intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế quản lý: Chương 2

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
19
lượt xem
1
download

Bài giảng Kinh tế quản lý: Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 "Mục tiêu kinh doanh và các lý thuyết về doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa doanh thu, mô hình Williamson, mô hình hành vi, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế quản lý: Chương 2

1. Tối đa hóa lợi nhuận<br /> <br /> 2. Tối đa hóa doanh thu<br /> <br /> 3. Mô hình Williamson<br /> <br /> 4. Mô hình hành vi<br /> <br /> 5. Trách nhiệm xã hội của DN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tài liệu bắt buộc: Business Economics and Managerial<br /> Decision Making (Chương 2)<br /> Tài liệu tham khảo: Economics for Business and<br /> Management (Chương 4)<br /> Tài liệu đọc thêm: Value Maximization, Stakeholder<br /> Theory, and the Corporate Objective Function, Michael C.<br /> Jensen<br /> <br />  Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận<br />  Phê phán mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận<br />  Ủng hộ mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận<br /> <br /> <br /> <br /> Vai trò của lợi nhuận:<br /> • Duy trì sự tồn tại trong dài hạn của doanh nghiệp<br /> <br /> •Là nguồn tài chính quan trọng cho các khoản đầu tư<br /> trong tương lai<br /> •Chi trả thù lao, thưởng cho các bên liên đới<br /> •Là phương tiện đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động<br /> sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản