intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tương lai của mạng kết nối các trung tâm dữ liệu

Chia sẻ: Orchid Orchid | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

206
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các doanh nghiệp muốn tập trung hoá các máy chủ, thiết bị lưu trữ và ứng dụng về trung tâm dữ liệu ... • Tổng phí sở hữu thấp hơn, tăng mức độ khả dụng, tăng khả năng quản lý • Lưu trữ, khôi phục dữ liệu, sao chép dữ liệu và quản lý dữ liệu tập trung • Cải thiện khả năng chia sẻ dữ liệu và phối hợp giữa các chi nhánh văn phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tương lai của mạng kết nối các trung tâm dữ liệu

 1. Tương lai của mạng kết nối các trung tâm dữ liệu Wallace Wong Các công nghệ tích hợp tiên tiến Cisco Systems châu Á Thái Bình Dương © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1
 2. Nội dung Tầm nhìn và chiến lược về mạng kết nối các trung tâm dữ liệu của Cisco Chuyển mạch SAN thông minh MDS Giải pháp về dịch vụ file diện rộng (Wide Area File Services - WAFS) Câu hỏi và trả lời © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 2
 3. Những vấn đề đau đầu của khách hàng • Lượng dữ liệu tăng nhanh chóng theo hàm mũ • Tổng phí sở hữu cơ sở hạ tầng lưu trữ thông tin lớn • Nhu cầu của khách hàng ngày càng cao hơn • Ngân quỹ dành cho IT không ổn định • Thiếu nhân viên hỗ trợ • Các yêu cầu về quy định mới © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 3
 4. Các yêu cầu về công nghệ thông tin đối với các trung tâm dữ liệu của khách hàng Tính liên tục trong kinh doanh (90%) • Phân cấp ưu tiên ứng dụng/nguồn lực • Giảm nhẹ nguy cơ • Tăng tính ổn định • Yêu cầu về thời gian hồ phục Tối ưu hoá SAN (80%) • Định cỡ • Nhân viên/Hỗ trợ • Tích hợp và quản lý • đa dạng hoá kinh doanh Sự Hội tụ của ứng dụng và dịch vụ (73%) • Nhận thức • Quản lý • Ảo hoá/Tối ưu hoá • Tiêu chuẩn hoá © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 4
 5. Cuộc cách mạng về mạng kết nối các trung tâm dữ liệu Tích hợp các dịch Ảo hoá máy chủ, thiết bị Tự động hoá các tài nguyên vụ thông minh lưu trữ và tài nguyên mạng của trung tâm dữ liệu Compute Storage Resources Resources Commodity Pool of App Storage and Compute Data Resources Base Web Servers Servers Self- Self- Device Management Virtualization Defending Monitoring QoS Centralized Resource Manager Converged Standards- Standards- Intelligent Network based Security Application Awareness Infrastructure interface Availability Converged Intelligent Network Service- Service- Business Business On- On- LAN/ SMP / Oriented Policies Demand Demand SAN Cluster Infrastructure Oriented Policies WAN Fabric Management Frameworks Hệ thống quản lý toàn cầu © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 5
 6. Chiến lược về mạng lưu trữ thông minh Presentation_ID © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Systems, Inc. All rights reserved. © 2004 6
 7. Cuộc cách mạng chuyển đổi sang mô hình mạng lưu trữ đa lớp các "ốc đảo SAN" Mạng lưu Tiện ích đồng nhất trữ đa lớp lưu trữ đa lớp Các ứng dụng kỹ thuật, Các ứng dụng Các ứng dụng kỹ thuật, Các ứng dụng ERP, HR cỡ trung ERP, HR cỡ trung bình(eg. bình(eg. Microsoft) Microsoft) ERP HR SAN SAN Multi- Ảo hoá thiết Cung cấp VSANs bị lưu trữ protocol động HA QoS LAN WAN/ Free Dữ liệu HA FCIP Backup di động Security Mgmt Engineering Storage SAN Scalability Classes DAS cỡ trung bình Tủ đĩa và băng từ Tủ đĩa và băng từ Pha 0: SAN cô lập và Pha 1: Tối ưu hoá cao Pha 2: Các ứng dụng lưu DAS cỡ trung bình cấp và trung bình trữ mạng © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 7
 8. Tính năng thông minh trong các trung tâm dữ liệu Phát minh về kết nối mạng lưu trữ đáp ứng những đòi hỏi về IT khắt khe nhất Tính liên tục trong kinh doanh • Tích hợp đa giao thức (Fibre Channel, Dòng chuyển FCIP, iSCSI, FICON) mạch SAN MDS • Tính năng an ninh tiên tiến(FC & IPsec) • Nén phần cứng Tối ưu hoá SAN • SANs ảo (VSANs) • Chẩn đoán tích hợp • Chất lượng dịch vụ (QoS) trong quản lý lưu lượng Hội tụ ứng dụng và dịch vụ • Ảo hoá mạng • Quản lý tích hợp • Chủ trì hoạt động tiêu chuẩn hoá © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 8
 9. Đặc điểm của dòng sản phẩm MDS của Cisco Presentation_ID © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Systems, Inc. All rights reserved. © 2004 9
 10. Tổng quan về dòng sản phẩm Cisco MDS 9000 Giải pháp bảo toàn vốn đầu tư MDS 9500 Multilayer Directors tối ưu nhờ dòng sản phẩm hoàn hảo Multilayer Fabric Switches Dòng sản phẩm MDS 9000 MDS 9140 / MDS 9216 / MDS 9120 MDS 9506 MDS 9509 9216i Mô đun MDS 9000 Supervisor 16-port FC 32-port FC 4 / 8-port IP SSM 14+2 MPS Virtualizaton iSCSI + FCIP Quản lý Quản lý chuyển mạch Cisco Hệ điều Hệ điều hành dòng sản hành phẩm MDS 9000 © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 10
 11. Thị phần toàn cầu của dòng sản phẩm SAN Director 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% #1 50.0% 40.0% Cisco 35% 30.0% McData 32% Brocade 26% 20.0% 10.0% 0.0% 2001 2002 2003 1Q04 2Q04 3Q04 4Q04 1Q05 Nguồn: Yankee Group, Tháng 6 năm 2005 © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 11
 12. Tính năng thông minh tại trung tâm dữ liệu Phát minh về kết nối mạng lưu trữ đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về IT Tính liên tục trong kinh doanh • Tích hợp đa giao thức (Fibre Channel, Dòng chuyển FCIP, iSCSI, FICON) mạch SAN MDS • Tính năng an ninh tiên tiến(FC & IPsec) • Nén phần cứng SAN CONSOLIDATION SAN CONSOLIDATION • • Virtual SANs (VSANs) Virtual SANs (VSANs) • • Embedded Diagnostics Embedded Diagnostics • • QoS for Traffic Management QoS for Traffic Management APPLICATION AND APPLICATION AND SERVICE CONVERGENCE SERVICE CONVERGENCE • • Network-hosted Virtualization Network-hosted Virtualization • • Integrated Management Integrated Management • • Standards Leadership Standards Leadership © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 12
 13. Các ứng dụng thúc đẩy kết nối SAN • Các giải pháp đảm bảo tính liên tục trong kinh Hosts doanh Trung tâm dữ liệu cục bộ Xây dựng các trung tâm dữ liệu dự phòng nóng - phân cách về địa lý - ghép nhóm Rất cơ bản đối với các giải pháp khắc phục sự cố của Cisco Thu hút sự quan tâm trong việc mở rộng sang truyền dẫn quang FC Bổ sung vào các giải pháp kết nối quang Fabric • Các trung tâm lưu trữ và khôi phục dữ liệu Gateway ? Sao chép và lưu trữ dữ liệu từ xaReplicate data remotely and backup Mạng truyền tải Sự quan tâm của các nhà cung cấp dịch vủtong việc cung cấp dịch vụ lưu trữService provider interest to provide storage service Gateway ? FC Fabric • Tập trung hoá tài nguyên lưu trữ Mở ra khả năng truy nhập giữa các trung tâm dữ liệu Phổ biến hơn đối với mạng đô thị Thiết bị • Kiểm tra kết nối/Môi trường phát triển lưu trữ Trung tâm dữ liệu ở xa © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 13
 14. Môi trường mở rộng SAN tiêu biểu FC và FICON trên nền IP Trung tâm dữ Trung tâm liệu cục bộ dữ liệu ở xa • Khoảng cách ngắn/dài • Có thể chi sẻ Các kết nối IP Routed • Thích hợp với các ứng WAN dụng đồng bộ trên mạng SAN SAN ethernet đô thị hoặc các ứng dụng không đồng bộ trên mạngWAN Khoảng cách ngắn - dài 0 - 5000+ km FC trên nền SONET/SDH Trung tâm dữ Trung tâm • Khoảng cách ngắn-trung liệu cục bộ dữ liệu ở xa bình • Sợi quang dark fiber không khả dụng-khoảng SONET/SDH cách, chi phí, cạn kiệt SAN SAN • Có thể chia sẻ các kết nối • Thích hợp đối với phần Khoảng cách trung bình ~
 15. Tính năng thông minh tại trung tâm dữ liệu Phát minh về kết nối mạng lưu trữ đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về IT BUSINESS CONTINUANCE BUSINESS CONTINUANCE • Multiprotocol Integration (Fibre Channel, • Multiprotocol Integration (Fibre Channel, Dòng chuyển FCIP, iSCSI,, FICON) FCIP, iSCSI FICON) mạch SAN MDS • Comprehensive Security (FC & IPsec) • Comprehensive Security (FC & IPsec) • Hardware-based Compression • Hardware-based Compression Tối ưu hoá SAN • SANs ảo (VSANs) • Chẩn đoán tích hợp • Chất lượng dịch vụ (QoS) trong quản lý lưu lượng APPLICATION AND APPLICATION AND SERVICE CONVERGENCE SERVICE CONVERGENCE • • Network-hosted Virtualization Network-hosted Virtualization • • Integrated Management Integrated Management • • Standards Leadership Standards Leadership © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 15
 16. SAN ảo (VSAN) trong tối ưu hoá SAN Department Các ốc đảo SAN của #1 Cisco MDS Phòng hoặc ứng dụng VSAN 9000 Family Application Servers Disk Common Arrays Storage Pool SAN Island for Shared Department #1 Amongst VSANs Department Department #3 SAN Island for VSAN #2 Department #2 VSAN Kết nối các VSAN Cơ sở hạ tầng chung về mặt vật lý Giảm mức độ dư thừa-giảm được mức đầu SAN Island for Department #3 tư Phải quản lý số lượng chuyển mạch ít hơn Kết nối vật lý riêng rẽ Chuyển dịch các cổng không sử dụng một Dư thừa trên mỗi ốc đảo SAN cách thuận tiện Phải quản lý số lượng chuyển mạch Tương tự như Ethernet VLANs lớn © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 16
 17. Định tuyến liên mạng SAN ảo (IVR) : Chia sẻ tài nguyên giữa các VSANs ● Cho phép chia sẻ các dịch Phòng Kỹ thuật Đĩa của từng VSAN vụ lưu trữ tập trung như là VSAN_1 thư viện băng từ và tủ đĩa giữa các VSAN - mà không IVR cần phải ghép nhiều trường riêng lẻ (VSANs) ● Cung cấp độ ổn định mạng cao và tính năng quản lý dựa IVR trên VSAN Băng từ của VSAN_4 ● Kiến trúc phân tán, định cỡ (Truy nhập thông qua IVR) và có độ ổn định cao Phòng thị trường VSAN_2 ● Trong suốt đối với chuyển Phòng nhân sự mạch từ các nhà cung cấp VSAN_3 khác © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 17
 18. Tính năng thông minh tại trung tâm dữ liệu Phát minh về kết nối mạng lưu trữ đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về IT BUSINESS CONTINUANCE BUSINESS CONTINUANCE • Multiprotocol Integration (Fibre Channel, • Multiprotocol Integration (Fibre Channel, Dòng chuyển FCIP, iSCSI,, FICON) FCIP, iSCSI FICON) mạch SAN MDS • Comprehensive Security (FC & IPsec) • Comprehensive Security (FC & IPsec) • Hardware-based Compression • Hardware-based Compression SAN CONSOLIDATION SAN CONSOLIDATION • • Virtual SANs (VSANs) Virtual SANs (VSANs) • • Embedded Diagnostics Embedded Diagnostics • • QoS for Traffic Management QoS for Traffic Management Hội tụ ứng dụng và dịch vụ • Ảo hoá mạng • Quản lý tích hợp • Chủ trì hoạt động tiêu chuẩn hoá © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 18
 19. SANs hiện tại • Sao chép, chia tách, ghép Máy chủ nối, cắt • Được quản lý độc lập • Được phối hợp giữa các máy chủ • Mirroring, striping, concatenation • Tích hợp ứng dụng coordinated with disk array groupings • Đa luồng • Truy nhập máy chủ riêng rẽ Tủ đĩa • Được quản lý độc lập • Cung cấp theo nhu cầu • Dung lượng theo yêu cầu • Truy nhập ngẫu nhieê trong một tủ đĩa • RAID • Nâng cấp HA • Sao chép giữa các tủ đĩa • Đa luồng • Sao chép từ tủ đĩa sang tủ đĩa Sao chép © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 19
 20. Lợi ích của tính năng thông minh trong lưu trữ mạng • Tích hợp ứng dụng • Quản lý tập trung • Đa luồng • Cách ly máy chủ khỏi những thay đổi về thiết bị lưu trữ – Nâng cấp/thay đổi – Nâng cấp mạng lưu trữ với độ khả dụng • Rút gọn LUN cao • Sao chép, chia tach • Tối ưu hoá: Bảo vệ vốn đã đầu tư • Tái sắp xếp trực tuyến – Thiết bị lưu trữ và máy chủ đồng nhất • Các thiết bị lưu trữ khác nhau dành • Truy nhập Ảo hoá • Sao chép cho những mục đích khác nhau • Dung lượng theo yêu cầu tăng hiệuquả sử dụng • Cho phép triển khai các giải pháp bảo vệ dữ liệu đơn giản • Snapshots- • Sao chép • RAID • Nâng cấp HA • Đa luồng © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2