Hoạch định tổng hợp

Xem 1-20 trên 473 kết quả Hoạch định tổng hợp
 • Các vấn đề cần giải quyết trong họach định tổng hợp: - Bố trí mức sử dụng các phương tiện một cách đầy đủ, giảm thiểu sự quá tải và dưới tải để giảm chi phí sản xuất. -Năng lực sx thích hợp với nhu cầu tổng hợp dự tính. Một kế họach về sự thay đổi có hệ thống và trật tự năng lực sxphù hợp với mức cao điểm của nhu cầu khách hang. -có hầu hết đầu ra cho các nguồn lực có sẵn...

  doc9p ongcugia2000 14-03-2010 741 259   Download

 • Thực chất và nhiệm vụ của hoạch định tổng hợp niệm: Hoạch định tổng hợp là xác định số lượng sản phẩm và phân bố thời gian sản xuất cho một

  ppt16p ngthisau 01-04-2011 356 108   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 3: Hoạch định tổng hợp có nội dung được biên soạn nhằm trình bày các nội dung cơ bản về: khái niệm về hoạch định các nguồn lực, các chiến lược thuần túy, các phương pháp hoạch định tổng hợp. Tham khảo bài giảng giúp các bạn sinh viên có thêm kiến thức cơ bản về Quản trị sản xuất.

  pdf54p lg123456 11-04-2014 219 94   Download

 • Thứ bậc Hoạch định Sản xuất Tầm Dài hạn (năm) Tầm trung hạn (6(6-18 tháng) Tầm ngắn hạn (tuần) Tầm rất ngắn (giờ -ngày) Hệ thống tập trung giải quyết thắt nút Focusing on Bottlenecks Hoạch định công suất dài hạn Hoạch định tổng hợp Lịch trình Sản xuất Chính Hệ thống hoạch định và kiểm soát sản xuất Hệ thống “chứa-dẫn” Hệ thống đẩy “chứaPond Draining Push Systems Systems Hệ thống kéo Pull Systems Hoạch định công suất dài hạn Hoạch định công s...

  pdf58p muaythai3 25-10-2011 230 70   Download

 • Nội dung chương 14 hoạch định tổng hợp: Định nghĩa hoạch định tổng hợp, chiến lược hoạch định tổng hợp, hoạch định công suất, hoạch định nhu cầu, phương pháp để hoạch định tổng hợp, phương pháp biểu đồ.

  pdf41p depthat 13-03-2014 138 64   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất và điều hành - Chương 5: Phương pháp hoạch định tổng hợp nhằm trình bày các phương pháp hoạch định tổng hợp như: phương pháp trực quan, phương pháp biểu đồ và đồ thị, với các chiến lược để thực hiện các phương pháp này.

  pdf11p small_12 10-06-2014 132 28   Download

 • Nội dung chương 5: Hoạch định tổng hợp thuộc bài giảng Quản trị sản xuất trình bày về khái quát hoạch định tổng hợp, phương pháp hoạch định tổng hợp, hoạch định tổng hợp kiểu quy nạp, hoạch định tổng hợp kiểu diễn giải. Hãy tham khảo tài liệu này để nắm bắt môn học một cách cụ thể nhất.

  ppt17p lehanhtuyet 17-07-2014 119 20   Download

 • Xác định số lượng và thời gian sản xuất cho tương lai gần; 2. Cực tiểu chi phí của thời kỳ hoạch định bằng cách điều chỉnh: Sản lượng Tăng ca Số lượng lao động Tốc độ hợp đồng con Mức tồn kho Các biến khác 3. Các yêu cầu khi hoạch định tổng hợp • Logic tổng thể để xác định sản lượng và doanh số; • Dự báo lượng cầu cho thời điểm hoạch định; • Xác định chi phí; • Mô hình kết hợp giữa dự báo và chi phí để đưa ra kế hoạch tối ưu....

  pdf41p home_12 12-08-2013 61 13   Download

 • Bài giảng "Quản trị sản xuất và dịch vụ - Chương 6: Những chiến lược hoạch định tổng hợp" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu khái niệm và vai trò của hoạch định tổng hợp, biết các phương pháp hoạch định tổng hợp, biết ứng dụng các phương pháp hoạch định tổng hợp.

  pdf36p bautroibinhyen14 16-01-2017 42 9   Download

 • Hoạch định tổng hợp là xác định số lượng sản phẩm và phân bố thời gian sản xuất cho một tương lai trung hạn, thương từ 3 tháng đến 18 tháng. Để đáp ứng nhu cầu trung hạn đã được dự báo, nhà quản trị tác nghiệp phải tìm ra cách tốt nhất nhằm biến đổi mức sản xuất phù hợp với mức nhu cầu và đạt hiệu quả cao.

  ppt20p xuka_12 12-12-2013 30 7   Download

 • Bài giảng học phần "Quản trị sản xuất - Chương 5: Hoạch định tổng hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quá về hoạch định tổng hợp (đối tượng, phạm vi, mục đích); phương pháp hoạch định tổng hợp; hoạch định tổng hợp kiểu quy nạp, hoạch định tổng hợp kiểu diễn giải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p tsmttc_007 12-09-2015 40 6   Download

 • Khi học xong chương này bạn sẽ có thể: Nhận biết được hoặc định nghĩa như hoạch định tổng hợp, lập lịch trình chiến thuật, kỹ thuật đồ thị trong hoạch định tổng hợp, các kỹ thuật toán trong hoạch định tổng hợp; mô tả cách lập kế hoạch tổng hợp, cách các công ty dịch vụ đề ra kế hoạch tổng hợp. Mời tham khảo.

  ppt27p tangtuy18 12-07-2016 14 3   Download

 • Hiểu và ứng dụng các chiến lược hoạch định tổng hợp trong thực tế. Nắm rõ cách phương pháp tính toán trong hoạch định tổng hợp.Hiểu và ứng dụng các chiến lược hoạch định tổng hợp trong thực tế. Các kỹ thuật lập kế hoạch tổng hợp các nguồn lực

  pdf18p thoabar3 20-08-2011 270 77   Download

 • Hầu hết các doanh nghiệp nước ngoài công tác sản xuất kinh doanh luôn mang lại hiệu quả, bởi vì họ xây dựng một kế hoạch đủ rộng và xa. Bảng kế hoạch, hoạch định của họ luôn chuẩn bị kỹ càng, khoa học nên họ luôn đối phó nhanh và tối ưu đối với sự thay đổi của môi trường bên trong lẫn bên ngoài

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 88 41   Download

 • Mục tiêu chương 3 Dự báo nhu cầu thuộc bài giảng Quản trị sản xuất trình bày về khái niệm các chiến lược hoạch định tổng hợp, các chiến lược hoạch định tổng hợp, ưu điểm các chiến lược hoạch định tổng hợp, phương pháp dự báo khoa học, khả năng sản xuất.

  pdf76p thick_12 14-07-2014 78 21   Download

 • Tiểu luận: Trang thiết bị & kế hoạch tổng hợp nhằm trình bày về các nội dung: quyết định về trang thiết bị, chiến lược về trang thiết bị, định nghĩa hoạch định tổng hợp, các lựa chọn khi hoạch định, các chiến lược cơ bản, chi phí hoạch định tổng hợp. Ví dụ về tính toán chi phí. Hoạch định bán hàng vả tác nghiệp.

  pdf22p red_12 19-05-2014 31 3   Download

 • Thuyết trình: Trang thiết bị và kế hoạch tổng hợp nhằm trình bày về quyết định về trang thiết bị, chiến lược về trang thiết bị, định nghĩa hoạch định tổng hợp, các lựa chọn khi hoạch định.

  ppt34p green_12 14-05-2014 30 2   Download

 • Nhu cầu tổng thể là tổng thể nhu cầu mọi loại sản phẩm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải xác định tổng nhu cầu theo một đơn vị đo lường thống nhất để phục vụ cho việc lên kế hoạch của doanh nghiệp ở cấp độ quản lý cao nhất.

  pdf58p truongdoan 09-11-2009 571 312   Download

 • Hoạch định công suất dài hạn là hoạt động cần thiết để phát triển kế hoạch về máy móc thiết bị, công nghệ, quan hệ với nhà cung cấp. Hoạch định công suất là điểm khởi đầu bắt buộc để hoạch định trung hạn và ngắn hạn.

  pdf58p ntgioi120403 05-11-2009 649 289   Download

 • Giáo trình "Quản trị sản xuất và tác nghiệp" có cấu trúc gồm 12 chương được biên soạn dựa trên bài giảng bộ môn quản trị sản xuất cùng các tài liệu về quản trị sản xuất và điều hành.

  pdf63p tsmttc_004 20-06-2015 468 248   Download

Đồng bộ tài khoản