intTypePromotion=1

Bài giảng môn Tin học: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
26
lượt xem
1
download

Bài giảng môn Tin học: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin học - Chương 4: Qui trình thiết kế trực quan giao diện của ứng dụng" Cung cấp cho người học các kiến thức: Dự án Và Ứng Dụng, tạo/xóa đối tượng giao diện, hiệu chỉnh giá trị thuộc tính của đối tượng giao diện, tạo menubar, tạo Toolbar, tạo và viết thủ tục xử lý sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tin học: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

MÔN TIN HỌC<br /> Chương 4<br /> <br /> QUI TRÌNH THIẾT KẾ TRỰC QUAN<br /> GIAO DIỆN CỦA ỨNG DỤNG<br /> 4.1 Dự Án Và Ứng Dụng<br /> 4.2 Tạo/xóa đối tượng giao diện.<br /> 4.3 Hiệu chỉnh giá trị thuộc tính của đối tượng giao diện<br /> 4.4 Tạo menubar<br /> 4.5 Tạo Toolbar<br /> 4.6 Tạo và viết thủ tục xử lý sự kiện<br /> Khoa Công nghệ Thông tin<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Tin học<br /> Chương 4: Qui trình thiết kế trực quan giao diện của ứng dụng<br /> Slide 93<br /> <br /> 4.1 Dự Án Và Ứng Dụng<br /> 1 ứng dụng VB được cấu thành từ nhiều đối tượng thuộc nhiều loại :<br /> ƒ<br /> <br /> Các phần tử giao diện<br /> <br /> ƒ<br /> <br /> Các "class module", mỗi class đặc tả 1 loại đối tượng cần dùng cho<br /> giải thuật của chương trình.<br /> <br /> ƒ<br /> <br /> Các đối tượng khác như các thư viện liên kết động, các database,...<br /> <br /> Để quản lý ứng dụng được dễ dàng ta sử dụng phương tiện "Dự án"<br /> (Project). Dự án là 1 cây thứ bậc các phần tử cấu thành ứng dụng. Viết<br /> ứng dụng là qui trình tạo dự án, thêm/bớt, hiệu chỉnh từng phần tử trong<br /> dự án.<br /> Thao tác để thực hiện các tác vụ trên khá giống với các thao tác mà ta đã<br /> biết trên hệ thống file thứ bậc của máy tính.<br /> <br /> Khoa Công nghệ Thông tin<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Tin học<br /> Chương 4: Qui trình thiết kế trực quan giao diện của ứng dụng<br /> Slide 94<br /> <br /> 47<br /> <br /> Khởi động VB 6.0<br /> VB là 1 ứng dụng như bao ứng dụng khác. Để khởi động 1 ứng dụng,<br /> ta có nhiều cách khau nhau :<br /> ƒ<br /> chọn<br /> menu<br /> Start.Programs.Microsoft<br /> Visual<br /> Basic<br /> 6.0.Microsoft Visual Basic 6.0.<br /> ƒ<br /> Ấn kép chuột vào icon shortcut của VB trên màn hình desktop<br /> (ta phải tạo trước icon shortcut này).<br /> ƒ<br /> chọn menu Start.Run, rồi nhập hàng lệnh chạy ứng dụng, thí dụ<br /> như "c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\VB6.exe".<br /> ƒ<br /> dùng trình quản lý hệ thống file WE, duyệt đến thư mục chứa<br /> file chương trình VB (thí dụ c:\Program Files\Microsoft Visual<br /> Studio\VB98), ấn kép vào file chương trình VB6.exe.<br /> Sau khi VB được khởi động, ta thường thấy cửa sổ màn hình như<br /> sau:<br /> Khoa Công nghệ Thông tin<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Tin học<br /> Chương 4: Qui trình thiết kế trực quan giao diện của ứng dụng<br /> Slide 95<br /> <br /> Cửa sổ khởi động VB<br /> <br /> Khoa Công nghệ Thông tin<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Tin học<br /> Chương 4: Qui trình thiết kế trực quan giao diện của ứng dụng<br /> Slide 96<br /> <br /> 48<br /> <br /> Tạo mới dự án<br /> Cửa sổ New Project của VB có ba thẻ (Tab) :<br /> ƒ<br /> New : tạo mới một dự án (tab này được chọn default)<br /> ƒ<br /> Existing : Mở 1 dự án đã có sẵn trên máy (dự án cũ nào đó).<br /> ƒ<br /> Recent : Mở 1 dự án trong n dự án gần hiện tại nhất.<br /> Với tab New được chọn, bạn có thể tạo 1 dự án theo 1 loại nào đó,<br /> nhưng đối với các ứng dụng thông thường ta sẽ dùng loại dự án<br /> "Standard EXE". Ấn kép vào icon "Standard EXE" để tạo mới dự án<br /> tương ứng. 1 form mới được tạo ra tự động để bạn có thể thiết kế trực<br /> quan form giao diện này.<br /> Qui trình thiết kế giao diện là tuần tự thiết kế từng form theo yêu cầu,<br /> nếu muốn tạo mới 1 form khác (hay 1 đối tượng nào đó vào dự án),<br /> bạn ấn kép chuột vào cửa sổ Project, dời chuột đến menu "Add", rồi<br /> chọn mục "Form" trong danh sách.<br /> Khoa Công nghệ Thông tin<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Tin học<br /> Chương 4: Qui trình thiết kế trực quan giao diện của ứng dụng<br /> Slide 97<br /> <br /> Thí dụ về form thiết kế : MiniCalculator<br /> Control buttons<br /> Window ≡ Form,<br /> Dialogbox<br /> Title bar<br /> Menu<br /> Toolbar<br /> Textbox<br /> Command Button<br /> <br /> Khoa Công nghệ Thông tin<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Tin học<br /> Chương 4: Qui trình thiết kế trực quan giao diện của ứng dụng<br /> Slide 98<br /> <br /> 49<br /> <br /> 4.2 Tạo 1 đối tượng giao diện trên form<br /> ƒ<br /> <br /> Để hiển thị và làm việc trực quan với 1 form, ấn kép chuột vào mục<br /> tên form trong cửa sổ Project.<br /> <br /> ƒ<br /> <br /> Để tạo mới 1 đối tượng giao diện trong form, dùng chuột chọn icon<br /> tương ứng với đối tượng trong cửa sổ Toolbox rồi vẽ đối tượng ở vị trí<br /> và kích thước mong muốn trên form.<br /> <br /> ƒ<br /> <br /> Bạn cũng có thể tạo mới đối tượng giao diện dùng cơ chế sinh sản vô<br /> tính : chọn đối tượng đã có, ấn button Copy trên Toolbar rồi ấn button<br /> Past trên Toolbar, đối tượng mới sinh ra giống y như đối tượng có sẵn<br /> (nên đặt lại tên khác bằng cách chọn button "No" trong hộp thoại yêu<br /> cầu sau khi ấn icon Past). Đây là 1 trong nhiều cách để tạo nhiều đối<br /> tượng có kích thước giống hệt nhau.<br /> <br /> Thí dụ slide sau miêu tả trạng thái của form sau khi ta vẽ được 1 textbox<br /> hiển thị số và 5 button bên trái nhất của máy tính.<br /> <br /> Khoa Công nghệ Thông tin<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Tin học<br /> Chương 4: Qui trình thiết kế trực quan giao diện của ứng dụng<br /> Slide 99<br /> <br /> 4.3 Thiết lập giá trị cho các thuộc tính<br /> ƒ<br /> <br /> Để dễ cân chỉnh vị trí<br /> và kích thước của các<br /> đối tượng, ta nên thiết<br /> lập các thuộc tính cơ<br /> bản sau : "Name",<br /> "Caption". Thuộc tính<br /> "Name" được dùng để<br /> truy xuất đối tượng lúc<br /> lập trình, còn thuộc<br /> tính "Caption" được<br /> hiển thị trên phần tử<br /> (không phải đối tượng<br /> nào cũng có Caption).<br /> <br /> Khoa Công nghệ Thông tin<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Tin học<br /> Chương 4: Qui trình thiết kế trực quan giao diện của ứng dụng<br /> Slide 100<br /> <br /> 50<br /> <br /> Thiết lập giá trị cho các thuộc tính (tt)<br /> ƒ<br /> <br /> Để xem và hiệu chỉnh<br /> giá trị của các thuộc<br /> tính của 1 đối tượng<br /> giao diện, bạn ấn<br /> chuột chọn đối tượng,<br /> cửa sổ Properties bên<br /> phải màn hình sẽ<br /> hiển thị các thuộc tính<br /> của đối tượng được<br /> chọn. Bạn duyệt các<br /> thuộc tính từ trên<br /> xuống và nhập vào<br /> giá trị mới cho thuộc<br /> tính mong muốn.<br /> Khoa Công nghệ Thông tin<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Tin học<br /> Chương 4: Qui trình thiết kế trực quan giao diện của ứng dụng<br /> Slide 101<br /> <br /> Cân chỉnh kích thước các đối tượng<br /> Nếu vẽ bằng tay tuần tự các đối tượng thì khó lòng đảm bảo kích thước của chúng<br /> bằng nhau, do đó bạn nên dùng cơ chế sinh sản vô tính (Copy-Paste). Tuy nhiên<br /> nếu lở tạo bằng tay các đối tượng rồi thì để làm kích thước nhiều đối tượng giống y<br /> nhau, bạn chọn các đối tượng rồi chọn menu Format.Make Same Size.Both (bằng<br /> kích thước của đối tượng được chọn cuối cùng).<br /> <br /> Khoa Công nghệ Thông tin<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Tin học<br /> Chương 4: Qui trình thiết kế trực quan giao diện của ứng dụng<br /> Slide 102<br /> <br /> 51<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2