intTypePromotion=1

Tổng quan về quản trị tài chính

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
933
lượt xem
216
download

Tổng quan về quản trị tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan về quản trị tài chính: cơ hội nghề nghiệp, trách nhiệm của nhà quản trị tài chính, mục tiêu của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về quản trị tài chính

  1. Qu n tr Tài chính M c tiêu môn h c 1. Nh n bi t các v n ñ cơ b n c a QTTC như: • Phân tích các báo cáo tài chính, giá tr th i gian c a ti n t , ñ nh giá c phi u và trái phi u, chi phí v n QU N TR TÀI CHÍNH • Phân tích và ñánh giá các d án ñ ra các quy t ñ nh ñ u tư dài h n • Phân tích các phương án tài tr dài h n • Qu n tr các thành ph n c a v n ho t ñ ng như Th c sĩ Tr n Quang Trung tín d ng ng n h n, ti n m t, ñ u tư ng n h n, Khoa Qu n tr kinh doanh các kho n ph i thu, t n kho Trư ng Ð i h c Kinh T 2. Trang b các k năng t h c, trình bày, làm vi c nhóm T NG QUAN V CƠ H I NGH NGHI P QU N TR TÀI CHÍNH Th trư ng v n và th trư ng ti n t CƠ H I NGH NGHI P ð u tư TRÁCH NHI M C A NHÀ QU N TR TÀI CHÍNH Qu n tr tài chính M C TIÊU C A CÔNG TY TRÁCH NHI M C A NHÀ M C TIÊU C A CÔNG TY QU N TR TÀI CHÍNH D báo và ho ch ñ nh Các ñ ng l c qu n lý ñ c c ñ i tài s n c ñông Ra quy t ñ nh tài tr và ñ u tư • T i ña hóa l i nhu n và c c ñ i giá c quan tr ng phi u Ph i h p và ki m soát Trách nhi m xã h i Làm vi c v i th trư ng v n C c ñ i giá c phi u và phúc l i xã h i Th.S Tr n Quang Trung 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2