intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế quản lý

Xem 1-20 trên 2429 kết quả Bài giảng Kinh tế quản lý
 • Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kinh tế quản lý - Phần 2: Sổ tay chất lượng dưới đây trình bày nội dung về: Sổ tay chất lượng là gì, tại sao phải có sổ tay chất lượng, nội dung của sổ tay chất lượng, cách viết sổ tay chất lượng.

  ppt13p xuanduong92 27-09-2014 115 30   Download

 • Mục tiêu chính Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 7 Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh nhằm trình bày về lý thuyết Trò chơi và quyết định chiến lược, chiến lược trội, cân bằng Nash và các loại trò chơi.

  ppt20p sms_12 08-05-2014 116 28   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Kinh tế quản lý thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 tổng quan về doanh nghiệp, chương 2 hoạch địch lịch trình sản xuất, chương 3 quản trị vốn trong doanh nghiệp, chương 4 những vấn đề cơ sở trong kinh tế đầu tư.

  pdf199p nhi_93 15-09-2014 102 24   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 3 Lý thuyết sản xuất nhằm trình bày về hàm sản xuất, bảng sản xuất, sản xuất trong ngắn hạn và dài hạn. Hàm sản xuất là một phương trình toán học cho biết mức sản lượng tối đa có thể sản xuất được từ một tập hợp các yếu tố đầu vào và công nghệ hiện có.

  ppt32p sms_12 08-05-2014 110 22   Download

 • Mục tiêu cơ bản trong Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 6 Định giá sản phẩm nhằm trình bày về định giá trong các cấu trúc thị trường, định giá sản phẩm mới, định giá cộng chi phí và phân biệt giá. Từ mức giá thị trường, doanh nghiệp xác định mức sản lượng để tối đa hóa lợi nhuận.

  ppt27p sms_12 08-05-2014 70 19   Download

 • Nội dung Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 1 Giới thiệu môn học nhằm trình bày về định nghĩa kinh tế quản lý, các vấn đề giải quyết của kinh tế quản lý. Kinh tế quản lý là môn khoa học về vận dụng lý thuyết kinh tế và các công cụ của khoa học ra quyết định về việc sử dụng (phân bổ) tối ưu các nguồn lực khan hiếm của một tổ chức.

  ppt14p sms_12 08-05-2014 92 16   Download

 • Trong Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 4 Lý thuyết chi phí nhằm trình bày về những chi phí nào quan trọng nhất? các chi phí trong ngắn hạn. Chi phí cơ hội là chi phí liên quan đến những giá trị bị bỏ qua khi đã đưa ra một quyết định kinh tế. Chi phí kế toán chỉ xem xét những chi phí hiện, như chi phí tiền lương, nguyên liệu, và thuê tài sản.

  ppt27p sms_12 08-05-2014 74 16   Download

 • Nội dung cơ bản trong bài 2 Phân tích cầu của Bài giảng Kinh tế quản lý nhằm trình bày về lý thuyết lợi ích đo được, phân tích bàng quan. Sở thích có tính chất bắc cầu, mọi hàng hoá đều có ích nên người tiêu dùng thích nhiều hơn ít hàng hoá.

  ppt75p sms_12 08-05-2014 72 15   Download

 • Nội dung trình bày trong Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 8 Lựa chọn trong điều kiện rủi ro nhằm trình bày về các hình thái thông tin, điều kiện rủi ro, ưu nhược điểm của EMW. Người thích rủi ro: đánh giá mức thu nhập kỳ vọng của trò chơi cao hơn mức thu nhập chắc chắn mặc dù chúng bằng nhau.

  ppt26p sms_12 08-05-2014 64 14   Download

 • Nội dung của Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 5 Hành vi của hãng trong các cấu trúc thị trường nhằm trình bày về 4 cấu trúc thị trường. Quyết định về sản lượng và định giá sản phẩm của doanh nghiệp phụ thuộc vào cấu trúc thị trường hiện tại mà doanh nghiệp đang hoạt động, tức là phụ thuộc vào “mức độ kiểm soát giá của doanh nghiệp.”

  ppt55p sms_12 08-05-2014 60 14   Download

 • Bài giảng Kinh tế quản lý - Chương 5 về lý thuyết chi phí và ứng dụng. Nội dung chính được trình bày trong chương 5 gồm có: Khái niệm chi phí trong quản lý, chi phí ngắn hạn, chi phí dài hạn, ước lượng hàm chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt18p nhanmotchut_4 01-11-2016 59 13   Download

 • Bài giảng Kinh tế quản lý - Chương 4 về "Lý thuyết sản xuất và ứng dụng". Nội dung chính trong chương gồm có: Hàm sản xuất, hàm sản xuất ngắn hạn, hàm sản xuất dài hạn, ước lượng hàm sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p nhanmotchut_4 01-11-2016 45 11   Download

 • Bài giảng Kinh tế quản lý - Chương 8 tình bày những nội dung cơ bản về các chiến lược định giá đặc biệt như: Cartel, sự lãnh đạo giá, định giá tối đa hóa doanh thu, phân biệt giá, định giá cộng chi phí, định giá đa sản phẩm, định giá chuyển giao. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt19p nhanmotchut_4 01-11-2016 40 9   Download

 • Bài giảng Kinh tế quản lý: Chương 1 "Tổng quan môn học và cấu trúc doanh nghiệp" trình bày các nội dung sau: Mục tiêu và Phương pháp nghiên cứu, tổng quan về doanh nghiệp, kiểm soát doanh nghiệp: CSH vs. NQL, hHệ thống quản trị doanh nghiệp, các ràng buộc về quản lý.

  pdf48p sangbanmai_0906 17-01-2018 34 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế quản lý: Chương 3 mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Phân tích cầu, ước lượng hàm cầu, hành vi cá nhân,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p sangbanmai_0906 17-01-2018 28 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế quản lý khai thác vùng ven biển trình bày các kiến thức cơ bản về quản lý khai thác vùng ven biển, các khái niệm cơ bản về kinh tế, đánh giá dự án, phân tích kinh tế, nguyên tắc cơ bản của phân tích chi phí - lợi ích, định lượng và đánh giá chi phí và lợi ích, các chỉ tiêu về hiệu ích và các cách xác định,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf257p thangnamvoiva25 20-10-2016 29 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế quản lý - Chương 1 trình bày về bản chất và phạm vi của kinh tế quản, lý Lý thuyết doanh nghiệp, khái niệm, mục tiêu của doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, các biến và hàm, phân tích tối ưu hóa và phân tích hồi qui. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt24p nhanmotchut_4 01-11-2016 28 3   Download

 • Kinh tế quản lý là môn khoa học về vận dụng lý thuyết kinh tế và các công cụ của khoa học ra quyết định về việc sử dụng (phân bổ) tối ưu các nguồn lực khan hiếm của một tổ chức.Kinh tế và Quản lý môi trường trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế …

  ppt206p gai_cuahoahong 10-02-2012 1062 350   Download

 • I. BẢN CHẤT VÀ PHẠM VI CỦA KINH TẾ QUẢN LÝ Trong phần này chúng ta xác định bản chất, chức năng của kinh tế quản lý và xem xét mối quan hệ của nó với lý thuyết kinh tế, khoa học ra quyết định và các lĩnh vực chức năng của hoạt động quản trị kinh doanh.

  pdf16p nguyenductuan1291 02-11-2011 1056 203   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Hàm cung, hàm sản xuất, hàm chi phí, các khái niệm kế toán và kinh tế,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p sangbanmai_0906 17-01-2018 18 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Kinh tế quản lý
p_strCode=baigiangkinhtequanly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản