intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế quản lý - Phần 2: Sổ tay chất lượng - Nguyễn Đức Tuấn

Chia sẻ: Nguyen Xuan Duong | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:13

0
112
lượt xem
30
download

Bài giảng Kinh tế quản lý - Phần 2: Sổ tay chất lượng - Nguyễn Đức Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kinh tế quản lý - Phần 2: Sổ tay chất lượng dưới đây trình bày nội dung về: Sổ tay chất lượng là gì, tại sao phải có sổ tay chất lượng, nội dung của sổ tay chất lượng, cách viết sổ tay chất lượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế quản lý - Phần 2: Sổ tay chất lượng - Nguyễn Đức Tuấn

 1. 4/21/2011
 2. Sổtay chất lượng là gì Sổ tay chất lượng là tài liệu qui định hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức. ISO 9000:2007 4/21/2011 Nguyễn Đức Tuấn - Chuyên gia tư vấn
 3. SỔ TAY CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ ? Là một cuốn tài liệu mô tả hệ thống chất lượng của Tổ chức, trong đó đề ra chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, cam kết chất lượng, sơ đồ tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ chủ chốt, đường lối, chủ trương, chính sách đối với 4/21/2011 Nguyễn Đức Tuấn - Chuyên gia tư những hoạt động chính của Tổ chức. vấn
 4. TẠI SAO PHẢI CÓ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG ? • Yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 • Để chứng tỏ sự cam kết đối với chất lượng. • Để kiểm soát hệ thống chất lượng. • Để đảm bảo tính nhất quán. • Để cung cấp các Nguyễnồức Tuấn - Chuyên gia cho công tác qu ản 4/21/2011 ngu Đ n thông tin tư vấn lý.
 5. Đối tượng sử dụng Sổtay chất lượng 1. Ban lãnh đạo, 2. Trưởng/phó các đơn vị, … 3. Chuyên gia đánh giá nội bộ, 4. Khách hàng, 5. Cơ quan đánh giá, ức Tuấn - Chuyên gia tư 4/21/2011 Nguyễn Đ vấn
 6. CÁCH VIẾT SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Sổ tay chất lượng phản ánh đặc thù riêng của mỗi Tổ chức chính vì vậy mỗi Tổ chức phải tự viết cho riêng mình và tuân thủ theo mô hình s ổ tay ch ất lượng chung của từng cơ quan chuyên môn cụ thể. 4/21/2011 Nguyễn Đức Tuấn - Chuyên gia tư vấn
 7. Nộidung của Sổtay chất lượng(bao gồm6 phần) Phần 1: Giới thiệu chung Phần 2:Phạm vi áp dụng HTQLCL Phần 3: Ngoại lệ áp dụng và các lý giải Phần 4: Mô tả sự tương tác giữa các quá trình Phần 5: DMTL thuộc HTQLCL của cơ quan tương đương TCVN ISO 9001: 2008. 4/21/2011 Nguyễn Đức Tuấn - Chuyên gia tư Phần 6: Khái quát về HT QLCL của cơ quan tương đương vấn
 8. Phần 1: Giới thiệuchung 1. Lịch sử hình thành của tổ chức 2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ quan 3. Thành tích của tổ chức trong quá trình phát triển 4/21/2011 Nguyễn Đức Tuấn - Chuyên gia tư vấn
 9. Phần2: Phạm vi ápdụngHTQLCL củatổ chức Xác định cụ thể những thủ tục/hoạt động được tổ chức lựa chọn áp dụng ISO (Bao gồm các thủ tục theo yêu cầu tiêu chuẩn, Các thủ tục có tính chất thường xuyên, 4/21/2011 Nguyễn Đức Tuấn - Chuyên gia tư vấn liên tục theo đề án 30 và các thủ tục hỗ trợ công tác
 10. Phần3: Ngoại lệ ápdụng vàlý giải Xác định rõ những điều khoản của tiêu chuẩn mà tổ chức áp dụng như một ngoại lệ và lý giải về các ngoại lệ đó. (Ngoại lệ chỉ thuộc phạm vi Điều 7 TCVN ISO 9001: 2008). - 7.3. Thiết kế và phát triển Thông thường ngoại lệ gồm: - 7.4. Mua hàng - 7.5.2. Các quá trình đặc biệt - 7.6. Kiểm soát phương tinệnc theo Chuyênvà tđo lường 4/21/2011 Nguyễ Đứ Tuấn - dõi gia ư vấn
 11. Phần 4:Sơ đồmô tả mốitương tác giữa các quá trình Sơ đồ này mô tả mối tương tác của hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức 4/21/2011 Nguyễn Đức Tuấn - Chuyên gia tư vấn
 12. Phần5: DANH MỤC TÀI LIỆUTRONG HTQLCL TƯƠNG ỨNGVỚITIÊU CHUẨN QUỐCGIA TCVN ISO 9001:2008 Liệt kê cụ thể các hoạt động được tổ chức lựa chọn đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (Bao gồm: Tên thủ tục/ hoạt động; Mã số; Tương đương điều khoản tiêu chuẩn) 4/21/2011 Nguyễn Đức Tuấn - Chuyên gia tư vấn
 13. Phần6: GIỚITHIỆU KHÁI QUÁT HỆ THỐNG QUẢNLÝ CHẤT LƯỢNGTHEO TIÊU CHUẨN QUỐCGIA TCVN ISO 9001: 2008. - Mô tả hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức tương đương theo từng điều khoản tiêu chuẩn. (Điều 4 đến Điều 8). 4/21/2011 Nguyễn Đức Tuấn - Chuyên gia tư vấn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản