intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hàm tuyến tính

Xem 1-20 trên 1488 kết quả Hàm tuyến tính
 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng các hàm độ thon thân ở mức cây cá thể của rừng Keo lai. Cá12c hàm độ thon thân được xây dựng từ 150 cây mẫu ở 3 - 10 năm tuổi; trong đó đường kính dao động từ 4 - 24 cm. Các hàm độ thon thân đã được xây dựng và kiểm định theo 2 dạng hàm dự tuyển.

  pdf11p viisac 15-09-2023 1 0   Download

 • Trong bài viết này trước hết chúng tôi đưa ra các định nghĩa: Toán tử lõm chính quy, toán tử cực trị, đạo hàm tiệm cận. Thứ hai chúng ta nghiên cứu một vài tính chất của đạo hàm tiệm cận và cuối cùng nghiên vê sự tồn tại véc tơ riêng của toán tử cực trị.

  pdf3p vifriedrich 06-09-2023 0 0   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định hàm hồi quy phi tuyến tính phù hợp để ước tính tỷ lệ đẻ của gà Isa Brown (IB) nuôi tại trại thực nghiệm Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2021.

  pdf4p viintuit 06-09-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Tính tắt dần mũ của nghiệm yếu bài toán Dirichlet cho phương trình Kirchhoff phi tuyến trong miền hình vành khăn" xem xét một phương trình sóng Kirchhoff phi tuyến trong hình vành khăn liên kết với điều kiện biên Dirichlet. Dưới một số điều kiện phù hợp, chứng minh rằng nghiệm yếu toàn cục sẽ tắt dần mũ khi vào việc thiết lập phiếm hàm Lyapunov phù hợp.

  pdf14p kimphuong1126 07-09-2023 2 1   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định hàm hồi quy phi tuyến tính phù hợp để ước tính năng suất trứng (NST) cộng dồn, số trứng/mái/tuần của gà D310 và Isa Brown (IB) nuôi tại trại thực nghiệm Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2021.

  pdf6p viintuit 06-09-2023 1 1   Download

 • Bài viết Thuật toán điều khiển theo đầu ra hệ thống tuyến tính không dừng, sử dụng các phương pháp nhận dạng tham số xem xét bài toán điều khiển hệ thống tuyến tính không dừng theo đầu ra, tức là không đo vectơ các biến trạng thái hoặc đạo hàm của tín hiệu đầu ra. Để tổng hợp luật điều khiển ổn định, một thủ tục trực tuyến dựa trên việc giải phương trình ma trận vi phân Riccati được chọn.

  pdf18p viengels 25-08-2023 0 0   Download

 • Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính để nghiên cứu tác động của động cơ văn hóa, tính chân thực đến ý định quay trở lại điểm đến của du khách. Trên cơ sở kết quả thu được, các hàm ý về lý thuyết và quản lý được đưa ra thảo luận nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao tỉ lệ quay trở lại của du khách.

  pdf12p kimphuong1124 28-08-2023 1 1   Download

 • Bài viết Điều khiển truyền động động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp tựa theo vectơ từ thông rôto (Foc) đề xuất phương pháp điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp điều khiển tựa từ thông rôto sử dụng tuyến tính hóa bằng phản hồi trạng thái và đạo hàm của biến trạng thái.

  pdf8p vifriedrich 25-08-2023 0 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật điều khiển tự động (Tập 1)" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu về kỹ thuật điều khiển tự động, các phần tử hệ cơ học; các phần tử điện; chất lòng nhiệt; biến đổi năng lượng biến đổi chuyển động truyền năng lượng và biến đổi khác; biểu diễn hệ và tuyến tính hóa hàm phi tuyến.

  pdf144p oursky03 21-08-2023 0 0   Download

 • Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá mức độ thích hợp đất đai với cây cam để đề xuất phát triển bền vững vùng trồng cam chuyên canh cho huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, đã ứng dụng GIS để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai tỷ lệ 1/25.000 của huyện Hàm Yên trên cơ sở kết quả chồng xếp 7 bản đồ đơn tính: Loại đất, độ dốc, thành phần cơ giới, độ dày tầng đất mịn, mức độ đá lẫn, đá lộ đầu, chế độ tưới.

  pdf4p viberbers 09-08-2023 0 0   Download

 • Cuốn "Tuyển tập văn học Đồng Tháp (1986-2006)" gồm các tác phẩm truyện ngắn và thơ, với mong muốn phác họa một phần của diện mạo văn học tỉnh Đồng Tháp 20 năm qua. Với 57 tác phẩm của các tác giả có mặt trong tuyển tập này đều là những con người đã có những đóng góp ít nhiều cho sự phát triển của Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1!

  pdf119p lytamnguyet 04-08-2023 0 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu tính liên tục của ánh xạ nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu vectơ bị nhiễu trong không gian định chuẩn. Các khái niệm liên quan đến tính lồi của một ánh xạ có giá trị vectơ như tính

  pdf11p kimphuong17 01-08-2023 1 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện về tính ổn định theo nghĩa Lipschitz của ánh xạ nghiệm xấp xỉ bài toán cân bằng vectơ chứa tham số trong không gian định chuẩn. Cụ thể là để đạt được tính liên tục Lipschitz của ánh xạ nghiệm xấp xỉ cho bài toán này, chúng tôi đã sử dụng công cụ hàm vô hướng hóa phi tuyến Gerstewitz, một công cụ rất hữu hiệu trong việc nghiên cứu các tính chất của nghiệm các bài toán liên quan đến tối ưu, cùng với các giả thiết về tính lõm giảm nhẹ của hàm mục tiêu.

  pdf11p kimphuong17 01-08-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Phương trình đạo hàm riêng: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về phương trình đạo hàm riêng, Phương trình cấp 1; Mở đầu về phương trình cấp hai. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p trankora05 01-08-2023 0 0   Download

 • Bài tham luận "Giải pháp phát triển “mô hình kinh tế chia sẻ” thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam" có mục đích làm rõ những vấn đề cơ bản của “mô hình kinh tế chia sẻ”, phân tích tính hai mặt của “mô hình kinh tế chia sẻ” và từ đó đưa ra hệ thống các giải pháp áp dụng “mô hình kinh tế chia sẻ” trong các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p tethientran 27-07-2023 1 1   Download

 • Mục tiêu của bài viết "Phương pháp bao dữ liệu (DEA) phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả lợi nhuận của sản xuất cam sành tại Hàm Yên" nhằm phân tích hiệu quả hiệu quả lợi nhuận sản xuất nông nghiệp mà cụ thể là phân tích hiệu quả lợi nhuận của hộ trồng cam sành ở Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang bằng cách tiếp cận phương pháp hồi quy. Số liệu sơ cấp của đề tài được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 200 nông hộ trồng cam sành theo phương pháp chọn ngẫu nhiên vào thời điểm tháng 5 năm 2022.

  pdf9p nhanchienthien 25-07-2023 1 1   Download

 • Phytase là một enzyme phân hủy các dạng phospho hữu cơ phức tạp như axit phytic thành các dạng vô cơ đơn giản hơn. Mục tiêu của nghiên cứu "Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật sản xuất phytase trong đất tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên" là phân lập và sàng lọc các chủng vi sinh vật sản xuất phytase trên môi trường hòa tan phosphat. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p nhanchienthien 25-07-2023 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống ngô lai mới triển vọng cho tỉnh Quảng Ngãi trình bày việc sinh trưởng, phát triển và một số đặc điểm nông học các giống ngô lai; Một số đặc điểm về hình thái của bắp và hạt; Mức độ nhiễm sâu bệnh hại và khả năng chống chịu của các giống ngô; Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất các giống ngô lai; Kết quả thực hiện các mô hình khảo nghiệm sản xuất ngô lai triển vọng trong vụ Hè Thu 2012 và Đông Xuân 2012 - 2013; Hàm lượng dinh dưỡng của một số giống ngô lai triển vọng.

  pdf8p vithor 20-07-2023 1 0   Download

 • Xuất phát từ tính cần thiết và nhu cầu của sản xuất, chế biến và thị trường tinh bột dong riềng trong bối cảnh hiện nay chúng tôi tiến hành “ Nghiên cứu tuyển chọn giống dong riềng năng suất và hàm lượng tinh bột cao tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình ”.

  pdf5p visybill 19-07-2023 0 0   Download

 • Tuyển chọn một số giống sắn công nghiệp mới cho năng suất và hàm lượng tinh bột cao nhằm tăng sản lượng mà không cần mở rộng diện tích trồng sắn. Bài viết trình bày kết quả tuyển chọn giống sắn năng suất cao và hàm lượng tinh bột cao thích hợp ở tỉnh Đắk Nông.

  pdf8p visybill 19-07-2023 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hàm tuyến tính
p_strCode=hamtuyentinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2