu cầu HS tự tóm tắt đề bài và làm bài. *Đáp số: 291 ta thừa 8 chiếc bút. -GV nhận xét và cho điểm HS Bài 3: Tìm x (là thừa số chưa biết) -GV yêu cầu HS tự làm bài. -GV nhận xét và cho điểm HS. C.Củng cố, dặn dò: -GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm bài tập 1/82 và chuẩn bị luyện tập
 5. Toán (75) CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (TT) I-Mục tiêu: Giúp HS: -Biết thực hiện phép chia có 5 chữ số cho số có 2 chữ số. -Áp dụng để giải các bài toán có liên quan. II-Đồ dùng dạy-học: Phấn màu, bảng con. III-Hoạt động dạy -học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A.Kiểm tra bài cũ -Gv gọi 2 HS lên bảng yêu cầu các HS -2 HS lên bảng làm bài, HS dưới làm bài 1/83, kiểm tra vở bài tập về nhà lớp theo dõi để nhận xét bài làm của một số HS khác. của bạn. -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS. B.Dạy -học bài mới 1.Giới thiệu bài: -HS nghe giới thiệu bài.
 6. -GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ rèn luyện kĩ năng chia số có 5 chữ số cho số có 2 chữ số. 2.Hướng dẫn thực hiện phép chia -1 HS lên bảng làm bài, HS cả a) Trường hợp chia hêt: lớp làm bài vào giấy nháp. *Phép chia 10150:43 -HS nêu cách tính của mình. -GV viết lên bảng phép chia trên và yêu cầu HS thực hiện đặt tính và tính. -HS thực hiện chia theo hướng -GV theo dõi HS làm bài. Nếu thấy HS dẫn của GV. làm đúng GV cho HS nêu cách thực hiện 10105 43 tính của mình trước lớp, nếu sai GS hỏi 150 235 các HS khác trong lớp có cách làm nào khác ko. 215 -GV hướng dẫn lại HS thực hiện đặt tính 00 và tính như nội dung SGK trình bày. -Là phép chia hết. -GV hỏi: Phép chia 10105:43=235 là phép chia hết hay phép chia có dư?
 7. -GV chú ý hướng dẫn HS cách ước lượng -1 HS lên bảng làm bài, HS cả thương trong các lần chia. lớp làm bài vào giấy nháp. b) Trường hợp chia có dư -HS nêu cách tính của mình, *Phép chia 26345:35 26345 35 -GV viết lên bảng phép chia trên và yêu 184 752 cầu HS thực hiện đặt tính và tính. 095 -GV theo dõi HS làm bài, cho HS nêu 25 cách tính của mình trước lớp. -Là phép chia có số dư bằng 25. -GV hướng dẫn lại HS thực hiện đặt tính -Số dư luôn nhỏ hơn số chia. và tính như nội dung SGK trình bày. -4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào bảng con, VBT. -GV hỏi: Phép chia 26345: 35 là phép -HS nhận xét. chia hết hay phép chia có dư. -Trong các phép chia có dư chúng ta cần chú ý điều gì?. -1 Hs lên bảng làm bài, HS cả 3.Luyện tập, thực hành lớp làm bài vào VBT. Bài 1 (làm bảng con 2 bài, vở 2 bài).
 8. -GV yêu cầu HS tự đặt tính rồi tính. *ĐS: 512m. -GV yêu cầu HS cả lớp nhận xét bài làm trên bảng của bạn. -GV chữa bài và cho điểm HS. Bài 2: (Làm vở) -GV yêu cầu HS đọc đề bài toán (SGK). -Hướng dẫn HS làm bài -GV yêu cầu HS làm bài. -GV nhận xét và cho điểm. c.Củng cố, dặn dò: -GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm bài tập 1/84 và chuẩn bị luyện tập.
 9. Toán (74) LUYỆN TẬP I-Mục tiêu: -Giúp HS: -Rèn kĩ năng thực hiện phép chia có nhiều chữ số cho số có 2 chữ số. -Áp dụng để tính giá trị của biểu thức số và giải các bài toán có lời văn về phép chia có dư. II-Đồ dùng, dạy-học: Phấn màu, bảng con. III-Hoạt động dạy -học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A.Kiểm tra bài cũ -Gv gọi 3 HS lên bảng yêu cầu các HS -2 HS lên bảng làm bài, HS dưới làm các bài tập hướng dẫn luyện tập lớp theo dõi để nhận xét bài làm thêm của tiết 73, kiểm tra vở bài tập về của bạn. nhà của một số HS khác. -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm.
 10. B.Dạy -học bài mới 1.Giới thiệu bài: -GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ -HS nghe GV giới thiệu bài. rèn luyện kĩ năng chia số có nhiều chữ số cho số có 2 chữ số và giải các bài toán có liên quan. 2.Hướng dẫn luyện tập -Đặt tính rồi tính. Bài 1: Làm bảng con 2 bài, vở 2 bài. -4 HS lên bảng làm, HS cả lớp -GV: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? làm vào bảng con. -GV yêu cầu HS tự làm bài. -4 HS nêu, HS cả lớp theo dõi và -GV yêu cầu HS vừa lên bảng nêu cách nhận xét vài làm của bạn. thực hiện tính của mình. -Bài tập yêu cầu chúng ta tính -GV nhận xét và cho điểm HS. giá trị của biểu thức. -Chúng ta thực hiện các phép tính nhân chia trước, thực hiện các phép tính cộng trừ sau. Bài 2: Làm vở -4 HS lên bảng làm bài, HS cả -GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm
 11. gì? lớp làm bài vào VBT. -GV hỏi: Khi thực hiện tính giá trị của -4 HS nhận xét, sau đó 2 HS các biểu thức có cả các dấu tính nhân, ngồi cạnh nhan đổi chéo vở để chia, cộng, trừ chúng ta làm theo thứ tự kiểm tra bài lẫn nhau. nào? -GV yêu cầu HS làm bài. -1 HS lên bảng làm bài, HS cả -GV yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài lớp làm vào VBT. làm của bạn trên bảng. Bài 3 -GV gọi HS đọc đề bài toán. (SGK). -Hướng dẫn HS tóm tắt đề và giải. -Lưu ý HS mỗi xe đạp có mấy bánh? -GV yêu cầu HS trình bày lời giải bài toán. *Đáp số: 73 xe đạp, thừa 4 nan hoa. -GV nhận xét và cho điểm HS. C.Củng cố, dặn dò:
 12. -GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm bài tập 1/83 và chuẩn bị bài sau.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2