intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tin học

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng môn Tin học
 • Bài giảng môn Tin học 10 bài 19: Tạo và làm việc với bảng giúp các bạn biết được các cách thao tác với bảng như chèn thêm ô, hàng cột; xóa ô, hàng, cột; tách ô; gộp ô; định dạng văn bản trong ô. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt9p fullmoonotacool 02-03-2015 123 33   Download

 • Bài giảng môn "Tin học ứng dụng - Chương 2: Ứng dụng excel để giải quyết một số bài toán trong kinh tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bài toán tiết kiệm và trả góp, bài toán lựa chọn phương án đầu tư, bài toán điểm hòa vốn, bài toán tìm phương án tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf78p tramnamcodon_01 30-03-2016 104 19   Download

 • Bài giảng môn Tin học đại cương bao gồm những nội dung về phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính số; thể hiện dữ liệu trong máy tính số; tổng quát về lập trình bằng VB; qui trình thiết kế trực quan giao diện; các kiểu dữ liệu của VB; các lệnh định nghĩa & khai báo và một số nội dung khác.

  pdf349p cocacola_17 11-12-2015 67 10   Download

 • Bài giảng môn "Tin học ứng dụng - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về các ứng dụng của tin học trong kinh tế, một số phần mềm thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p tramnamcodon_01 30-03-2016 80 10   Download

 • Bài giảng môn "Tin học - Chương 1: Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính số" trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản về máy tính số, lịch sử phát triển máy tính số, dữ liệu và chương trình, quy trình tổng quát giải quyết bài toán bằng máy tính số, phân tích bài toán từ trên xuống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 57 4   Download

 • Bài giảng môn "Tin học - Chương 2: Thể hiện dữ liệu trong máy tính số" trình bày các nội dung: Cơ bản về việc lưu trữ và xử lý tin trong máy tính, cơ bản về hệ thống số, các phương pháp chuyển miêu tả số, biểu diễn dữ liệu trong máy tính, hệ thống file, quản lý hệ thống file. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 52 4   Download

 • Bài giảng môn "Tin học - Chương 3: Tổng quát về lập trình bằng Visual basic" trình bày 4 nội dung chính sau đây: Các khái niệm cơ bản về mô hình hướng đối tượng, các đối tượng giao diện của VB 6.0, hiệu chỉnh thuộc tính của các đối tượng giao diện, tạo thủ tục xử lý sự kiện của các đối tượng giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 53 4   Download

 • Bài giảng môn "Tin học - Chương 9: Định nghĩa thủ tục và sử dụng" bao gồm các nội dung: Thủ tục và tầm vực sử dụng thủ tục; cú pháp định nghĩa hàm; cú pháp định nghĩa thủ tục; gọi thủ tục, cơ chế truyền tham số, các thủ tục định nghĩa có sẵn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 44 4   Download

 • Bài giảng môn "Tin học - Chương 12: Linh kiện phần mềm và truy xuất database" trình bày 4 nội dung chính bao gồm: Tổng quát về linh kiện phần mềm, cách tạo và dùng linh kiện phần mềm, tổng quát về truy xuất database, tổng quát về debug mã nguồn VB. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf14p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 42 4   Download

 • Bài giảng môn "Tin học - Chương 4: Quy trình thiết kế trực quan giao điện ứng dụng" trình bày các nội dung: Dự án và ứng dụng; tạo/xóa đối tượng giao diện, hiệu chỉnh giá trị thuộc tính của đối tượng giao diện; tạo menubar; tạo toolbar; tạo và viết thủ tục xử lý sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 51 3   Download

 • Bài giảng môn "Tin học - Chương 5: Các kiểu dữ liệu trong VB" có cấu trúc gồm 5 phần trình bày các nội dung: Biến dữ liệu và định nghĩa biến, các kiểu dữ liệu định sẵn của VB 6.0, việc dùng và tạo class đối tượng, các tính chất chính yếu của biến dữ liệu, hằng gợi nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 45 3   Download

 • Bài giảng môn "Tin học - Chương 6: Các lệnh định nghĩa và khái báo VB" trình bày các nội dung: Tổng quát vền ngôn ngữ VB, chú thích trong chương trình, lệnh định nghĩa hằng gợi nhớ, lệnh định nghĩa biến, lệnh định nghĩa kiểu người dùng, lệnh khai báo Declare. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 48 3   Download

 • Bài giảng môn "Tin học - Chương 7: Biểu thức VB" trình bày 4 nội dung chính bao gồm: Tổng quát về biểu thức VB, các toán tử, qui trình tính biểu thức, quyền ưu tiên của các toán tử. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf17p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 46 3   Download

 • Bài giảng môn "Tin học - Chương 8: Các lệnh thực thi trong VB" trình bày các nội dung: Tổng quát về ngôn ngữ VB, các lệnh gán, các lệnh kiểm tra điều kiện và rẽ nhánh, các lệnh lặp, vấn đề lồng nhau giữa các lệnh, thoạt đột ngột rời khỏi cấp điều khiển, lệnh gọi hàm/thủ tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 43 3   Download

 • Bài giảng môn "Tin học - Chương 10: Tương tác giữa người dùng và chương trình" có cấu trúc gồm 5 phần trình bày các nội dung: Tổng quát về tương tác giữa người dùng và chương trình, giao tiếp với bàn phím, giao tiếp với chuột, vẽ văn bản và đồ họa lên đối tượng giao diện, vấn đề in ấn trong VB. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 62 3   Download

 • Bài giảng môn "Tin học - Chương 11: Quản lý hệ thống file" trình bày các nội dung: Tổng quát về truy xuất file trong VB, qui trình điển hình để truy xuất Binary file, qui trình điển hình để truy xuất Random file, qui trình điển hình để truy xuất Sequential file, các hàm truy xuất thuộc tính file, các lệnh xử lý thư mục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 40 3   Download

 • Bài giảng môn Tin học ứng dụng được biên soạn bởi giảng viên Bùi Thế Thành với các nội dung tổng quan về bảng tính điện tử Excel, quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel, phân tích và dự báo kinh tế trong Excel, ứng dụng các hàm tài chính trong Excel vào quản lý kinh tế.

  pdf102p kethamoi7 13-08-2020 24 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học "Tìm hiểu phần mềm violet và ứng dụng của nó trong việc xây dựng một số bài giảng môn Tin học 11" trình bày nội dung về lý luận chung về dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, giới thiệu tổng quan về violet, giới thiệu phần mềm "giáo án điện tử tin học 11" được thiết kế bằng phần mềm violet. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p sutihana 05-12-2016 136 20   Download

 • Với bài giảng môn Tin học lớp 10 bài Tin học và xã hội trong bộ sưu tập được thiết kế với nội dung hay và hình thức trình bày đẹp để quý thầy cô tham khảo. Qua đó giáo viên giúp cho học sinh biết về những ứng dụng và vai trò của tin học đối với xã hội, thông qua bài học, học sinh có thể vận dụng vào thực tế. Hy vọng bộ sưu tập bài giảng này giúp các em học sinh nắm vững đặc điểm, chức năng của tin học. Các bạn hãy tham khảo bộ sưu tập bài giảng này nhé.

  ppt31p tranphi_123 03-04-2014 1118 271   Download

 • Bao gồm các bài giảng môn Tin học 10 bài Một số chức năng khác, đây sẽ là tư liệu bổ ích nhất dành cho quý thầy cô giáo tham khảo phục vụ việc dạy học. Học sinh có thể tham khảo các bài giảng với nội dung bài học sát với chương trinh học, giúp học sinh dễ dàng nắm được bài. Những bài giảng này cũng giúp cho quý thầy cô thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm những tài liệu giảng dạy, từ đó có những tiết học sinh động, thú vị và đạt được hiệu quả cao nhất.

  ppt41p hoanglong321 03-04-2014 519 124   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng môn Tin học
p_strCode=baigiangmontinhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2